Dla rodziców

Czas pracy sekretariatu

Sekretarz szkoły - Agata Kapusta
SEKRETARIAT CZYNNY:
od 8:00 do 15:00

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Sylwia Artuna
Specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania tri. 668 620 344
Godziny przyjęć :
PONIEDZIAŁEK - 11.00 -15.00
WTOREK - 12.00 -14.00
ŚRODA - 11.30 -15.30
PIĄTEK - 11.30 -15.30
/ z możliwością wyjść służbowych /

Czas pracy pedagoga szkolnego

Grażyna Całek-Zawadzka
DYŻURY:
(konsultacje, porady, zgłoszenia spraw nowych,spotkania umówione):
poniedziałek 08.00-11.00,
wtorek 13.15-16.45,
środa 08.00-11.00
czwartek 08.00-11.30
piątek 08.00-11.30
"SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW" - program wspierania umiejętności wychowawczych - każdy wtorek 16.45 - 20.00 - I sem.
- indywidualne spotkania umówione - II sem.

GRUPA "VOLONTARIUS":
• spotkania integracyjne wolontariuszy z podopiecznymi - środy lub piątki 14.00-t6.15 (placówki współpracujące)
• wolontariat związany z realizowanymi przedsięwzięciami - od poniedziałku do soboty- zgodnie z harmonogramem
• wolontariat indywidualny - od poniedziałku do piątku - według wcześniejszych ustaleń
SPRAWY ŚRODOWISKOWE - środy (zamiennie piątki) 12.00 -14.00

UWAGA:
Istnieje możliwość konsultacji dla rodziców i uczniów w innym, dogodnym dla zainteresowanych terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z pedagogiem lub sekretariatem szkoły.

Skład Zarządu Rady Rodziców

Przewodnicząca - Edyta Nowak-Jasek
Małgorzata Albin
Jacek Król

Składki na rzecz Rady Rodziców

Uchwała Nr 1/2015/2016 Zarządu Rady Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu


W dniu 10.09.2015 roku Zarząd Rady Rodziców uchwalił jednogłośnie wysokość składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 w kwocie 50 złotych .


Podpisy Zarządu Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Pani Małgorzata Albin .
Zastępca Przewodniczącego: Pan Mirosław Sieja
Sekretarz Pani Edyta Nowak - Jasek
Członek Zarządu Pani Katarzyna Tomczyk

Nr konta Rady Rodziców

PEKAO SA: 23 1240 1659 1111 0010 6516 6429

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

• 1 września 2016 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
• 14 października.2016 - Święto Edukacji Narodowej
• 11 listopada 2016 - Święto Niepodległości
• 23 grudnia 2016 - 01 stycznia 2017 - Zimowa przerwa świąteczna
• 06.01.2017 - Święto Trzech Króli
• 13 - 26 lutego 2017 - Ferie zimowe
• 13-18 kwietnia 2017 - Wiosenna przerwa świąteczna
• 28 kwietnia 2017 - Zakończenie nauki w klasach trzecich
• 04 do 26 maja 2017 - Egzaminy maturalne
• 15 czerwca.2017 - Boże Ciało
• 23 czerwca 2017 - Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I i II
• 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 - Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2016/2017

1. 31 października 2016 (poniedziałek)
2. 2 listopada 2016 (środa)
3. 2 maja 2017 (wtorek)
4. 4 maja 2017 (czwartek)
5. 5 maja 2017 (piątek)
6. 8 maja 2017 (poniedziałek)
7. 16 czerwca 2017 (piątek)
Konsultacje nauczycieli dla Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Konsultacje odbywać się będą w/g wykazu w pierwszym tygodniu każdego miesiąca
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny-774832162.

1. Mgr K. Arciszewska - Stępień - środa - 15:00-16:00 - Dyrektor, biologia
2. Mgr Koryna Warzecha - środa - 15:00-16:00 - Wicedyrektor,
język francuski
3. Mgr Urszula Kałamarz - poniedziałek -14:10 - 15:00 - język polski
4. Mgr Danuta Klityńska - poniedziałek - od 15:00 (godz. do uzgodnienia) - język polski
5. Mgr Anna Kolasa - Kurek - poniedziałek - od 15:30 (godz. do uzgodnienia) - język polski
6. Mgr Alina Pietrzykowska - czwartek - 15:00- 16;00 - język angielski
7. Mgr Marionella Szatkowska - Strzała - wtorek - 15:00 – 16:00 - j. angielski
8. Mgr Karolina Wajman - czwartek - 15:00 – 16:00 - język angielski
9. Mgr Barbara Warzecha - poniedziałek - 14:10 - 15:00 - język angielski
10. Mgr Bożena Żuchowska - Bugaj - poniedziałek -14:10- 15:00 język angielski
12. Mgr Monika Michaliszyn - środa - 14:10 - 15:00 - język angielski
13. Mgr Tatiana Mazurkiewicz - poniedziałek - od 15:00 (godz. do uzgodnienia) - język niemiecki
14. Mgr Ewa Kampa - poniedziałek - 14:00- 15:00 - język rosyjski
15. Mgr Mirosław Mazur - poniedziałek - 15:00- 15:45 - matematyka
16. Mgr Małgorzata Sypko - poniedziałek - 15:00- 15:45 - matematyka
17. Mgr Iwona Palarczyk - środa - 15:00 – 16:00 - matematyka
18. Mgr Marzanna Gądek-Radwanowska - wtorek - 15:00- 16:00 - historia, WOS
19. Mgr Jadwiga Kosalla - czwartek - 15:00 – 15:45 - historia, WOS
20. Mgr Piotr Jahn - piątek - 13:15- 14:15 - geografia, EDB
21. Mgr Renata Dworaczek - poniedziałek - od 16:00 (godz. do uzgodnienia) - biologia
22. Mgr Katarzyna Iskra -Kiecana - środa - 15:00-16:00 - fizyka
23. Mgr Dorota Gajewska - poniedziałek - 16:00- 17:00 - chemia
24. Mgr Ryszard Wiśniowski - piątek - 14:10 – 15:00 - fizyka , informatyka
25. Mgr Tomasz Mikoluk - środa - 15:00 – 16:30 - wychowanie fizyczne
26. Mgr Katarzyna Kempa - środa - 15:00- 16:00 - wychowanie fizyczne
27. Mgr Marek Słota - poniedziałek - 14:10-15:00 - wychowanie fizyczne
28. Mgr Grażyna Całek – Zawadzka - wtorek - 15:45 – 16:45 - pedagog szkolny
29. Mgr Angelika Gricman - wtorek - 15:55 – 17:00 - religia
30. Mgr Maria Prokopczuk - środa - 15:00- 16:00 - podstawy przedsiębiorczości
31. Ks. Wojciech Kępkowski - piątek - 15:00- 16:00 - religia
32. Mgr Joanna Cyba - poniedziałek - 14:10 – 15:00 - język polski
33. Mgr Katarzyna Sługocka - wtorek - 7:30 – 8:30 - chemia
34. Mgr Bartosz Tracz - poniedziałek - 16:00 – 17:00 - historia, historia i społeczeństwo
35. Mgr Grażyna Kochalska - poniedziałek - 15:00 - 16:00 - biblioteka

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

1. 5.09.2016 – 9.09.2016 – indywidualne spotkania wychowawców klas z uczniami i rodzicami klas pierwszych
2. 13.09. 2016 – Zapoznanie z organizacją roku szkolnego, zmianami w Statucie II LO.
3. 08.12.2016 – Omówienie wyników nauczania i zachowania, organizacja półmetka i studniówki, sprawy bieżące, jarmark i koncert dla rodziców
4. 09.02.2017 – Podsumowanie wyników I semestru i sprawy bieżące.
5. 30.03.2017 – Przypomnienie procedur maturalnych, informacje o prognozowanych ocenach końcoworocznych w klasach trzecich, omówienie postępów w nauce, organizacja wycieczek i warsztatów przedmiotowych w klasach pierwszych i drugich, seminarium nt zagrożeń w życiu młodego człowieka, konsultacje z wychowawcami i nauczycielami.
6. 23.05.2017 – informacja o prognozowanych ocenach końcoworocznych, sprawy bieżące.

Ubezpieczenia uczniów

Pod adresem http://lo2kk.edu.pl/materialy-do-pobrania#129 znajdują się tabele i warunki ubezpieczeń ucznow

Informacje na temat BALU CHARYTATYWNEGO

BAL zaplanowany jest na 21 stycznia 2017 roku na godzinę 20:00 w Hotelu SOLIDARIS. Koszt wynosi 200 zł od pary. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat pod numerem telefonu 77 483 21 62 w godzinach od 7:00 do 15:00. Wpłatę należy dokonywać na konto Rady Rodziców przy II LO w Kędzierzynie-Koźlu z dopiskiem BAL (+ nazwisko) :
PEKAO SA: 23 1240 1659 1111 0010 6516 6429