Dla kandydatów

Rekrutacja 2019/2020 - Informacje MEN oraz list Opolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020 przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Informacje dotyczą uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych klas trzecich.
Szczegóły dotyczące rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika pojawią się na stronie szkoły w zakładce Dla kandydatów po podjęciu stosownych decyzji przez Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.
List Ministra Edukacji Narodowej - http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-list-ministra-edukacji-narodowej.pdf
Prezentacje MEN dotyczące ogólnych zasad rekrutacji - http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-prezentacja-men-1.pdf
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-prezentacja-men-2.pdf
Plakat - http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-plakat-men.pdf
Ulotka - http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-ulotka-men-1.jpg
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-ulotka-men-2.jpg
List Opolskiego Kuratora Oświaty - http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-list-opolskiego-kuratora-oswiaty.pdf

Planowane klasy

ODDZIAŁY PONADGIMNAZJALNE
We wszystkich oddziałach przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy drugiej.

ODDZIAŁ MATEMATYCZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I -matematyka (obowiązkowy dla wszystkich), II – wybrany spośród: fizyka, chemia, język polski, geografia, III – spośród: WOS, język angielski, informatyka

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych) – historia i społeczeństwo, przyroda, chemia doświadczalna

PRZEDMIOT DODATKOWY (innowacja pedagogiczna) – edukacja przez szachy

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język niemiecki, język rosyjski

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA - W oddziale tym (w zależności od wybranych przedmiotów rozszerzonych) uczeń ma szansę przygotować się do studiów na wielu kierunkach technicznych i ekonomicznych (np. architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, energetyka, fizyka, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria systemów biotechnicznych, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nanotechnologia, technologia chemiczna, transport, administracja, finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka czy zarządzanie)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – wyjazdowe tygodniowe warsztaty matematyczne, kółka matematyczne, informatyczne, fizyczne, projekt CYFROWA SZKOŁA, współpraca z uczelniami - Politechnika Śląska, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ODDZIAŁ BIOLOGICZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I -biologia (obowiązkowy dla wszystkich), II – wybrany spośród: fizyka, chemia, język polski, geografia, III – spośród: WOS, język angielski, informatyka, matematyka

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych) – historia i społeczeństwo, chemia doświadczalna

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język niemiecki, język rosyjski

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA - Oddział ten pozwoli uczniowi kontynuować naukę na wielu kierunkach przyrodniczych (np. analityka medyczna, astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, medycyna, leśnictwo, neurobiologia, oceanografia, oceanotechnika, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, technika rolnicza i leśna, techniki dentystyczne, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zootechnika), a także psychologia, pedagogika i wiele innych.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – wyjazdowe tygodniowe warsztaty przyrodnicze, kółka biologiczne, chemiczne, fizyczne, współpraca z Amerykańskimi Klinikami Chorób Serca i z Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym SOLUTARIS, z uczelniami - Politechnika Śląska, Uniwersytet Opolski

ODDZIAŁ LINGWISTYCZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I –język angielski (obowiązkowy dla wszystkich), II – wybrany spośród: fizyka, chemia, język polski, geografia, III – spośród: WOS, matematyka, informatyka

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych) – historia i społeczeństwo, przyroda, chemia doświadczalna

PRZEDMIOT DODATKOWY – kultura hiszpańskojęzyczna

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język hiszpański

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA - Oddział ten przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych (np. filologia polska, anglistyka, amerykanistyka, germanistyka, iberystyka, lingwistyka stosowana), a także wielu kierunkach humanistycznych (np. wiedza o teatrze, etnologia, etnografia, ochrona dóbr kultury, stosunki międzynarodowe) i innych (np. geografia, kartografia, oceanografia, turystyka i rekreacja).

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – obozy językowe w Wielkiej Brytanii, wymiana uczniów ze szkołą w Hiszpanii, projekty Erazmus+ i e-Twinning, współpraca z uczelniami - Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Alicante, Ormiston Victory Academy w Norfolk

ODDZIAŁ PRAWNICZY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I -historia (obowiązkowy dla wszystkich), II – wybrany spośród: fizyka, chemia, język polski, geografia, III – spośród: WOS, język angielski, informatyka, matematyka

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych) – przyroda, chemia doświadczalna

PRZEDMIOT DODATKOWY- edukacja prawna z mediacją( innowacja pedagogiczna), język łaciński dla prawników

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język niemiecki, język rosyjski

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA – Po ukończeniu tego oddziału uczeń będzie mógł ubiegać się o status studenta na wielu kierunkach humanistycznych, w tym oczywiście prawa, administracji, europeistyki, prawa europejskiego, prawa gospodarczego i podatkowego, prawa kanonicznego, prawa własności intelektualnej i nowych mediów, prawa zatrudnienia, politologii, stosunków międzynarodowych, kierunku prawno-biznesowego, ale także archeologii, historii, dziennikarstwa, socjologii, i wieli innych.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – warsztaty tematyczne z prawnikami, współpraca z IPN, Amnesty International, Okręgową Radą Adwokacką, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, Polskim Centrum Mediacji Rówieśniczej


ODDZIAŁY PONADPODSTAWOWE
We wszystkich oddziałach trzy przedmioty rozszerzone realizowane będą od klasy pierwszej. Pierwszy i drugi przypisane są do profilu, trzeci przedmiot kandydat wybierze spośród dwóch proponowanych po przyjęciu do szkoły.

ODDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I -matematyka , II – fizyka, III - informatyka lub język angielski

PRZEDMIOT DODATKOWY (innowacja pedagogiczna) – edukacja przez szachy

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język niemiecki, język rosyjski

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA - W oddziale tym (w zależności od wybranego przedmiotu rozszerzonego) uczeń ma szansę przygotować się do studiów na wielu kierunkach technicznych i ekonomicznych (np. architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, energetyka, fizyka, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria systemów biotechnicznych, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nanotechnologia, technologia chemiczna, transport, administracja, finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka czy zarządzanie)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – wyjazdowe tygodniowe warsztaty matematyczne, kółka matematyczne, informatyczne, fizyczne, projekt CYFROWA SZKOŁA, współpraca z uczelniami - Politechnika Śląska, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ODDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I –biologia, II –chemia, III – matematyka lub język angielski

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język niemiecki, język rosyjski

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA - Oddział ten pozwoli uczniowi kontynuować naukę na wielu kierunkach przyrodniczych (np. analityka medyczna, astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, medycyna, leśnictwo, neurobiologia, oceanografia, oceanotechnika, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, technika rolnicza i leśna, techniki dentystyczne, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zootechnika), a także psychologia, pedagogika i wiele innych.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – wyjazdowe tygodniowe warsztaty przyrodnicze, kółka biologiczne, chemiczne, fizyczne, cotygodniowe zajęcia laboratoryjne w nowoczesnej pracowni chemicznej CKPiU, współpraca z Amerykańskimi Klinikami Chorób Serca i z Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym SOLUTARIS, z uczelniami - Politechnika Śląska, Uniwersytet Opolski

ODDZIAŁ LINGWISTYCZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I –język angielski , II –język polski , III - geografia lub informatyka

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: English and IT

PRZEDMIOT DODATKOWY – kultura hiszpańskojęzyczna/kultura krajów francuskojęzycznych

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język hiszpański

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA - Oddział ten przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych (np. filologia polska, anglistyka, amerykanistyka, germanistyka, iberystyka, lingwistyka stosowana), a także wielu kierunkach humanistycznych (np. wiedza o teatrze, etnologia, etnografia, ochrona dóbr kultury, stosunki międzynarodowe) i innych (np. geografia, kartografia, oceanografia, turystyka i rekreacja).

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – obozy językowe w Wielkiej Brytanii, wymiana uczniów ze szkołą w Hiszpanii, projekty Erazmus+ i e-Twinning, współpraca z uczelniami - Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Alicante, Ormiston Victory Academy w Norfolk

ODDZIAŁ PRAWNICZY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I -historia , II – wiedza o społeczeństwie, III – język angielski lub geografia

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY- edukacja prawna z mediacją( innowacja pedagogiczna)

PRZEDMIOT DODATKOWY - język łaciński dla prawników

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język niemiecki, język rosyjski

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA - Po ukończeniu tego oddziału uczeń będzie mógł ubiegać się o status studenta na wielu kierunkach humanistycznych, w tym oczywiście prawa, administracji, europeistyki, prawa europejskiego, prawa gospodarczego i podatkowego, prawa kanonicznego, prawa własności intelektualnej i nowych mediów, prawa zatrudnienia, politologii, stosunków międzynarodowych, kierunku prawno-biznesowego, ale także archeologii, historii, dziennikarstwa, socjologii, i wieli innych.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – warsztaty z prawnikami, współpraca z IPN, Amnesty International, Okręgową Radą Adwokacką, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, Polskim Centrum Mediacji Rówieśniczej

Terminy rekrutacji

Terminy dotyczące rekrutacji do klas pierwszych publicznego trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego są takie same. Zostały określone w załącznikach do zarządzenia nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

13 maja 2019 - 21 czerwca 2019 - złożenie wniosku o przyjęcie (wygenerowanego w systemie elektronicznej rekrutacji) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - sekretariat szkoły (pokój nr 2, parter)

21 czerwca 2019 do 25 czerwca 2019 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego (kopia lub oryginał)

do 26 czerwca 2019 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

10 lipca 2019 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty, art.149 ust.4 art. 165 ust.3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe)

11 lipca 2019 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

od 11 lipca 2019 - 15 lipca 2019 do godziny 12:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

16 lipca 2019 - godzina 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

16 lipca 2019 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole (niezwłocznie po podaniu listy do publicznej wiadomości).


Terminy rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym (w przypadku wolnych miejsc)

Do 16 lipca 2019 - złożenie wniosku o przyjęcie (wygenerowanego w systemie elektronicznej rekrutacji) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - sekretariat szkoły (pokój nr 2, parter)

do 22 lipca 2019 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 6 sierpnia 2019 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty, art.149 ust.4 art. 165 ust.3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe)

6 sierpnia 2019 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

od 26 sierpnia 2019 – 28 sierpnia 2019 do godziny 12:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

30 sierpnia 2019 - godzina 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Rekrutacja elektroniczna

https://opolskie.edu.com.pl

Oferujemy pomoc w wypełnianiu formularza elektronicznego w dniach 10 czerwca 2019 - 13:20 - 15:00 i 11 czerwca 2019 w godzinach 14:10 - 16:00 w sali nr 6.

Warunki przyjęcia do II LO

Warunki przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącego wynikają bezpośrednio z obowiązującej podstawy prawnej,
- w przypadku kandydatów do trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum - ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
- w przypadku kandydatów do czteroletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły podstawowej - ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Zasady przeliczania wyników egzaminu zewnętrznego na punkty

Wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1. języka polskiego
2. historii i wiedzy o społeczeństwie
3. matematyki
4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.
Wyniku z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie przelicza się.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty , wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1 języka polskiego – kandydat może otrzymać maksymalnie 35 pkt (100%x0,35)
2 matematyki - kandydat może otrzymać maksymalnie 35 pkt (100%x0,35)
3 języka obcego nowożytnego – kandydat może otrzymać maksymalnie 30 pkt (100%x0,3)


Zasady przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej

Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu przyznaje się punkty następująco:

celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

Przedmioty wybrane dla poszczególnych oddziałów:
Matematyczny / matematyczno-fizyczny - język angielski i informatyka
Biologiczny /biologiczno-chemiczny - biologia i język angielski
Lingwistyczny - język angielski i geografia
Prawniczy - historia i wiedza o społeczeństwie

Zasady przeliczania na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie

Za świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

- Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
- Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
- Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Wykaz olimpiad i konkursów

Zarządzenie nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020 w województwie opolskim.
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-zarzadzenie-nr-7-opolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-lutego-2019-r.pdf


Zarządzenie nr 8 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020 w województwie opolskim.
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-zarzadzenie-nr-8-opolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-lutego-2019-r.pdf

Dzień Otwarty II LO

20 marca 2019 roku II LO zaprezentuje swą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020 w trakcie Targów Edukacji, które odbędą się w Hali Sportowej "Śródmieście" w godzinach od 10:00 - 12:00.

25 kwietnia 2019 roku zapraszamy serdecznie na PODWIECZOREK BIOLOGÓW organizowany przez klasę 2e w ramach projektu "Szkoła dla nas - My dla szkoły". Wydarzenie to ma na celu przekazanie wiedzy przyrodniczej oraz poznanie szkoły z innej perspektywy. Pragniemy zainteresować was biologią i chemią oraz pokazać czego uczymy się na codzień. Wydarzenie odbędzie się 25.04.2019 od godziny 16.00 w blokach półgodzinnych. Tematy wykładów do wyboru, (każdy może przyjść na więcej niż 1 wykład):
1.Tajemnicza podróż - układ pokarmowy
2.Kim jestem? Jak powstałem?
3.Czy to żyje? Rośliny pod mikroskopem.
4. Dotknij chemii (warsztaty, doświadczenia).

Szczegóły już wkrótce w wydarzeniu na naszym profilu facebookowym.

DNI NAUKI w II LO
W dniach od 27 maja do 31 maja 2019 zaprosimy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na lekcje prowadzone przez naszych nauczycieli. Wkrótce wystosujemy zaproszenia do wszystkich szkół, w których określimy zasady udziału w lekcjach.