Osiągnięcia

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych

RANKING LICEÓW 2016
Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
Miło nam poinformować, że II Liceum Ogolnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu znalazło się na 288 miejscu w kraju i otrzymało tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 2016.
Przypadło nam 6 miejsce w województwie opolskim i zaszczytne I miejsce w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.
Jesteśmy dumni z uzyskanego wyniku i mocno zmotywowani do dalszej pracy w celu utrzymania, a nawet poprawienia lokaty w kolejnym rankingu.

RANKING LICEÓW 2017
Najnowszy ranking "Perspektyw" potwierdza naszą najwyższą lokatę wśród liceów w powiecie. Zajmujemy 7 lokatę w województwie opolskim oraz 287 miejsce w kraju. Ten sukces potwierdza przyznanie II LO SREBRNEJ TARCZY 2017!

RANKING LICEÓW 2018
Szkoła zajęła 1 miejsce w powiecie, 7 miejsce w województwie opolskim oraz 345 miejsce w Polsce wśród liceów oraz uzyskała tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY 2018.

RANKING LICEÓW 2019
Tytuł Srebrnej Szkoły 2019 (ponownie 1 m-ce w powiecie i 7 m-ce w województwie)

RANKING STEM (Science Technology Engineering Mathematics)
W rankingu liceów (wśród 200 najlepszych w Polsce) znalazły się cztery opolskie ogólniaki – III LO w Opolu (25. miejsce), Diecezjalne Humanistyczne Liceum w Nysie (42. miejsce), II LO w Opolu (84. miejsce) oraz II LO w Kędzierzynie-Koźlu (182. miejsce).
Ranking wskazuje szkoły, które najlepiej przygotowują kandydatów na studia inżynierskie oraz w naukach ścisłych i mogą być inspirującym przykładem dla innych. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do liceów zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2977:prosta-droga-do-kariery&catid=208&Itemid=397

RANKING SZKÓŁ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI
II LO zajęło 83 miejsce w Polsce w rankingu szkół, które uczą zarządzania projektami.
W roku szkolnym 2015/16 ponad 11 tysięcy uczniów z 1109 szkół ponadgimnazjalnych zainicjowało swój autorski projekt społeczny w pierwszej praktycznej i zespołowej olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”. Uczniowie ukończyli łącznie 506 projektów, które przyniosły korzyść ponad 5 mln Polaków.
Ranking przedstawia 150 szkół, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem, autoprezentacji czy pracy w zespole. To kompetencje przyszłości, które pozwolą im nie tylko poradzić sobie na rynku pracy, ale też założyć własną firmę. Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości docenia te szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów.
Nasi uczniowie: Krzysztof Glacel, Bartosz Staniek, Łukasz Kocur, Paulina Gacek i Julia Szczepaniec realizowali wysoko oceniony projekt pod nazwą "Od Youngstera do Biznes($)mena".

Komentarz „Rzeczypospolitej”
Żyjemy w epoce ciągłych zmian. Ambitnych planów cywilizacyjnych i gonitwy za rozwojem. Nowy rząd tworzy zręby nowego planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Forsuje inwestycje i innowacyjność.
Wierzymy, że Polska dołączy od liderów rozwoju i innowacji. Nie jest i nigdy nie będzie to możliwe bez dobrej, nowoczesnej edukacji. Bez pielęgnowania kreatywności i inicjatywy. Uruchamiania pasji i wyobraźni młodych ludzi. Dlatego „Rzeczpospolita” popiera i udziela patronatu inicjatywie „Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości”. Wierzymy, że szkoły w których model edukacji
preferuje praktyczne myślenie, rozwiązywanie konkretnych dylematów społecznych, wychowują dla Polski kadrę nowych liderów, którzy będą potrafili sprostać wyzwaniom stawianym przez nowoczesność. W coraz mniejszym stopniu to wyzwania dla jednostek, coraz częściej dla zespołów. I to kolejna wartość projektu. Wesprzeć myślenie zespołowe. Nauczyć szacunku dla innych. Umieć kreować synergię. Wierzę w sukces tego projektu tak jak wierzę w przyszłość Polski.
Redaktor Naczelny Dziennika Rzeczpospolita - Bogusław Chrabota

Komentarz Social Wolves
Marcin Bruszewski
Już drugi raz oddajemy w Państwa ręce ranking szkół, których uczniowie udowodnili, że potrafią się odnaleźć w praktycznym działaniu, często osiągając efekty godne najwyższego uznania, realnie wpływające na ich społeczności. Skąd pomysł na nasz Ranking? Jako organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii jesteśmy zmartwieni tym, że mimo często nawet 18 lat edukacji, wciąż co piąta osoba w Polsce poniżej 25. roku życia nie mogła znaleźć zatrudnienia w 2015 r. Młodzi ludzie nadzieję na pozyskanie pracy i sukces w dorosłym życiu widzą w formalnej edukacji. Niestety, mimo dobrze zdanych matur i dyplomów, często okazuje się, że ich wysiłki idą na marne. Przyczyny tego stanu rzeczy widzimy w systemie edukacji, który zbytnio kładzie nacisk na wiedzę, a za mało na praktyczne umiejętności oraz w bardzo niskim poziomie doświadczenia zawodowego u młodych Polaków. Młodzi wpadają w błędne koło. Słabo wyposażeni przez system edukacji w odpowiednie kompetencje, nie mogą zdobyć staży i praktyk. Z kolei bez praktyk i staży trudno o dalszy rozwój praktycznych kompetencji. Dlatego pokazujemy uczniom i studentom w Polsce nowy sposób na zdobycie doświadczenia i kompetencji - zrobienie własnego projektu społecznego. Kompetencje potrzebne do wykonania takiego projektu, np. zorganizowania zbiórki charytatywnej, czy pikniku sąsiedzkiego, niewiele różnią się od tych potrzebnych do założenia kawiarni czy wdrożenia projektu technologicznego w korporacji. Wszędzie trzeba pracować w zespole, wykazać się kompetencjami przywódczymi, czy umieć skutecznie się komunikować. Zdaniem prestiżowego badania Job Outlook 2015, badającego preferencje 260 największych amerykańskich pracodawców, to właśnie dowody na te kompetencje są najbardziej poszukiwane w życiorysach kandydatów do pracy. To kompetencje przyszłości. Ranking, który Państwu przedstawiamy, docenia szkoły, których uczniowie tymi kompetencjami się wykazali. Nie twierdzimy, że inne szkoły tych kompetencji nie kształcą. Nie przedstawiamy też naukowego dowodu, że szkoły ujęte w rankingu je faktycznie kształcą. Na pewno nie przeszkadzają. Wyróżnione przez nas szkoły udowodniły, że stwarzają miejsce na rozwój takich kompetencji. I to już jest dobry początek.

SREBRNA EUROPEJSKA SZKOŁA PRAWORZĄDNOŚCI 2017
W dn. 03.04.2017 r. na Zamku Golubskim, podczas III Kongresu COPTIOSH, nastąpiło podsumowanie VI Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego COPTIOSH 2017 roku.
Sukcesy olimpijskie w olimpiadach społeczno – prawnych zaowocowały wysokim miejscem 35. miejscem II LO w VI Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim COPTIOSH (XI-L) i uzyskaniem statusu Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2017 roku. Tytuł ten świadczy o tym, iż nasza szkoła jest placówką, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, historyczna i/lub z dziedziny praw człowieka, stoi na wysokim poziomie.
Dziękujemy uczniom oraz nauczycielom historii i wos, a szczególnie Pani Jadwidze Kosalli, której uczniowie odnieśli największe sukcesy w olimpiadach COPTIOSH.
Pani Profesor pracowała również w Komitecie Głównym Olimpiady Wiedzy Historycznej.
Link do VI Rankingu 2017 roku: http://coptiosh.eu/VI-Ranking-2017-za-rok-szkolny-2015-16_589.html

SREBRNA EUROPEJSKA SZKOŁA PRAWORZĄDNOŚCI 2019
"W imieniu Wysokiej Kapituły Rankingu Olimpijskiego COPTIOSH gratulujemy Państwa Szkole znalezienia się w pierwszej "setce" Rankingu i tym samym uzyskania zacnego tytułu Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2019 roku."
Ogólnopolski Ranking Olimpijski Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku to zestawienie wyników szkół ponadgimnazjalnych w społeczno – prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP przez różne podmioty, w tym i SEO COPTIOSH.
Więcej o projekcie:
https://coptiosh.eu/Ranking-COPTIOSH_4.html

Olimpiady przedmiotowe

ROK SZKOLNY 2015/2016

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Uczestnicy etapu okręgowego we Wrocławiu:
Mikołaj Szczęsny - 3D (opiekun Bożena Żuchowska-Bugaj)
Patrycja Śliwińska - 2B (opiekun Barbara Warzecha)

OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Uczestnicy etapu okręgowego w Sosnowcu (uczniowie Koryny Warzechy):
Agata Grzybek - 3B
Mikołaj Szczęsny - 3D

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
Uczestnicy etapu okręgowego w Opolu (opiekun Danuta Klityńska)
Agata Grzybek - 3B
Mikołaj Szczęsny - 3D

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O III RP w Białymstoku
Sławomir Luber - 3D - finalista szczebla centralnego (opiekun Jadwiga Kosalla)

III OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
Karol Stanioch - 3D - finalista szczebla centralnego (opiekun Jadwiga Kosalla)

I OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
Sławomir Luber -3D - laureat 8. miejsca (opiekun Jadwiga Kosalla)

XXXI OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Monika Olszanecka - 1B (opiekun - Renata Dworaczek) - uczestniczka etapu ustnego eliminacji okręgowych
Agnieszka Brzezińska i Szymon Ruczka - 2B (opiekun - Katarzyna Arciszewska-Stępień) - uczestnicy etapu pisemnego eliminacji okręgowych

I OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY HISTORYCZNEJ (Białystok)
Michał Kopała - 3D - laureat XIX miejsca (opiekun Jadwiga Kosalla)

OLIMPIADA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH "ZWOLNIENI Z TEORII"
Zespół w składzie: Krzysztof Glacel, Bartosz Staniek, Łukasz Kocur, Paulina Gacka, Julia Szczepaniec - tytuł FINALISTY na szczeblu ogólnopolskim

Rok szkolny 2016/2017

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
Marek Kampa (1A) - uczestnik etapu okręgowego (opiekun Danuta Klityńska)

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Patrycja Śliwińska (3B) - uczestniczka etapu okręgowego (opiekun Barbara Warzecha)

OLIMPIADA BIOLOGICZNA
Monika Olszanecka (2B) - 37 miejsce w zawodach centralnych (opiekun Renata Dworaczek)

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Agnieszka Brzezińska i Matylda Wojtanowicz - uczestniczki etapu okręgowego (opiekun Katarzyna Arciszewska-Stępień)

ROK SZKOLNY 2017/2018

I OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O LAUREATACH POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA
Patryk Krzyż - IIA - FINALISTA zawodów centralnych - opiekun Jadwiga Kosalla

VI OLIMPIADA WIEDZY O III RP
Gilbert Kandziora - IIID - finalista etapu centralnego - opiekun Jadwiga Kosalla

V OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
Sonia Gołąbek - IIID - finalistka etapu centralnego - opiekun Jadwiga Kosalla

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI - II DEKADY HISTORII
Marcel Wróblewski - IID (opiekun M. Gądek-Radwanowska) i Patryk Krzyż - IIA (opiekun Jadwiga Kosalla) - uczestnicy etapu wojewódzkiego

OLIMPIADA HISTORYCZNA
Patryk Krzyż - IIA - FINALISTA etapu centralnego (opiekun Jadwiga Kosalla)

OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Sajmon Małek - IIID - uczestnik etapu okręgowego (opiekun Koryna Warzecha)

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Jakub Kukiełka - IIC - uczestnik etapu okręgowego (opiekun Barbara Warzecha)

OLIMPIADA BIOLOGICZNA
Katarzyna Muzyka - IIC - uczestniczka etapu okręgowego (opiekun Renata Dworaczek)
Monika Olszanecka - IIIB - FINALISTA etapu centralnego

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Katarzyna Muzyka - IIC - uczestniczka etapu okręgowego
Aleksander Żydek - IIC - finalista etapu okręgowego
Monika Olszanecka - IIIB - finalistka etapu okręgowego (opiekun Renata Dworaczek)

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
Daria Warner - FINALISTKA etapu centralnego (opiekun Angelika Gricman)

OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
Marcel Wróblewski (2D), Dominik Kamiński, Arkadiusz Małachowski (1A) - uczestnicy etapu regionalnego

OLIMPIADA FIZYCZNA
Krzysztof Wołkonowski (1A) - uczestnik etapu regionalnego

OLIMPIADA WIEDZY HISTORYCZNEJ - Patryk Krzyż (2A), Paweł Dróżdż (2D), K. Larysz - uczestnicy etapu regionalnego.

OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI - Jakub Kukiełka (2C), Natalia Bielica (3D) - uczestnicy etapu regionalnego

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA - Paulina Maroń (2D) - uczestniczka etapu regionalnego - opiekun Piotr Jahn

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO - Patryk Krzyż (2A) - uczestnik etapu regionalnego - opiekun Danuta Klityńska

OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - Gilbert Kandziora i Sonia Gołąbek (3D) - uczestnicy zawodów okręgowych - opiekun Jadwiga Kosalla


2018/2019
OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Jakub Kukiełka (3C) - udział w eliminacjach okręgowych - opiekun Barbara Warzecha

OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Marzena Markiewicz (3D) - awans do etapu okręgowego - opiekun Koryna Warzecha

OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Julia Szymańska (2A) - uczestniczka etapu okręgowego - opiekun Ewa Kampa

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O LAUREATACH POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA
Uczestnicy finału okręgowego w Częstochowie - Dominik Kamiński (3D), Paweł Piasecki (2D), Jędrzej Irla (1C)
Pawł Dróżdż (3D) - finalista etapu centralnego - opiekun Jadwiga Kosalla

OLIMPIADA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Martyna Kalita - II miejsce w etapie rejonowym - opiekun - Dorota Gajewska

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI
Kamil Grabiński (2D) - awans do etapu centralnego
Przemysław Hołobut (2C) - uczestnik zawodów okręgowych - opiekun Marzanna Gądek-Radwanowska i Jadwiga Kosalla

OLIMPIADA WIEDZY O MÓZGU
Jakub Stawarz (2B) i Emilia Piątek (2B) - udział w etapie centralnym - opiekun Renata Dworaczek i Katarzyna Arciszewska-Stępień

MAŁA OLIMPIADA MATEMATYCZNA
Krzysztof Urbisz (2A) - tytuł laureata - opiekun Małgorzata Sypko
Krzysztof Wołkonowski (2A) - wyróżnienie - opiekun Małgorzata Sypko
Piotr Cichoń (1A) - wyróżnienie - opiekun Mirosław Mazur
Drużynowo - III miejsce

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
Konrad Wandrasz (1B) - uczestnik etapu wojewódzkiego
Daria Warner (2B) - awans do etapu centralnego - opiekun Angelika Gricman

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Klaudia Chrząszcz (3C) - udział w eliminacjach regionalnych - opiekun Renata Dworaczek
Katarzyna Muzyka (3C) - awans do etapu centralnego - opiekun Renata Dworaczek
Mateusz Gawin (3B) - awans do etapu centralnego - opiekun Katarzyna Arciszewska-Stępień

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA "ZWOLNIENI Z TEORII"
Piotr Cichoń, Adam Wróbel, Oskar Budyński i Jan Ochał oraz Filip Kołakowski (Zespół Szkół nr 3) - Nagroda Złotego Wilka za najlepszy projekt technologiczny w Polsce i Nagroda Srebrnego Wilka za najlepszy projekt w województwie - opiekun - Alina Pietrzykowska

OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
Patryk Krzyż (3A) - finalista etapu centralnego - opiekun - Jadwiga Kosalla

OLIMPIADA WIEDZY HISTORYCZNEJ
Kamil Larysz (2A) - finalista etapu centralnego - opiekun - Jadwiga Kosalla

Konkursy

ROK SZKOLNY 2015/2016

KONKURS SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - "MŁODZI W SAMORZĄDZIE"
Tytuł LAUREATA konkursu uzyskali uczniowie Marzanny Gądek-Radwanowskiej i Jadwigi Kosalli:
Iga Jasek
Adam Pietras
Jadwiga Ptaszyńska
Grzegorz Wojtaszek
Maciej Zydel

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY "PTAKI WODNE"
Paulina Kędziora - VI miejsce w Polsce (opiekun - Renata Dworaczek)

MIEJSKI KONKURS "JESIEŃ LITERACKA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU"
Agnieszka Frankowska - wyróżnienie w kategorii plakat (opiekun - Danuta Klityńska)

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO (WSZ w RACIBORZU)
Patrycja Śliwińska - VI miejsce w kategorii języka angielskiego (opiekun Barbara Warzecha)

V TURNIEJ "PRAWDA O AIDS - PRZEKAŻ JĄ DALEJ"
Tadeusz Kłosiński i Paulina Osmann - II miejsce w województwie (opiekun - Dorota Gajewska)

POWIATOWY KONKURS NA ULOTKĘ ZWIĄZANĄ TEMATYCZNIE Z AIDS I HIV
Paulina Gacka - I miejsce
Julia Szczepaniec - II miejsce
Opiekun Dorota Gajewska
(Prace można zobaczyć na stronie http://www.sanepid.k-k.pl/aktualne.html)

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY
Mikołaj Szczęsny - I miejsce (opiekun Danuta Klityńska)
Agata Grzybek - II miejsce (opiekun Anna Kolasa-Kurek)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS INFRORMATYCZNY
Tomasz Homoncik 3A -finalista etapu centralnego
Marek Pospiech 3C - finalista etapu centralnego

61. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI - eliminacje rejonowe w Strzelcach Opolskich (opiekun Urszula Kałamarz)
Natalia Dylewska - I miejsce
Angelika Majkowska - II miejsce
Maciej Zydel - wyróżnienie

KONKURS WIEDZY O UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
Tytuł LAUREATA oraz indeks na UJ zdobyli:
Paulina Dysarz
Sławomir Luber
Jadwiga Ptaszyńska
Grzegorz Wojtaszek

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY NEUROBIOLOGICZNEJ "BRAIN BEE" (Uniwersytet Jagielloński) (opiekun Katarzyna Arciszewska-Stępień)
Joanna Sałek - LAUREATKA II miejsca

XXIV MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY PCK
I miejsce w eliminacjach rejonowych (opiekun - Piotr Jahn)
I miejsce w eliminacjach okręgowych (opiekun - Dorota Gajewska)
VII miejsce na Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
W skład drużyny wchodzą:
Kacper Podgórski
Agnieszka Kozioł
Beata Kozioł
Oliwia Węgrzyn
Wiktoria Majewska
Magdalena Chrzanowska

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY "NA WSCHÓD OD BUGU"
Angelika Majkowska - wyróżnienie jury

Jestem eKKo – KAWKA - miejski konkurs na plakat promujący zachowania proekologiczne
- Aleksandra Pogwizd - I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
- Oliwia Lach - III miejsce

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "TALENT ZA TALENT" organizowany pod patronatem MEN
- Jadwiga Ptaszyńska - tytuł LAUREATA

III MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA GRA TERENOWA - Uniwersytet Opolski
I miejsce - Krzysztof Glacel IIC, Szymon Gajewski IIC i Bartosz Zięba IIC (opiekun - Katarzyna Iskra-Kiecana)
II miejsce - Jacek Fica IIA, Piotr Wątorski IIA i Mikołaj Bieniek IIA (opiekun - Ryszard Wiśniowski)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ "DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA ROSYJSKIEGO?
I miejsce w kategorii szkół średnich - Tomasz Stożek IB (opiekun Ewa Kampa)

ROK SZKOLNY 2016/2017
KONKURS SIENKIEWICZOWSKI (organizowany przez Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego)
- Marek Kampa - FINALISTA (opiekun Danuta Klityńska)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "ZAPAMIĘTAJ ROSJĘ"
III miejsce - zespół w składzie: Marek Kampa i Patryk Krzyż (opiekun Ewa Kampa)

KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZADRZEWIENIE Z DALEKA I BLISKA (organizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)
Wyróżnienie - Krzysztof Antonik (opiekun Danuta Klityńska)

MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD TEATRÓW w Głogówku
I miejsce dla grupy teatralnej LOT za spektakl BOŻE ZAUŁKI oparty na dramacie Anatola Wierzchowskiego - Marta Burzan (I nagroda za rolę żeńską), Milena Liszka, Łukasz Nossek (opiekun Waldemar Lankauf)


OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI -
DWIE DEKADY HISTORII
Laura Foltys - 2D - awans do etapu centralnego (opiekun Jadwiga Kosalla)
Marcel Wróblewski - I miejsce (startował poza konkursem) (opiekun Marzanna Gądek-Radwanowska)

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii - Martyna Graczyk -1A (opiekun Danuta Kltyńska)

TEST WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH "NIEZŁOMNI BOHATEROWIE"
I miejsce - Agnieszka Kozioł - 3A - opiekun Jadwiga Kosalla

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM "WYBIERAM WYBORY"
Patryk Krzyż - 1A - II miejsce w etapie wojewódzkim i wyróżnienie za esej "E-voting - szansa i zagrożenie" (opiekun Jadwiga Kosalla)

MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ I REGIONACH PARTNERSKICH EUROQUIZZ
I miejsce - drużyna w składzie - Patryk Krzyż (1A), Marek Kampa (1A), Kacper Kerner (1A), Kamil Nakielski (1A) i Marcel Wróblewski (1D) - opiekun Jadwiga Kosalla.

KONKURS OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"
Natalia Strzeduła (1A) - awans do etapu powiatowego (opiekun Piotr Jahn)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA MATURZYSTÓW TALENT ZA TALENT
Julia Kolasa (3A) - Laureatka I miejsca na etapie centralnym

Rok szkolny 2017/2018

MARATON JĘZYKOZNAWCZY organizowany przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2017
Martyna Graczyk, Jakub Kukiełka i Aleksander Żydek - I miejsce (opiekun Barbara Warzecha)

KONKURS KOLĘD - LEĆ KOLĘDO W ŚWIAT - organizowany przez Nyski Dom Kultury - I nagroda dla chóru szkolnego - opiekun Mateusz Gancarczyk

KONKURS WIEDZY NEUROBIOLOGICZNEJ - BRAIN BEE - organizowany przez Uniwersytet Jagielloński
Tytus Klimczak - IIB - uczestnik etapu okręgowego (opiekun Katarzyna Arciszewska-Stępień)
Wiktoria Moszko - IIB - FINALISTKA etapu centralnego - XVII miejsce w Polsce (opiekun Katarzyna Arciszewska-Stępień)

ZACHODNIOPOMORSKI KONKURS WIEDZY O MÓZGU
Wiktoria Moszko - IIB - finalistka etapu centralnego (opiekun Katarzyna Arciszewska-Stępień)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"
Remigiusz Krzyż - IE - III miejsce w etapie miejskim, IV miejsce w etapie powiatowym (opiekun Piotr Jahn)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI - Maciej Wójtowicz (1C) - uczestnik etapu regionalnego

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM "WYBIERAM WYBORY" - Gilbert Kandziora (3D) - uczestnik etapu regionalnego - opiekun Jadwiga Kosalla

KONKURS WIEDZY O UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM - Rafał Rossoliński (3C) - LAUREAT

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "TALENT ZA TALENT" - Paulina Sawicka (3D) - FINALISTKA etapu centralnego - opiekun Jadwiga Kosalla

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY "NABÓJ" - drużyna klasy 1A - XI miejsce w Polsce - opiekun Małgorzata Sypko

OGÓLNOPOLSKI KONKURS IT I CYBERBEZPIECZEŃSTWA - Tomasz Worobiec (2A) - uczestnik etapu centralnego - opiekun Ryszard Wiśniowski

ROK SZKOLNY 2018/2019

KONKURS ALMATUR "We invite tourists from the whole world to visit Poland" - I nagroda Dominika Jędrzejczak

VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MASZYN WIATROWYCH - Adam Wróbel (1A) - XIV miejsce w Polsce

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
Anita Dziendzioł (1B) - awans do etapu centralnego

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MATEMATYCZNE "NABÓJ"
XIV m-ce W kategorii JUNIOR- drużyna w składzie: Marysia Gawin (1A), Piotr Cichoń (1A), Adam Wróbel (1A), Emilia Piątek (1B) i Natalia Orzołek (1B).
XXII m-ce w kategorii SENIOR - drużyna: Katarzyna Zawadka, Krzysztof Wołkonowski, Krzysztof Urbisz, Damian Hyla i Marcin Bartodziej (wszyscy 2A)

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ - Młodzież zapobiega pożarom
I m-ce w etapie miejskim - Remigiusz Krzyż (2E), III m-ce - Natalia Feliks (1A) - opiekun Piotr Jahn

III KONKURS "NIEZŁOMNI BOHATEROWIE"
I m-ce - Paweł Piasecki (2D)
III m-ce - Oliwia Pabisiak (1D)

KONKURS POETYCKI ""Polski Czerwony Krzyż- od 100 lat wszędzie dla Wszystkich"
I m-ce w etapie powiatowym - Miłosz Nowak (2E) - opiekun Danuta Klityńska

MIEJSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
I m-ce - Jakub Kukiełka (3C) - opiekun Barbara Warzecha

Współzawodnictwo sportowe

"PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO UCZNIA - SPORTOWCA OPOLSZCZYZNY"

Dnia 15.01.2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie odbyło się podsumowanie Plebiscytu na 10 Najlepszych Uczniów – Sportowców Województwa Opolskiego za rok 2015.
Nasi Uczniowie: Patryk Kościelny i Magdalena Giet jako szkolni lekkoatleci wraz ze swoimi trenerami , zostali wybrani i docenieni przez Kapitułę za najwyższe lokaty w Mistrzostwach Wojewódzkich Szkół Ponadgimnazjalnych i za wysokie osiągnięcia na arenach ogólnopolskich.
Patryk Kościelny uplasował się na III miejscu zaś Magdalena Giet na miejscu V.
Na co dzień Patryk trenuje lekkoatletykę pod okiem swojego trenera p. Marka Skrzydlewskiego w klubie sportowym LUKS Podium Kup wcześniej MMKS Kędzierzyn-Koźle.
Magda wytrwale i z wielkim zdyscyplinowaniem trenuje triathlon w klubie AZS-AWF KATOWICE . Pod nieobecność Magdy i trenera wyróżnienie odebrał nauczyciel II LO.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych oraz równie wysokich wyników na maturze. Powodzenia

STYPENDIA STAROSTY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO

10 marca 2016 roku 4 uczniowie naszej szkoły otrzymali z rąk Wicestarosty Powiatu Józefa Gismana stypendia za osiągnięcia sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej. Są to: Mateusz Gibaszek, Magdalena Giet, Marta Hassny oraz Aneta Komor.

MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA W SIATKÓWCE CHŁOPCÓW
21 marca 2016 roku w Nysie odbył się finałowy turniej LICEALIADY województwa opolskiego. Drużyna II LO zdobyła tytuł MISTRZA WOJEWÓDZTWA po zwycięstwach nad 1 LO - klasa ZAKS-y, Ekonomikiem Nysa i ZSPIO Nysa - klasa SOS.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową relacją zamieszczoną na stronie http://lokalna24.pl/index.php/sport/13710-zloty-kopernik

oraz relacją filmową przygotowaną przez TVM Kędzierzyn-Koźle http://tvm.info.pl/video_listing/pokazali-siatkarski-pazur/ .

Gratulujemy i już dziś trzymamy kciuki za sukces na majowych Mistrzostwach Polski w Ostródzie.

XV OGÓLNOPOLSKA LICEALIADA w PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW
Turniej finałowy odbył się w Ostródzie w dniach 27-29 maja 2016
Drużyna II LO zajęła - IV miejsce w Polsce!STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Marta Hasny (2A) - Mistrzyni Polski i brązowa medalistka Mistrzostw Polski w pływaniu - znalazła się wśród wyróżnionych za wyniki sportowe w roku 2015 w kategorii sport olimpijski.
Serdecznie gratulujemy!!

Rok szkolny 2016/2017
II miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej chłopców (opiekun - Marek Słota)
III miejsce w Mistrzostwach Województwa w piłce siatkowej chłopców
I miejsce w Szkolnej Lidze Szachowej Kędzierzyna-Koźla

III miejsce w Mistrzostwach Województwa w szachach drużynowych - awans do Mistrzostw Polski - Ela Krawiec kl.III a, Milewski Wiktor kl. III e, Narewski Paweł kl.III a, Wojtek Witczak kl. II B i Bryan Gohla kl.I A (opiekunowie - Katarzyna Kempa i Bartosz Tracz)

II miejsce w Mistrzostwach Województwa w badmintonie drużynowym - Adam Prokopczuk i Kacper Kerner - kl. IA

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt (opiekun Marek Słota)

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej chłopców (opiekun Marek Słota i Bartosz Tracz)

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej chłopców (opiekun Tomasz Mikoluk)

2018/2019

III miejsce w Mistrzostwach Województwa w szachach drużynowych i awans do Mistrzostw Polski - drużyna w składzie Dawid Szczyrba, Michał Sadowczyk, Bryan Gohla, Oliwia Jewtuch oraz Mateusz Goździk (r)

I miejsce w Mistrzostwach Województwa w badmintonie drużynowym dziewcząt - Katarzyna Bomba, Dominika Kwaśnik, Zuzanna Jankowska
II miejsce w Mistrzostwach Województwa w badmintonie drużynowym chłopców - Jakub Dysarz, Karol Budny oraz Adam Prokopczuk

III miejsce w powiatowych zawodach drużynowych w tenisie stołowym - Bartosz Kotowicz i Marek Podborączyński (1A)

I miejsce w powiatowych mistrzostwach w piłce ręcznej chłopców

II miejsce w Finale Mistrzostw Miasta w piłce nożnej chłopców

I miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Szkół w badmintonie - Dominika Kwaśnik (2D) i Zuzanna Jankowska (1A)

STYPENDIA STAROSTY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO
Edycja letnia 2016
Julia Kopaniecka – III miejsce w Ogólnopolskim Pucharze Polski w konkurencji Snowboard Big Air -FREESTYL w kategorii OPEN LADY
Konrad Pierzchlewicz – III miejsce w Ogólnopolskim Pucharze Polski w Snowboardzie

Edycja zimowa 2017
Aleksandra Tkacz – W Otwartych Zimowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym zajęła: IV miejsce na dystansie 200m z przeszkodami, IX miejsce na dystansie 50m, holowanie manekina, IV miejsce na dystansie 100m, ratownik, IX miejsce na dystansie 100m, ratowanie manekina, V i VI miejsce w sztafecie MUKS Kędzierzyn-Koźle 4×25 i 4×50 z przeszkodami, V – IX miejsca w Finałowym Grand Prix Polski 2016 w Ratownictwie Wodnym, II – V Miejsca w Grand Prix Polski 2016 w Ratownictwie Wodnym

Aleksander Adamów – II miejsce Mistrzostwa Polski Karate WKF (Kata), II miejsce Mistrzostwa Polski Karate Shotokan (Kata), I miejsce Mistrzostwa Europy (Kata drużynowe) I miejsce Puchar Polski w Karate, IV miejsce Mistrzostwa Polski Karate Shotokan.

Tobiasz Gall – udział w Grand Prix Polski 2016 w Ratownictwie Wodnym, VII miejsce w na dystansie 200m z przeszkodami, VIII miejsce na dystansie 100m ratownik, VII, VII, IX miejsca w Otwartych Zimowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym w sztafecie MUKS Kędzierzyn-Koźle 4x25m i 4x50m z przeszkodami i 4x50m z pasem

WYNIKI MATURY

MATURA na 100% - 2015
Matura na 100% to ogólnopolski projekt organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną pod patronatem premiera RP oraz fundację „Zawsze Warto”.
Aby zakwalifikować się do konkursu trzeba spełnić bardzo wysokie kryteria, wszystkie egzaminy maturalne zdane przynajmniej na 90 procent. Spośród aż 1400 osób, finalistami zostało 114 maturzystów w Polsce, potem 21 najlepszym z najlepszych wręczono tytuły laureatów. Wśród nich znalazł się w tym roku tegoroczny absolwent II LO Paweł Matus - laureat Olimpiady Matematycznej i Fizycznej.
Uroczystość wręczenia wyróznień odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.
W gronie 100 najlepszych polskich maturzystów znaleźli się również - Aleksandra Barton i Paweł Drozdowski.
http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5331/matura-na-100-procent-tak-w-ii-lo.html

NAJLEPSZY wynik zdawalności matury 2016 wśród szkół ogólnokształcących w powiecie - 98,6%!

Matura 2017 - Nadal nasza pozycja lidera powiatu wśród liceów ogólnokształcących jest niezagrożona! Tegoroczna zdawalność - 99,3%

Certyfikat "SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE"

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny nadało naszej szkole certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.
Jest on potwierdzeniem tego, że należymy do placówek chroniących dzieci przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz podejmujących działania formacyjne nakierowane na promocję wartości prorodzinnych. Przyjęcie certyfikatu jest swego rodzaju gwarancją realizacji przez szkołę wychowania dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla rodziny.

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła 2016

Otrzymaliśmy tytuł „Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły”.

Do konkursu „Projekt z klasą” zgłosiliśmy projekt „Tak dla transplantacji” opracowany przez mgr Marzannę Gądek-Radwanowską wraz z uczniami. Już wkrótce projekt wchodzi w fazę realizacji.
Przyznanie II LO tytułu „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła” oznacza, że nasza szkoła podchodzi do edukacji w sposób nowoczesny,jest otwarta na uczniowskie inicjatywy, tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów, a poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność), jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.
Gratulujemy pomysłu i z niecierpliwością czekamy na efekty projektu!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Zgodnie z postanowieniami art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) stypendium przyznaje się uczniowi, który uczęszcza do szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i spełnia przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:
1.otrzymał promocję z wyróżnieniem, czyli posiada średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
2.wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniem tym jest MIKOŁAJ SZCZĘSNY z klasy IIID.

W roku szkolnym 2016/2017 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał KRZYSZTOF GLACEL - uczeń klasy IIIC.

W roku szkolnym 2017/2018 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała MONIKA OLSZANECKA z klasy IIIB

W roku szkolnym 2018/2019 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała KATARZYNA MUZYKA z klasy IIIC

Certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA

Po raz kolejny otrzymaliśmy certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA!
Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.
DLA KOGO PROGRAM WIARYGODNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE?
Kategoria Wiarygodne Liceum jest Programem, który ma na celu wyróżnić najlepsze Licea w całej Polsce. Program ma charakter ogólnopolski, natomiast został opracowany z podziałem na poszczególne powiaty.
Program dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń wykonał w szkole.
Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa. Szkoła wykazywać musi wysokie standardy w tych obszarach. W związku z tym, uczestnictwo w Programie uzależnione jest od pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji. Szkoła może zdobyć dodatkowe punkty za udział w wielu projektach unijnych bądź jeśli prowadzi swoje autorskie projekty. Punktowana jest także ciekawa i innowacyjna baza oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. Szczegóły procesu kwalifikacji i weryfikacji do Programu zawarte są w regulaminie.

Warunkiem uczestnictwa w Programie i otrzymania unikalnego wyróżnienia w formie Certyfikatu jest:
• wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie oraz dostarczenie dokumentów wymaganych Regulaminem w celu zakwalifikowania szkoły do Programu,
• akceptacja Regulaminu Programu,
• pozytywne przejście weryfikacji przeprowadzonej przez Kapitułę Programu w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury.
Celem projektu jest ułatwienie potencjalnym kandydatom na uczniów do Liceum wyboru takiej szkoły, która w pełni odpowie na ich potrzeby a także wyróżnia się na rynku edukacyjnym.
http://www.wiarygodna-szkola.pl/10101209

Certyfikat SZKOŁA DEMOKRACJI

Program Szkoła Demokracji został opracowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w oparciu o 8 lat pracy z liderami i liderkami oraz opiekunami i opiekunkami samorządów uczniowskich oraz współpracy z kilkunastoma organizacjami w ramach Koalicji na rzecz Samorządów Uczniowskich, Wypracowano zestaw kryteriów, które zdaniem autorów, są kluczowe do istnienia w szkole dobrych warunków do rozwoju samorządności i partycypacji uczniowskiej, a także kształtowania postawy obywatelskiej uczniów i uczennic.

Kryteria zawierają się w 7 obszarach:

Wybory reprezentacji
Komunikacja i media
Działania uczniów
Podejmowanie decyzji
Uczenie się i nauczanie
Zasoby i kwestie formalne
Otwarta szkoła

Do programu zgłaszały się zespoły szkolne złożone z nauczyciela lub nauczycielki oraz 2-8 uczniów i uczennic, konieczna była również współpraca z dyrekcją. Zadaniem zespołu było: po pierwsze zdiagnozowanie działania szkoły w każdym z obszarów, a następnie, w oparciu o wyniki diagnozy, przygotowanie i wprowadzenie w życie planu poprawy funkcjonowania tych obszarów, które tego wymagały. W całym procesie zespół szkolny był wspierany przez mentorkę lub mentora – w 20 szkołach mentorzy i mentorki prowadzili cykl 5 warsztatów, z ponad 150 szkołami współpracowali online. Relacje ze spełniania kryteriów w każdym z obszarów zespoły szkolne publikowały na stronie:www.szkolademokracji.ceo.org.pl. Szkoły zamieściły ostatecznie niemal 900 relacji dokumentujących spełnienie kryteriów! 87 szkół spełniło wszystkie kryteria i otrzymało certyfikat „Szkoła Demokracji”.
Nasza szkoła znalazła się wśród tych szczęsliwców. Szczegółową relację z realizacji poszczególnych wymagań znajdziecie tutaj:
http://szkolademokracji.ceo.org.pl/szkoly/ii-liceum-ogolnoksztalcace-im-mikolaja-kopernika,1529

Warto dodac, że certyfikat jest ważny przez dwa najbliższe lata. W tej edycji w województwie opolskim otrzymały go tylko dwie szkoły!
Bardzo dziekujemy Panu Bartoszowi Traczowi, Pani Katarzynie Kempie i uczniom - Krzyśkowi Glacelowi i Łukaszowi Kocurowi, którzy intensywnie pracowali na wszystkich etapach projektu.

TYTUŁ "SZKOŁA NIOSĄCA POMOC"

W związku z zakończeniem projektu "Toalety dla Planety" zrealizowanego pod egidą Polskiej Akcji Humanitarnej" otrzymaliśmy podziękowania i tytuł "Szkoły Niosącej Pomoc". Certyfikat podpisała sama Pani Janina Ochojska! Jesteśmy dumni z tego tytułu i składamy podziękowania Pani Jadwidze Kosalli, liderom projektu z klasy 1D oraz wszystkim, którzy swoimi datkami wsparli akcję.

MEDAL MICKIEWICZ - PUSZKIN

02 czerwca 2016 roku, w podwojach Muzeum Śląska Opolskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu na wniosek opolskiego oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód otrzymało odznaczenie – Medal Mickiewicz - Puszkin. Takie wyróżnienie nadaje Zarząd Krajowy instytucjom i osobom prywatnym, które w szczególny sposób propagują kulturę rosyjską, naukę języka rosyjskiego i poprzez liczne swoje działania zbliżają oba narody.
II LO od wielu lat jest ambasadorem języka i kultury rosyjskiej w województwie opolskim, a jego uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach na terenie miasta, powiatu, województwa i kraju. Poprzez swoje działania, postawę dyrekcji, grona pedagogicznego i nauczycielek języka rosyjskiego pani Jadwigi Kuźbidy i Ewy Kampy stworzono dobry klimat dla nauki języka i kultury, ocieplając wzajemne stosunki między Polakami i Rosjanami.
Liczne osiągnięcia i wkład wniesiony przez szkołę w popularyzację oraz nauczanie języka rosyjskiego został zauważony i doceniony, a na ręce pani dyrektor K. Arciszewskiej-Stępień Prezes Stowarzyszenia E. Brudkiewicz wręczył wspomniany medal.
Prezentację osiągnięć szkoły w zakresie języka rosyjskiego można obejrzeć w zakładce Materiały do pobrania/Język rosyjski.

STYPENDIUM KRAJOWEGO FUNDUSZU NA RZECZ DZIECI

Fundusz wspiera wybitnie uzdolnionych uczniów w rozwoju ich zainteresowań i talentów, umożliwiając im bezpłatny udział w specjalnie przygotowanych zajęciach:warsztatach, obozach i seminariach, koncertach i wystawach. W roku szkolnym 2016/2017 stypendystką Funduszu została MONIKA OLSZANECKA - uczennica klasy IIB.
Monika została zakwalifikowana na wielodyscyplinarny obóz naukowy, który odbędzie się w dniach 27.o4 - 7.05 2017 w Serocku koło Warszawy. Celem obozu jest pogłebienie i poszerzenie oraz dostarczenie doświadczeń sprzyjających rozwojowi ogólnemu. Obóz będzie prowadzony przez pracowników wyższych uczelni i placówek PAN oraz dawnych stypendystów Funduszu.

CERTYFIKAT "SZKOŁA SPORTOWYCH TALENTÓW"

CERTYFIKAT SZKOŁA AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

8 czerwca 2018 w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowania programu EPAS. Z rąk Pani europoseł Lidii Geringer de Oedenberg oraz Pani Haliny Wysokińskiej - koordynatorki programu otrzymaliśmy certyfikat oraz dyplomy dla Starszych i Młodszych Ambasadorów - nauczycieli (Monika Michaliszyn i Jadwiga Kosalla) i uczniów (Laura Sporek, Agnieszka Pyrsz, Zofia Szafarczyk, Weronika Małota, Oliwia Nowicka, Agata Misterkiewicz, Aleksandra Zduńczuk, Mikołaj Kowalski, Michał Grzegorczyk, Akadiusz Małachowski).
Program ma na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim. Program obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy o faktach dotyczących Unii Europejskiej, lecz także umożliwia doświadczenie, czym jest obywatelstwo europejskie. Celem programu jest upewnienie się, że młodzi ludzie mają świadomość swoich możliwości działania w kontekście integracji europejskiej oraz rozumieją znaczenie głosowania w wyborach europejskich w 2019 r.
Szkoły biorące udział w programie miały do wykonania następujące zadania obowiązkowe:
• założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim. Zadaniem zarówno starszych i młodszych ambasadorów jest zadbanie o jego bieżącą działalność.
• organizację działań poświęconych bieżącej legislacji Parlamentu Europejskiego lub innym istotnym kwestiom europejskim
• wykorzystanie otrzymanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów.
• organizację na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem "Dzień Europy" w okolicach 9 maja.
W naszej szkole w ramach tego działania zorganizowano debatę na temat "Jesteśmy gotowi na Euro".
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w te działania.

STYPENDIA STAROSTY POWIATU

20 czerwca 2018 roku w II LO odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Powiatu. Stypendia były rozdane w kategoriach naukowych, kulturalnych, sportowych oraz specjalnej kategorii L-ka. Tegoroczna impreza miała nazwę "Asy Powiatu". Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!
Oto lista wyróżnionych ASÓW z naszego liceum:
1. Rafał Rosoliński, uczeń II LO - laureat 23. Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim
2. Monika Olszanecka, uczennica II LO - finalista 47. Olimpiady Biologicznej, finalistka etapu okręgowego 33. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
3. Sonia Gołąbek, uczennica II LO - Finalistka etapu Centralnego VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
4. Wiktoria Moszko, uczennica II LO - finalistka etapu Centralnego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Mózgu „Brain Bee”,
5. Dominik Ostrowski, uczeń II LO – zdobywca wysokich miejsc I, III, VI w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Ruda Śląska, oraz wysokich lokat I, III, VIII w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym – Kędzierzyn-Koźle.
6. Aleksandra Tkacz, uczennica II LO - zdobywczyni wysokich miejsc III, VII, IX w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Kędzierzyn-Koźle oraz wysokich lokat w IX Otwartych Zimowe Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym Szczecin.
7. Konrad Pierzchlewicz, uczeń II LO - II m. w BIG AIR w snowboardzie i IV miejsce w SNOWCROSS w snowboardzie podczas XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych,
8. Tobiasz Gall, uczeń II LO - VII i IX m. w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym – Kędzierzyn-Koźle, V m. w IX Otwarte Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym Szczecin,
9. Aleksandra Lisowska, uczennica II LO - zdobywczyni wysokich miejsc IV, V X w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Ruda Śląska, oraz wysokich lokat IV, V w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym – Kędzierzyn-Koźle,
10. Julia Kopaniecka, uczennica II LO - II m. w Snowboardowym Pucharze Polski w konkurencji Slopestyle - IV m. w BIG AIR na XXIV Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych,
Nagrodę Zarządu Powiatu L-ka otrzymał:
Mateusz Gawin, uczeń II LO - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, zastępca przewodniczącego młodzieżowej rady miasta, redaktor Szkolnego Studia „Kopernik”, członek pocztu sztandarowego, uczeń, który angażuje się w życie i promocję szkoły, czynnie bierze udział w olimpiadach i konkursach biologicznych, jest członkiem WOPR i chóru szkolnego „Red Voices

KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI E-TWINNING

Dla projektu e-Twinning "Teacher for a day" realizowany w roku szkolnym 2017/2018 pod kierunkiem p. Moniki Michaliszyn.