Dla rodziców

Czas pracy sekretariatu

Sekretarz szkoły - Agata Kapusta
SEKRETARIAT CZYNNY:
od 8:00 do 15:00

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Sylwia Artuna
Specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania tri. 668 620 344
Godziny przyjęć :
PONIEDZIAŁEK - 11.00 -15.00
WTOREK - 12.00 - 15.00
ŚRODA - GABINET NIECZYNNY
CZWARTEK - 12:00 - 14:00
PIĄTEK - 7:20 - 11:20
/ z możliwością wyjść służbowych /

Czas pracy pedagoga szkolnego

Grażyna Całek-Zawadzka
DYŻURY:
(konsultacje, porady, zgłoszenia spraw nowych,spotkania umówione):
poniedziałek 08.00-11.00,
wtorek 13.15-16.45,
środa 08.00-11.00
czwartek 08.00-11.30
piątek 08.00-11.30
"SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW" - program wspierania umiejętności wychowawczych - każdy wtorek 16.45 - 20.00 - I sem.
- indywidualne spotkania umówione - II sem.

GRUPA "VOLONTARIUS":
• spotkania integracyjne wolontariuszy z podopiecznymi - środy lub piątki 14.00-t6.15 (placówki współpracujące)
• wolontariat związany z realizowanymi przedsięwzięciami - od poniedziałku do soboty- zgodnie z harmonogramem
• wolontariat indywidualny - od poniedziałku do piątku - według wcześniejszych ustaleń
SPRAWY ŚRODOWISKOWE - środy (zamiennie piątki) 12.00 -14.00

UWAGA:
Istnieje możliwość konsultacji dla rodziców i uczniów w innym, dogodnym dla zainteresowanych terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z pedagogiem lub sekretariatem szkoły.

Skład Zarządu Rady Rodziców

Przewodnicząca - Katarzyna Dysarz
Jacek Król
Szymon Gidel
Adam Basta

Składki na rzecz Rady Rodziców

Uchwała Nr 1/2015/2016 Zarządu Rady Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu


W dniu 10.09.2015 roku Zarząd Rady Rodziców uchwalił jednogłośnie wysokość składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 w kwocie 50 złotych .


Podpisy Zarządu Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Pani Małgorzata Albin .
Zastępca Przewodniczącego: Pan Mirosław Sieja
Sekretarz Pani Edyta Nowak - Jasek
Członek Zarządu Pani Katarzyna Tomczyk

Nr konta Rady Rodziców

PEKAO SA: 23 1240 1659 1111 0010 6516 6429

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
1 listopada 2018 - Święto Wszystkich Świętych
23 grudnia 2018 - 01 stycznia 2019 - Zimowa przerwa świąteczna
22 stycznia 2019 - Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej
28 stycznia - 10 lutego 2019 - Ferie zimowe
17 kwietnia 2019 - zatwierdzenie klasyfikacji uczniów klas trzecich
18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 - Wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia 2019 - Zakończenie nauki w klasach trzecich
1 maja 2019 - Święto Pracy
3 maja 2019 - Święto Konstytucji 3 Maja
6 - 23 maja 2019 - egzaminy maturalne
3 – 7 czerwca 2019 – wyjazdowe warsztaty przedmiotowe i wycieczki turystyczne
18 czerwca 2019 – zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej uczniów klas I-II
20 czerwca 2019 – Boże Ciało
21 czerwca 2019 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca-31 sierpnia 2019 – ferie letnie


Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

12 października 2018 (piątek)
2 listopada 2018 (piątek)
2 stycznia 2019 (środa)
29 kwietnia 2019 (poniedziałek)
30 kwietnia 2019 (wtorek)
2 maja 2019 (czwartek)
8 maja 2019 (środa)
Konsultacje nauczycieli dla Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Konsultacje odbywać się będą w/g wykazu w pierwszym tygodniu każdego miesiąca
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny-774832162.

http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/inne-konsultacje-nauczycieli-dla-rodzicow.pdf

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

5-10 września 2018 - spotkania indywidualne z rodzicami i uczniami klas pierwszych
18 września 2018 - spotkania z wychowawcami - organizacja roku szkolnego, regulaminy i procedury obowiązujące w szkole
13 grudnia 2018 - omówienie wyników nauczania i zachowania, zagrożenie oceną niedostateczną
24 stycznia 2019 - podsumowanie wyników I półrocza i sprawy bieżące.
26 marca 2019 - przypomnienie procedur maturalnych w klasach III, sprawy bieżące, organizacja wycieczek i warsztatów
21 maja 2019 - przewidywane oceny roczne, sprawy różne

Informacje na temat BALU CHARYTATYWNEGO

TEGOROCZNY BAL zaplanowany jest na 19 stycznia 2019 w Magicznym Zakątku w Raszowej.
Koszt od pary - 270 zł
Zgłoszenia w sekretariacie szkoły osobiście lub pod nr 774832162.

Wpłaty na konto Rady Rodziców PEKAO SA: 23 1240 1659 1111 0010 6516 6429 z dopiskiem Bal Charytatywny (prosimy o podanie nazwisk osób, których dotyczą wpłaty)
Dochód z balu przeznaczony będzie na potrzeby uczniów, m.in. dofinansowanie projektów realizowanych przez uczniów (m.in. escape room, stacja meteorologiczna)
Zabawę już tradycyjnie umilą swym występem nauczyciele. Planujemy również loterię fantową i licytację.
Istnieje możliwość skorzystania z transportu.
Serdecznie zapraszamy.

Działania wychowawczo-profilaktyczne

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły znajduje się tutaj:
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/dzialania-wychowawcze-i-profilaktyczne-program-wychowawczo-profilaktyczny.pdf