Dla uczniów

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - 2018/2019

http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/inne-oferta-zajec-pozalekcyjnych.pdf

A na zachętę krótki film przygotowany przez kandydatki na pracowników Studia Kopernik przedstawiający niektóre z proponowanych zajęć:
WYKAZ OLIMPIAD I KONKURSÓW

Olimpiada Historyczna http://olimpiadahistoryczna.pl
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym http://www.owpsw.edu.pl
Olimpiada Prawa http://olimpiadaprawa.republika.pl
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie http://www.olimpiada.wspia.eu
Olimpiada Solidarności http://olimpiadasolidarnosci.pl
Olimpiady Coptiosh http://coptiosh.eu/Centrum_23.html
Konkurs fotograficzny BLIŻEJ ŚWIATA http://www.galeriaopole.pl/pl/konkursy-201516
Konkurs Manga http://www.xxilo.krakow.pl/index.php/homepage/aktualnosci/237-kolejna-edycja-konkursu-manga
Olimpiada Języka Polskiego i Literatury http://www.olijp.pl
Konkurs Języka Angielskiego http://www.pwsz.raciborz.edu.pl/struktura/instytut-neofilologii/aktualnosci/499-viii-konkursie-jezyka-angielskiego-i.html
Olimpiada Języka Angielskiego http://oja.wsjo.pl/
Konkurs Droga na Harvard http://www.droganaharvard.pl
Pokaż Język: Odkryj Szekspira http://www.jazlowiecka.pl
Olimpiada Języka Francuskiego http://www.ojf.org.pl
Olimpiada Języka Niemieckiego http://www.ojn.wsjo.pl.
Ogólnopolski Konkurs na Niemieckojęzyczną Kartkę z Pamiętnika http://www.glossa.pl/tagfurtag/konkurs-jezyka-niemieckiego-tag-fur-tag/
Konkurs Języka Niemieckiego http://www.pwsz.raciborz.edu.pl/struktura/instytut-neofilologii/aktualnosci/499-viii-konkursie-jezyka-angielskiego-i.html
Olimpiada Języka Rosyjskiego http://www.ir.uw.edu.pl/ojr
Olimpiada Teologii Katolickiej Łowicz 2016 http://diecezja.opole.pl/wydział-katechetyczny/konkursy/OTK/
XIV Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki http://olimpiada.uksw.edu.pl/
Religia Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej http://okwb.pl/
Olimpiada Geograficzna http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/
Olimpiada Biologiczna http://www.olimpbiol.uw.edu.pl/
Olimpiada Chemiczna www.olchem.edu.pl
Olimpiada Filozoficzna www.olimpiada.ptfilozofia.pl/index.html
Olimpiada Artystyczna http://olimpiada-artystyczna.pl
Olimpiada Informatyczna www.oi.edu.pl/php/show.php
Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki www.planetarium.edu.pl/oa.htm
Olimpiada Wiedzy o Rodzinie http://www.uwm.edu.pl
Olimpiada Cyfrowa www.nowoczesnapolska.org.pl
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej http://www.fn.org.pl
Olimpiada Wiedzy o Prawie www.http://slo2.pl
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej www.owe.com.pl
Olimpiada Medialna www.fundacjanowemedia.org
Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach www.www.uksw.edu.pl
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności www.owobio.edu.pl
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej www.fmw.uni.wroc.pl/lingw
Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie www.olimpiada.wspia.eu
Olimpiada Przedsiębiorczości www.olimpiada.edu.pl
Olimpiada z Wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową www.sdsiz.pl


SZKOLNA GRUPA AMNESTY INTERNATIONAL

Szkolna Grupa Amnesty International została reaktywowana w tym roku z inicjatywy uczniów klasy 2D: Dominiki Rockstein, Wiktorii Piechoty, uczniów klasy 2B: Pauliny Pieczarki, Agnieszki Brzezińskiej, a także przy aktywnym włączeniu się w pierwsze działania uczniów klasy 1D: Sonii Gołąbek, Kingi Gibaszek, Filipa Baczyńskiego, oraz Gilberta Kandziory. Opiekunem grupy jest mgr Bartosz Tracz. Grupa jest cały czas otwarta na nowe osoby pragnące zaangażować się we współpracę z Amnesty International.
Naszym celem jest promocja praw człowieka wśród społeczności uczniów, prowadzenie działań edukacyjnych, a także prowadzenie konkretnych inicjatyw na rzecz obrony praw człowieka. W naszych działaniach odwołujemy się do tradycji Szkolnej Grupy II LO mającej początek już 11 lat temu, ale poszukujemy także nowych wyzwań!

Naszym pierwszym sukcesem jest powrót do organizacji Maratonu Pisania Listów. W tym roku zorganizowaliśmy go w nocy z piątku na sobotę (11/12 XII). Był on okazją do zaangażowania się społeczności naszej szkoły w ogólnoświatową akcję na rzecz osób których prawa człowieka są naruszane. W części nocnej wzięło udział ponad 20 osób.
Maraton odbył się w szerszym kontekście tygodnia praw człowieka, który odbywał się w naszej szkole. Podczas jego trwania odbywały się lekcje nt. bohaterów tegorocznego Maratonu, a także było przygotowanie spotkanie z przedstawicielką Fundacji Schumana Valentiną Lino. Wolontariuszka prowadziła wykład, a później spotkanie w węższym gronie z zakresu korelacji między mediami, a prawami obywatelskimi.

Linki/hiperłącza:
[1] http://amnesty.org.pl/maraton/


[2] http://www.schuman.pl/pl/

MARATON PISANIA LISTÓW 20169 grudnia 2016
Zwieńczeniem Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka był Maraton pisania listów organizowany pod egidą Amnesty International. Celem akcji jest napisanie jak największej liczby listów w sprawie osób, których godność jest naruszana.
W naszej szkole tradycja organizacji wydarzenia sięga jego początków w roku 2004. Corocznie spotykamy się po lekcjach, by rozmawiać na temat stanu praw człowieka na świecie, a także pomóc innym w konkretnych sprawach.
W tym roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i przy pomocy nauczycieli udało nam się napisać aż 1586 listów. Najwięcej w naszym Powiecie wśród szkół ponadpodstawowych! Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zdecydowali się poświęcić piątkowe popołudnie na rzecz wspólnej sprawy.

SZKOLNA GRUPA PCK I DRUŻYNA RATOWNICZA

Szkolna Grupa Ratownicza przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu


Szkolna Grupa Ratownicza działa od 2002 roku, będąc wspierana przez
Kędzierzyńsko-Kozielski Oddział Rejonowy PCK. Inicjatorką utworzenia grupy była długoletnia opiekunka szkolnej grupy PCK Pani Ewa Wrana. Obecnie opiekunem jest pan Piotr Jahn – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa. Uczniowie wchodzący w jej skład przez cały rok szkolny bardzo rzetelnie podnoszą swoje umiejętności w zakresie niesienia pierwszej pomocy. Mają możliwość ukończenia Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy PCK. Grupa niejednokrotnie miała okazję do zaprezentowania swoich umiejętności w praktyce nie tylko na forum szkoły, ale i wśród szerszej społeczności. Pokazy zorganizowane w szkole i środowisku lokalnym podczas imprez i uroczystości udowodniły wysoki poziom kompetencji, czym wzbudziły ogromne zainteresowanie zebranych.

Członkowie grupy w roku szkolnym 2015/2016:
Agnieszka Kozioł - kapitan
Beata Kozioł
Kinga Kossakowska
Paulina Grzesiata
Kacper Podgórski
Wiktoria Majewska
Magdalena Chrzanowska
Oliwia Węgrzyn


Nasza grupa ma bardzo dobre kontakty ze służbami porządkowymi między innymi:
A) Państwowa Straż Pożarna,
B) Ochotnicza Straż Pożarna,
C) Straż Miejska,
D) Policja,
E) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.


Osiągnięcia:

• II miejsce w Etapie Centralnym XVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – Opole 2009
• III miejsce na Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 2010 i 2014
III miejsce w Etapie Centralnym XXIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – Lublin 2015
I miejsce na Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w roku 2016
VII miejsce na Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Gdańsku w 2016 roku
VII miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Rzeszowie w 2017 roku


Wyposażenie Szkolnej Grupy Ratowniczej:

A) 5 apteczek w formie plecaków
B) 5 kompletnych strojów ratowników medycznych
C) 4 przyrządy do symulacji wypadków i ran
D) 5 fantom typu Lille Annę firmy Laberdan
E) 1 profesjonalny fantom z pełnym wyposażeniem do nauki resuscytacji duża Ania

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5058/z-pucharem-u-starosty.html

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14023-mistrzostw-pierwszej-pomocy-pck

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/6117/ratownicy-z-ii-lo-najlepsi-w-wojewodztwie-teraz-czeka-ich-wielki-final-w-gdansku.html

http://gdansk.tvp.pl/25652385/ogolnopolskie-mistrzostwa-pierwszej-pomocy

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego z udziałem naszej drużyny ratowniczej:http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/7148/mamy-siodma-najlepsza-druzyne-ratownicza-w-kraju.html

Grupa "VOLONTARIUS"

CO WYRÓŻNIA “VOLONTARIUS" - czyli opis działalności grupy ( pod kątem zaangażowania, innowacyjności, skuteczności i partnerstwa )

1. DŁUGI CZAS ISTNIENIA, czyli
- grupa istnieje od 20 lat, ma bardzo długą i ciekawą historię, warto zaznaczyć, że grupa powstała w czasach, gdy o wolontariacie mówiło się niewiele ( była pierwszą zorganizowaną i profesjonalnie działającą grupą wolontariatu w terenie ) do dzisiaj funkcjonuje bez jakiejkolwiek przerwy, z dużym zaangażowaniem.
Od początku stałym opiekunem grupy jest Grażyna Całek-Zawadzka, pedagog
II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu.

2. SYSTEMATYCZNOŚĆ, czyli
- grupa realizuje swoje zadania (cele) każdego tygodnia, krok po kroku, podstawową formą jej działalności jest zatem wolontariat systematyczny, natomiast uzupełnieniem tzw. wolontariat akcyjny, czy okazjonalny
-najdłużej, bo 18 lat funkcjonowały cotygodniowe spotkania integracyjne młodzieży niepełnosprawnej z młodzieżą licealną, “zawsze w środę” organizowane w Promyczku,
a zainicjowane wcześniej wtorkowymi spotkaniami integracyjnymi Klubu Młodzieży Niepełnosprawnej działającym przy MOPS, aktualnie objęliśmy swym patronatem dzieci z placówek integracyjnych, w tym przedszkolaki o specjalnych potrzebach edukacyjnych (spotkania piątkowe lub środowe)

3.RÓŻNORODNOŚĆ ADRESATÓW,czyli
- grupa adresuje swoje działania do osób w każdym wieku ( dzieci, młodzieży, ludzi starszych) o zróżnicowanych potrzebach oraz oczekiwaniach;
-od 20 lat obejmuje swoim patronatem dzieci i młodzież niepełnosprawną,
- od 14 lat współpracuje z seniorami,
- od 12 lat zajmuje się dziećmi z placówek integracyjnych, dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, współpracuje z podopiecznymi stowarzyszeń, osobami chorymi, dziećmi z rodzin zaniedbanych.

4. WSPÓŁPRACA Z WIELOMA PLACÓWKAMI, czyli
-przez wszystkie lata swojej działalności grupa współpracowała z różnymi placówkami z terenu miasta i okolic: Integracyjny Klub Młodzieży Niepełnosprawnej, działający przy MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy"PROMYCZEK", Domy Dziennego Pobytu, placówki oświatowe-przedszkola, świetlice środowiskowe; szpital, stowarzyszenia: Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa; Uniwersytetem III wieku, Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;

5. NOWATORSKIE METODY DZIAŁANIA, czyli
grupa ma swoje własne, wypracowane przez lata metody pracy, m.in.
- autorskie programy szkoleń opracowane przez opiekuna grupy ( warsztaty o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, a także spotkania poruszające specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, osobami chorymi itp.) Materiały szkoleniowe obejmują swoim zakresem wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, neurologopedii.
- autorskie programy pracy np." Bliżej Siebie" “Sekwencja Rycerska”, programy przygotowujące wolontariuszy do wspierania inicjatyw pomocowych, wzbogacające uczestników o praktyczne doświadczenia; działania ukierunkowane na promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań społecznych, związanych np. z pojęciem rycerskość; programy integracyjne “Czy naprawdę jesteśmy inni?” itp.
- autorskie projekty i przedsięwzięcia np."Teatr w plecaku" , "Wędrujący wolontariusze" “Cyrkowcy Volontariusa” “Terapia śmiechem i zabawą” programy pobudzania aktywności twórczej, integrujące wolontariuszy oraz podopiecznych

6. OTWARTOŚĆ NA SPRAWDZONE, ALE I NOWE WYZWANIA, czyli
- grupa chętnie uczestniczy w dobrych, sprawdzonych działaniach, tak np. było
w przypadku zorganizowanej akcji “Cała Polska czyta dzieciom” (przez kilka lat czytała dzieciom w szpitalu) Warto jednak zaznaczyć, że chętnie podejmuje się nowych wyzwań, na prośbę różnych instytucji; tak było w przypadku współtworzenia III Opolskiego Festiwalu Nauki z ramienia Uniwersytetu Opolskiego, czy też przy rozpoczęciu współpracy z różnymi stowarzyszeniami, na których prośbę grupa podejmowała się organizacji wspólnie zaplanowanych działań i przedsięwzięć
np. spotkań dla Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych czy balu dla dzieci z terenu całego powiatu przygotowywanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Niejednokrotnie podjęcie takiej współpracy wiązało się z kontynuacją szeregu działań, oraz planowaniem nowych zadań, a co za tym idzie poszukiwaniem nowatorskich, twórczych rozwiązań oraz tworzeniem nowych projektów. Przykładem mogą być działania na rzecz dzieci z zespołem Downa - tradycją stały się organizowane z dużym rozmachem spotkania ze św. Mikołajem oraz inne zajęcia organizowane dla dzieci ze SPD z ZD i ich rodzin.

7. INNOWACYJNY SPOSÓB KOŃCZENIA KAŻDEGO KOLEJNEGO ROKU PRACY, czyli
-każdego roku, tydzień przed wakacjami grupa organizuje happening o ściśle określonej tematyce (zawsze innej), jest on poprzedzony wyborem tematu oraz wspólną wielotygodniową pracą wolontariuszy i podopiecznych, grupa
ma podobny sposób przygotowania całodniowego happeningu-przez wiele tygodni pracuje nad jego scenariuszem , dekoracjami, scenografią, strojami, uczestniczy
w odpowiednich zajęciach tematycznych, konkursach, uczy się ról, przygotowuje oprawę muzyczną, rozdziela zadania itp. Wszystkie te działania mają charakter pracy sekwencyjnej i dotyczą określonego tematu:
2001- Indiańska Wioska, 2002 - Mundial Volontariusa, 2003 - Biesiada Rycerska
2004 - Piraci i Wyspa Skarbów, 2005 - Szalone Ranczo, 2006 - Jubileusz Volontariusa - zakończenie obchodów 10-latki, 2007-Festiwal Muzyczny i Przegląd Teatralny, 2008-Czechy, wyprawa Velkie Losiny, 2009 - Indie, 2010- Warsztaty Artystyczne, 2011-Miasteczko Cyrkowe, 2012 -Teatr Poezji, 2013 - Wspólne Biesiadowanie, 2014 - Przegląd Piosenki, 2015 -"Nie ma tego złego"- prezentacja teatralna - Festyn, 2016-Jubileusz Volontariusa - DWIE DEKADY!

8. SPORO NAGRÓD, WYRÓŻNIEŃ, PODZIĘKOWAŃ dla grupy wraz z opiekunem, czyli
- nagroda MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej ( na wniosek MOPS )
-nagroda w konkursie regionalnym pod nazwą “WOLONTARIAT-NOWE SPOJRZENIE NA PRACĘ SPOŁECZNĄ” w kategorii WOLONTARIAT GRUPOWY organizowanym przez Centrum Wolontariatu w Dzierżonowie
-w Konkursie w ŚWIATOWYM ROKU WOLONTARIATU, zakończonym Uroczystą Galą ( działalność grupy została udokumentowana oraz wyemitowana przez Telewizję Polską)
- I wyróżnienie w konkursie "BARWY WOLONTARIATU", organizowanym przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej oraz sieć Centrów Wolontariatu
- "Niezapominajki MOPS" za wieloletnią pomoc na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia
-“Przyjaciel Promyczka” za wieloletnią pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
-“Przyjaciel Biblioteki” za współpracę z biblioteką (m.in.w akcji “Cała Polska czyta dzieciom”)
-zwyciezkie konkursy “8 WSPANIAŁYCH”, każdego roku członkowie grupy “Volontarius” otrzymywali zaszczytne tytuły w każdej miejskiej edycji konkursu
“8 WSPANIAŁYCH” ( łącznie tytuł otrzymało kilkadziesiąt osób )
- nagrody w regionalnym konkursie “Ja – Wolontariusz”
- liczne dyplomy uznania, podziękowania, wyróżnienia itp.- od stowarzyszeń, instytucji, zaprzyjaźnionych placówek oraz osób indywidualnych

9. INNE
-FUNKCJONOWANIE BEZ ŚRODKÓW FINANSOWYCH, czyli praca grupy nie jest dotowana finansowo
- OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY- W SPOSÓB PROSTY I NAUKOWY, czyli
informacje o grupie można znaleźć zarówno w gazetach, referatach, ale także
w pracach badawczych ( w trzech pracach magisterskich )
Grupa posiada wiele pięknych opinii oraz rekomendacji podsumowujących wieloletnią współpracę z zaprzyjaźnionymi placówkami ( m.in. Środowiskowego
Domu Samopomocy"PROMYCZEK", MOPS, Uniwersytetu III wieku, Przedszkola Integracyjnego, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa itp.)

http://www.nto.pl/wiadomosci/kedzierzyn-kozle/art/4466411,kedzierzynkozle-docenili-volontariusa-w-warszawie,id,t.html

https://www.facebook.com/II-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Miko%C5%82aja-Kopernika-546774165373930/photos/?tab=album&album_id=943671795684163

https://www.facebook.com/546774165373930/photos/a.918562298195113.1073741845.546774165373930/918562424861767/

8 grudnia 2016
Przedstawiciele grupy "Volontarius" odebrali pierwszą nagrodę w konkursie "Barwy Wolontariatu", którą wręczono podczas Gali Wolontariatu prowadzonej przez Szymona Hołownię w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Całej grupie serdecznie gratulujemy!
Warto nadmienić, że odbiór nagród i wyróżnień nigdy nie zakłóca systematycznej (!) pracy grupy.
Przypomnijmy tylko niektóre z najważniejszych, tegorocznych wydarzeń:
- prowadzenie Integracyjnego Przeglądu Piosenki
- obchody XX-lecia działalności grupy "Volontarius"
- obsługa Turnieju Szachowego dla seniorów
- Festyny Rodzinne
- liczne spotkania w ramach rozpoczęcia projektu "Od przedszkola do Volontariusa"
- spotkania mikołajkowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- świętowanie Dnia Wolontariusza z seniorami
- a już wkrótce czekające nas spotkania wigilijne w zaprzyjaźnionych Domach Dziennego Pobytu oraz stowarzyszeniach... Wszystkim zaangażowanym wolontariuszom bardzo dziękujemy!


MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA

W obecnej kadencji przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta jest uczennica II Liceum Ogolnokształcącego im. Mikołaja Kopernika - Julia Kolasa.
Gratulujemy wyboru i trzymamy kciuki za sukces w realizacji wszystkich zamierzeń!

Zapraszamy do śledzenia działań Rady:
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/12831-wladza-w-rekach-mlodziezy

http://www.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&fid=6015

https://www.facebook.com/MRMKKozle

Wybory uzupełniające do MRM
http://kk24.pl/swieza-krew-w-mlodziezowej-radzie-miasta-siedmioro-nowych-radnych-zlozylo-slubowanie-zdjecia/

CHÓR SZKOLNY "RED VOICES"

Zespół wokalny działa w naszej szkole od września 2015 roku. Został założony i jest prowadzony przez Mateusza Gancarczyka. Występy chóru uświetniają wszystkie ważne imprezy szkolne. Ci, którzy mieli okazję choć raz usłyszeć zespół, doceniają jakość jego pracy i zapraszają do udziału w różnych wydarzeniach.
W maju tego roku członkowie chóru doskonalili swoje umiejętności na warsztatach wokalnych w Wiśle. Poniżej mała próbka efektu wspólnej pracy:
https://youtu.be/m8Q95pKLzgE

A tak chór zaprezentował się na uroczystej gali pożegnania absolwentów 28 kwietnia 2017 roku:

12 stycznia 2018 roku w Konkursie Kolęd "Leć kolędo w świat" chór zdobył I nagrodę.

13 grudnia 2018
Premiera teledysku do piosenki "Białe święta"
Tekst: Dominik Rossa
Chór: Red Voices
Gitara: Mateusz Klein
Piano: Jarek Mrożek
Perkusja: Jakub Kalisz
Programowanie instrumentów elektronicznych: Krystian Migocz
Skrzypce: Asia Glagla, Wiktoria Rypa
Teledysk: Marcin Matyjak i Melani Matyjak (Matyjak Studio)
Realizacja dźwięku: Singway Studio
Teledysk zrealizowano dzięki środkom Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

ZDROWA ŚRODA

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego akcja "Zdrowa Środa" była realizowana przez cały rok szkolny. W każdą środę kolejne klasy przygotowywały stoisko ze zdrowymi posiłkami. Akcja miała formę konkursu, dało się odczuć ducha rywalizacji, pomysły na warzywno-owocowe dania były bardzo urozmaicone. Podsumowanie akcji nastapiło 1 czerwca w czasie Dnia Sportu:
I miejsce zajęła klasa IIE ( nagrody : dzień wolny, opłacone wejście do kręgielni, bon o wartości 150 zł na klasową pizzę);
II miejsce- IIB (bon o wartości 150 zł i tort dla klasy)
III miejsce - II A (bon o wartości 50 zł na lody i tort dla klasy)
Mamy nadzieje, że akcja będzie prowadzona również w następnym roku szkolnym.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - 2018/2019

Pełny wykaz znajdziecie w zakładce Materiały do pobrania/inne
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/inne-wykaz-podrecznikow-na-rok-szkolny-2018-2019.pdf


UWAGA UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH
Podręcznik do wiedzy o kulturze oraz edukacji dla bezpieczeństwa znajduje się na wyposażeniu pracowni, nie ma więc potrzeby dokonywania zakupu.

STUDIO KOPERNIK

Tutaj będziecie mogli obejrzeć filmy nakręcone i zmontowane przez uczniów tworzących naszą szkolną telewizję. Zapraszamy do śledzenia kolejnych relacji z ważnych i ciekawych wydarzeń z życia II LO!
Studio Kopernik tworzą operatorzy kamery: Szymon Zamczewski, Alan Zamirski, szef działu technicznego Filip Siemiginowski, redaktorzy Paulina Sawicka oraz gościnnie w pierwszym odcinku Dominik Wojewoda oraz Mateusz Pasternak. Nad całością czuwa koordynator projektu Marek Słota.
A oto pierwsza (bardzo udana) próbka...Wiadomości prosto z II LO - Listopad


Mannequin challenge - 23 listopada 2016


Garść informacji z życia II LO zredagowana przez nową ekipę STUDIA KOPERNIK


Relacja z I Kędzierzyńsko-Kozielskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych organizowany przez Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle pod honorowym patronatem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu:


Krótkie podsumowanie działalności Studia Kopernik w roku szkolnym 2016/2017


Co mówią uczniowie klas pierwszych o II LO?


Bicie rekordu w RKO - 16 października 2017


Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 - 22 czerwca 2018


GRUPA TEATRALNA LOT

Grupa teatralna LOT oficjalnie została założona jesienią 2001 roku. Przez LOT przewinęło się kilkadziesiąt osób, a wśród nich, m. in. Magdalena Turczeniewicz - aktorka znana z seriali "Egzamin z życia", "Galeria", "Na dobre i na złe" oraz Jakub Krzak - członek Teatru Komedii Improwizowanej "Narwani z kontekstu".
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
2002 - Nagroda za poszukiwania nowych form wyrazu scenicznego - XX Wojewódzkie Spotkania Teatrów Dramatycznych - PROSCENIUM w Nysie - "Warsztaty na otwarcie"
2004 - Wyróżnienie - XXII PROSCENIUM w Nysie - "Byle do soboty"
2005 - III nagroda - IX Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych MASKA w Chełmie "Byle do soboty"
I nagroda ZŁOTY BUT za spektakl "Byle do soboty", nagroda aktorska dla Karoliny Bytnar - Ogólnopolska Brodnicka Uczta Teatralna BUT w Brodnicy
Wyróżnienie za scenariusz i reżyserię - XI Ogolnopolskie Spotkania Małych Form SŁODKOBŁĘKITNY w Zgierzu - "Byle do soboty"
Nagroda Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla dla zespołu oraz Karoliny Bytnar
2006 - I nagroda - wojewódzki finał 51 ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Brzegu w kategorii monodramu dla Karoliny Bytnar - "Pamiętnik Ewy"
Wyróżnienie aktorskie - XXIV PROSCNIUM w Nysie - Karolina Bytnar "Pamietnik Ewy"
Nagroda aktorska - XXIV PROSCENIUM - Magdalena Burzan - "Mój przyjacielu"
III nagroda dla zespołu - XXIV PROSCENIUM w Nysie - "Łysa Szkoła"
2016 - I Nagroda - Międzyszkolny Przegląd Teatrów w Głogówku - "Boże zaułki"
I nagroda za rolę żeńską - Marta Burzan - "Boże zaułki"SAMORZĄD UCZNIOWSKI

MERITUM
Samorząd Uczniowski jest organizacją łączącą wszystkich uczniów szkoły. Jego organy wybierane są w sposób demokratyczny, a zasady jej działania określają najlepsze tradycje samorządności. Jego przedstawiciele składają się z uczniów pragnących mieć wpływ na rozwój szkoły, łączyć społeczność szkolną, a także prowadzić ciekawe inicjatywy mające kształtować obywatelskie postawy. Wierzymy, że to dzięki Samorządowi uczniowie mogą wywierać wpływ na życie szkoły.

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W roku szkolnym 2018/19 rolę opiekunów Samorządu pełni mgr Marek Słota.

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Karolina Jopek (2e) - Przewodnicząca
Konrad Wandrasz (1e) - Zastępca przewodniczącej
Zofia Czerwińska
Michał Ogórek

ORGANIZACJA SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły, poprzez wybór Zarządu SU w wyborach równych, bezpośrednich, powszechnych i tajnych, które odbywają się dorocznie w miesiącu wrześniu. Zadaniem Zarządu jest realizacja interesu uczniów, organizacja pracy Samorządu, reprezentowanie społeczności uczniowskiej w kontaktach z dyrekcją i nauczycielami, a także wsparcie rozwoju szkoły.

Organem samorządu jest Rada Samorządu, która składa się z Zarządu SU, oraz przewodniczących klas wybranych w demokratycznych, wewnątrzklasowych wyborach. Zadaniem Rady jest wspierać Zarząd SU w realizacji jego zadań, a także podejmować decyzje w imieniu koleżanek i kolegów w ważnych sprawach dotyczących pracy Samorządu.
Każdy uczeń ma prawo uczestniczyć w pracach Samorządu poprzez sekcje.

REGULAMIN SU
Regulamin jest fundamentalnym dokumentem organizującym pracę Samorządu Uczniowskiego. Określa jego zadania, kompetencję, oraz zasady wyboru przedstawicieli. Jest ważny, ponieważ na jego podstawie mogą oni podejmować działania, a uczniowie mogą realizować swoją wizję szkoły. Wobec powyższego, gorąco zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Do pobrania: http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/regulaminy-regulamin-samorz-du-uczniowskiego.pdf

OKRĄGŁY STÓŁ
W bieżącym roku szkolnym odbywają się spotkania dyrekcji szkoły, rodziców, nauczycieli, a także przedstawicieli samorządu. Spotkania mają na celu wymianę myśli, potrzeb oraz naznaczenia kierunku rozwoju szkoły przy udziale wszystkich wyżej wymienionych podmiotów.

SZKOŁA DEMOKRACJI
W roku szkolnym 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do programu Szkoła Demokracji organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (http://www.ceo.org.pl/pl). Jego celem jest zwiększenie roli Samorządu Uczniowskiego w organizowaniu pracy szkoły poprzez:
• stworzenie stabilnej instytucji, której trwanie będzie wykraczać poza jednoroczne fluktuacje ograniczone wyłącznie talentami poszczególnych liderów,
• oparcie pracy SU na zaufaniu i zastosowanie współczesnych rozwiązań przy wykorzystaniu narzędzi nowoczesnych technologii,
• ukształtowanie Samorządu jako platformy służącej dialogowi uczniów z dyrekcją, radą rodziców, oraz gronem pedagogicznym.

W wyniku podjętych działań, rzetelnej pracy Zarządu SU, oraz jego opiekunów nasza szkoła uzyskała certyfikat Szkoły Demokracji w maju 2016 roku, Stanowi on dla nas dumę, a jednocześnie wyznacznik standardów które nie tylko chcemy utrzymać, ale także stale podnosić.