Dla rodziców

Czas pracy sekretariatu

Sekretarz szkoły - Agata Kapusta
SEKRETARIAT CZYNNY:
od 8:00 do 15:00

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Sylwia Artuna
Specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania tri. 668 620 344
Godziny przyjęć :
PONIEDZIAŁEK - 11.00 -15.00
WTOREK - 12.00 -14.00
ŚRODA - 11.30 -15.30
PIĄTEK - 11.30 -15.30
/ z możliwością wyjść służbowych /

Czas pracy pedagoga szkolnego

Grażyna Całek-Zawadzka
DYŻURY:
(konsultacje, porady, zgłoszenia spraw nowych,spotkania umówione):
poniedziałek 08.00-11.00,
wtorek 13.15-16.45,
środa 08.00-11.00
czwartek 08.00-11.30
piątek 08.00-11.30
"SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW" - program wspierania umiejętności wychowawczych - każdy wtorek 16.45 - 20.00 - I sem.
- indywidualne spotkania umówione - II sem.

GRUPA "VOLONTARIUS":
• spotkania integracyjne wolontariuszy z podopiecznymi - środy lub piątki 14.00-t6.15 (placówki współpracujące)
• wolontariat związany z realizowanymi przedsięwzięciami - od poniedziałku do soboty- zgodnie z harmonogramem
• wolontariat indywidualny - od poniedziałku do piątku - według wcześniejszych ustaleń
SPRAWY ŚRODOWISKOWE - środy (zamiennie piątki) 12.00 -14.00

UWAGA:
Istnieje możliwość konsultacji dla rodziców i uczniów w innym, dogodnym dla zainteresowanych terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z pedagogiem lub sekretariatem szkoły.

Skład Zarządu Rady Rodziców

Przewodnicząca - Edyta Nowak-Jasek
Jacek Król
Katarzyna Dysarz
Szymon Gidel

Składki na rzecz Rady Rodziców

Uchwała Nr 1/2015/2016 Zarządu Rady Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu


W dniu 10.09.2015 roku Zarząd Rady Rodziców uchwalił jednogłośnie wysokość składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 w kwocie 50 złotych .


Podpisy Zarządu Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Pani Małgorzata Albin .
Zastępca Przewodniczącego: Pan Mirosław Sieja
Sekretarz Pani Edyta Nowak - Jasek
Członek Zarządu Pani Katarzyna Tomczyk

Nr konta Rady Rodziców

PEKAO SA: 23 1240 1659 1111 0010 6516 6429

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

• 4 września 2017 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
• 14 października.2017 - Święto Edukacji Narodowej
• 11 listopada 2017 - Święto Niepodległości
• 23 grudnia 2017 - 01 stycznia 2018 - Zimowa przerwa świąteczna
• 06.01.2018 - Święto Trzech Króli
• 15 - 26 stycznia 2018 - Ferie zimowe
• 29 marca -3 kwietnia 2018 - Wiosenna przerwa świąteczna
• 27 kwietnia 2018 - Zakończenie nauki w klasach trzecich
• 04 do 26 maja 2018 - Egzaminy maturalne
• 30 maja 2018 - Boże Ciało
• 22 czerwca 2018 - Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I i II
• 22 czerwca - 31 sierpnia 2018 - Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

1. 6 października 2017 (piątek)
2. 22 grudnia 2017 (piątek)
3. 2 stycznia 2018 (wtorek)
4. 30 kwietnia 2018 (poniedziałek)
5. 2 maja 2018 (środa)
6. 4 maja 2018 (piątek)
7. 7 maja 2018 (poniedziałek)
8. 8 maja 2018 (wtorek)
9. 1 czerwca 2018 (piątek)




Konsultacje nauczycieli dla Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Konsultacje odbywać się będą w/g wykazu w pierwszym tygodniu każdego miesiąca
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny-774832162.

1. Mgr K. Arciszewska - Stępień - Dyrektor, biologia - wtorek - 15:00-16:00
2. Mgr Koryna Warzecha - Wicedyrektor, język francuski - wtorek - 15:00-16:00
3. Mgr Urszula Kałamarz - język polski - wtorek - 15:00-16:00
4. Mgr Danuta Klityńska - język polski - poniedziałek - 15:00-16:00
5. Mgr Anna Kolasa - Kurek - język polski - środa - 15:00-16:00
6. Mgr Alina Pietrzykowska - język angielski - poniedziałek - 15:00-16:00
7. Mgr Marionella Szatkowska - Strzała - język angielski i hiszpański - poniedziałek - 15:00-16:00
8. Mgr Karolina Wajman - język angielski - wtorek - 15:00-16:00
9. Mgr Barbara Warzecha - język angielski - poniedziałek - 15:00-16:00
10. Mgr Bożena Żuchowska - Bugaj - język angielski - poniedziałek - 15:00-16:00
12. Mgr Monika Michaliszyn - język angielski - czwartek - 15:00-16:00
13. Mgr Tatiana Mazurkiewicz - - język niemiecki - poniedziałek - 15:00-16:00
14. Mgr Ewa Kampa - język rosyjski - poniedziałek - 15:00-16:00
15. Mgr Mirosław Mazur - matematyka - piątek - 15:00-16:00
16. Mgr Małgorzata Sypko - matematyka - poniedziałek - 15:00-16:00
17. Mgr Iwona Palarczyk - matematyka - czwrtek - 15:00-16:00
18. Mgr Marzanna Gądek-Radwanowska - historia, WOS - środa - 15:00-16:00
19. Mgr Jadwiga Kosalla - historia, WOS - czwartek - 15:00-16:00
20. Mgr Piotr Jahn - geografia, EDB - czwartek - 15:00-16:00
21. Mgr Renata Dworaczek - biologia - wtorek - 15:00-16:00
22. Mgr Katarzyna Iskra -Kiecana - fizyka - środa - 15:00-16:00
23. Mgr Dorota Gajewska - chemia - wtorek - 15:00-16:00
24. Mgr Ryszard Wiśniowski - fizyka , informatyka - poniedziałek - 15:00-16:00
25. Mgr Tomasz Mikoluk - wychowanie fizyczne - środa - 15:00-16:00
26. Mgr Katarzyna Kempa - wychowanie fizyczne - poniedziałek - 15:00-16:00
27. Mgr Marek Słota - poniedziałek - wychowanie fizyczne - czwartek - 15:00-16:00
28. Mgr Grażyna Całek – Zawadzka - pedagog szkolny -
29. Mgr Angelika Gricman - religia - czwartek - 15:00-16:00
30. Mgr Maria Prokopczuk - podstawy przedsiębiorczości - wtorek - 15:00-16:00
31. Mgr Joanna Cyba - język niemiecki - poniedziałek - 15:00-16:00
32. Mgr Katarzyna Sługocka - chemia - piątek - 7:10 - 8:00
33. Mgr Bartosz Tracz - historia, historia i społeczeństwo - czwartek - 15:00-16:00
34. Mgr Grażyna Kochalska - biblioteka

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

1. 6 - 12 września 2017– indywidualne spotkania wychowawców klas z uczniami i rodzicami klas pierwszych
2. 19 września 2017 – Zapoznanie z organizacją roku szkolnego i obowiązującymi regulaminami. Otwarcie świetlicy dla uczniów.
3. 14 grudnia 2017 – Omówienie wyników nauczania i zachowania, organizacja półmetka i studniówki, sprawy bieżące, jarmark i koncert dla rodziców
4. 1 lutego 2018 – Podsumowanie wyników I semestru i sprawy bieżące.
5. 27 marca 2018 – Przypomnienie procedur maturalnych, informacje o prognozowanych ocenach rocznych w klasach trzecich, omówienie postępów w nauce, organizacja wycieczek i warsztatów przedmiotowych w klasach pierwszych i drugich, seminarium nt zagrożeń w życiu młodego człowieka, konsultacje z wychowawcami i nauczycielami.
6. 22 maja 2018 – informacja o prognozowanych ocenach rocznych, sprawy bieżące.

Informacje na temat BALU CHARYTATYWNEGO

TEGOROCZNY BAL zaplanowany jest na 3 lutego 2018 roku na godzinę 20:00 w Magicznym Zakątku w Raszowej. (Autokar w obie strony - liczba miejsc ograniczona). Koszt wynosi 250 zł od pary. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat pod numerem telefonu 77 483 21 62 w godzinach od 7:00 do 15:00. Wpłatę należy dokonywać na konto Rady Rodziców przy II LO w Kędzierzynie-Koźlu z dopiskiem BAL (+ nazwisko) :
PEKAO SA: 23 1240 1659 1111 0010 6516 6429

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TRANSPORTU:
Trasa - autobus zatrzymuje się tylko na przystankach MZK
Wyjazd o godzinie 19:00:
przystanek 1. - Piasty II ul. Krzywoustego
przystanek 2. - Śródmieście ul. Wojska Polskiego
przystanek 3. - Śródmieście Dworzec PKP
przystanek 4. - Pogorzelec ul. Kozielska (Biedronka)
przystanek 5. - Kłodnica ul. Kłodnicka (kościół)
Powrót - godzina 3:00