Dla rodziców

Czas pracy sekretariatu

Sekretarz szkoły - Agata Kapusta
SEKRETARIAT CZYNNY:
od 8:00 do 15:00

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Sylwia Artuna
Specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania tri. 668 620 344
Godziny przyjęć :
PONIEDZIAŁEK - 11.30 -15.30
WTOREK - 12.00 - 16.00
ŚRODA - 11:30 -15:30
CZWARTEK - GABINET NIECZYNNY
PIĄTEK - 7:50 - 11:50
/ z możliwością wyjść służbowych /

Czas pracy pedagoga szkolnego

Grażyna Całek-Zawadzka
DYŻURY:
(konsultacje, porady, zgłoszenia spraw nowych,spotkania umówione):
poniedziałek 08.00-11.00,
wtorek 13.15-16.45,
środa 08.00-11.00
czwartek 08.00-11.30
piątek 08.00-11.30
"SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW" - program wspierania umiejętności wychowawczych - każdy wtorek 16.45 - 20.00 - I sem.
- indywidualne spotkania umówione - II sem.

GRUPA "VOLONTARIUS":
• spotkania integracyjne wolontariuszy z podopiecznymi - środy lub piątki 14.00-t6.15 (placówki współpracujące)
• wolontariat związany z realizowanymi przedsięwzięciami - od poniedziałku do soboty- zgodnie z harmonogramem
• wolontariat indywidualny - od poniedziałku do piątku - według wcześniejszych ustaleń
SPRAWY ŚRODOWISKOWE - środy (zamiennie piątki) 12.00 -14.00

UWAGA:
Istnieje możliwość konsultacji dla rodziców i uczniów w innym, dogodnym dla zainteresowanych terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z pedagogiem lub sekretariatem szkoły.

Skład Zarządu Rady Rodziców

Przewodnicząca - Joanna Karbownik
Anna Tkacz
Dorota Mrówka
Janusz Mytych
Szymon Gidel

Składki na rzecz Rady Rodziców

Uchwała Nr 1/2015/2016 Zarządu Rady Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu


W dniu 10.09.2015 roku Zarząd Rady Rodziców uchwalił jednogłośnie wysokość składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 w kwocie 50 złotych .


Podpisy Zarządu Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Pani Małgorzata Albin .
Zastępca Przewodniczącego: Pan Mirosław Sieja
Sekretarz Pani Edyta Nowak - Jasek
Członek Zarządu Pani Katarzyna Tomczyk

Nr konta Rady Rodziców

PEKAO SA: 23 1240 1659 1111 0010 6516 6429

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
1 listopada 2019 – dzień wolny– Święto Wszystkich Świętych
23-31 grudnia 2018 – zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2019 – dzień wolny od nauki – Nowy Rok
19 grudnia 2019 – zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze
10 lutego – 21 lutego 2020 – ferie zimowe
9-14 kwietnia 2020 – wiosenna przerwa świąteczna
20 kwietnia 2020 – zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów klas trzecich
24 kwietnia 2020 – zakończenie nauki w klasach trzecich
1 maja 2020 – dzień wolny – Święto Pracy
1 – 5 czerwca 2020 – wyjazdowe warsztaty przedmiotowe i wycieczki turystyczne
11 czerwca 2020 - dzień wolny – Boże Ciało
23 czerwca 2020 – zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej uczniów klas I-II
26 czerwca 2020 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca-31 sierpnia 2020 – ferie letnieDodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

11 października 2019 (piątek)
12 listopada 2019 (wtorek)
2-3 stycznia 2020 (czwartek i piątek)
15 kwietnia 2020 (środa)
6 maja 2020 (środa)
12 czerwca 2020 (piątek)
Konsultacje nauczycieli dla Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Konsultacje odbywać się będą w/g wykazu w pierwszym tygodniu każdego miesiąca
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny-774832162.

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

19 września 2019 - spotkania z wychowawcami - organizacja roku szkolnego, regulaminy i procedury obowiązujące w szkole
19 listopada 2019 - Szkolenie dla rodziców z zakresu mediacji
Omówienie wyników nauczania i zachowania, zagrożenie oceną niedostateczną., sprawy bieżące
12 grudnia 2019 - koncert dla rodziców
7 stycznia 2020 - Podsumowanie wyników I półrocza i sprawy bieżące.
Seminarium nt zagrożeń w życiu młodego człowieka z udziałem specjalisty
24 marca 2020 - Klasy III - Przypomnienie procedur maturalnych, kl. oceny prognozowane, Klasy I-II – bieżące wyniki w nauce, organizacja wycieczek i warsztatów
26 maja 2020 - przewidywane oceny roczne, sprawy różne

Informacje na temat BALU CHARYTATYWNEGO


Działania wychowawczo-profilaktyczne

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2019/2020
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/dzialania-wychowawcze-i-profilaktyczne-program-wychowawczo-profilaktyczny-na-rok-szkolny-2019-2020.pdf

MATERIAŁY DLA RODZICÓW

CYFROWOBEZPIECZNI.PL - FILM DLA RODZICÓWZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z E-PAPIEROSAMI
https://www.gov.pl/web/edukacja/zagrozenia-zwiazane-z-e-papierosami--men-i-gis-ostrzegaja