Dla kandydatów

Rekrutacja 2019/2020 - Informacje MEN

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020 przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Informacje dotyczą uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych klas trzecich.
Szczegóły dotyczące rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika pojawią się na stronie szkoły w zakładce Dla kandydatów po podjęciu stosownych decyzji przez Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.
List Ministra Edukacji Narodowej - http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-list-ministra-edukacji-narodowej.pdf
Prezentacje MEN dotyczące ogólnych zasad rekrutacji - http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-prezentacja-men-1.pdf
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-prezentacja-men-2.pdf
Plakat - http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-plakat-men.pdf
Ulotka - http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-ulotka-men-1.jpg
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-ulotka-men-2.jpg

Planowane klasy

Terminy rekrutacji

Rekrutacja elektroniczna

Warunki przyjęcia do II LO

Zasady przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego na punkty

Zasady przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum

Zasady przeliczania na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie

Wykaz olimpiad i konkursów

Dzień Otwarty II LO