Pedagog

Pedagog Szkolny - Grażyna Całek-Zawadzka

Dyżury

poniedziałek 08.00-11.00
wtorek 13.15-16.45
środa 08.00-11.00
czwartek 08.00-11.30
piątek 08.00-11.30

Warsztaty dla rodziców i wychowawców


DRODZY RODZICE !

" Rodzice są jak ogrodnicy, którzy kupują nasiona.
Tyle, że w przypadku dzieci nie ma takich ładnych torebeczek, gdzie widać, co z każdego nasionka wyrośnie i instrukcji jak się o to nasionko troszczyć. Wszystko jest wymieszane, wsadza się rękę do worka i bierze co popadnie.
Gdy rodzice zaczynają hodować swoje nasionko, to mogą mieć marzenie, by wyrósł z niego dąb. Ale może się okazać, że zasadzili bratek.
I wtedy rodzic, który się uprze przy dębie, będzie próbował z bratka zrobić dąb.
A w rezultacie nie będzie ani dębu, ani bratka. Wyhoduje jakąś hybrydę, coś bardzo nieszczęśliwego. I skrzywdzi to nasienie.
Mądry rodzic w takiej sytuacji dowie się jak hodować bratki, i zrobi wszystko, by jego bratek był jak najbardziej udany ".


Przypominamy o możliwości korzystania z konsultacji, porad, warsztatów, spotkań
i innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych zarówno indywidualnie, jak i grupowo.
Zapraszamy także do uczestnictwa w programie " Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", prowadzonego w naszej szkole cyklicznie ( w wybranym semestrze roku szkolnego) Informacje zwrotne adresatów wszystkich, realizowanych dotąd edycji programu pokazują, jak ważne
i potrzebne są tego typu zajęcia. Warto podkreślić, że uczestnikami spotkań mogą być zarówno rodzice pragnący wzmocnić swoje wychowawcze umiejętności, przychodzący niejako profilaktycznie, jak i tacy, którzy przeżywają pewne problemy czy trudności. Istotne jest jedynie
wcześniejsze zgłoszenie do realizatora programu - pedagoga szkolnego.
Poniżej zamieszczamy krótki opis wspomnianych spotkań, realizowanych w formie warsztatów psychoedukacyjnych, rozwijających kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.

"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.
Cele programu:
Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości.
Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.
Tematyka zajęć:
Część pierwsza, podstawowa obejmuje m.in tematykę budowania relacji dorosły - dziecko, a w tym: świadomość własnych celów wychowania, wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane; rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, aktywne, wspierające słuchanie; motywowanie do współdziałania, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań. Ponadto na zajęciach kładziemy nacisk na uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole, wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, budowanie realnego poczucia własnej wartości, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Metoda:
Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a także z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych.
Adresaci programu:
• rodzice
• nauczyciele, wychowawcy
Całość stanowi cykl cotygodniowych, popołudniowych spotkań, które odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny - w grupach do 15 osób ( w naszej szkole zajęcia realizowane są każdego roku, najczęściej w pierwszym półroczu )


Grupa "Volontarius"

Wolontariat związany z realizowanymi przedsięwzięciami - od poniedziałku do soboty - zgodnie z harmonogramem placówek współpracujących

Szczegółowe informacje na temat działalności grupy znajdziesz w zakładce "Dla uczniów".

Spotkania psychoedukacyjne w małych grupach

* pierwszy wtorek miesiąca 16.45 -II semestr

Indywidualne spotkania umówione - z uczniami, nauczycielami, rodzicami, konsultacje specjalistyczne, sprawy środowiskowe, współpraca z instytucjami, praca w zespołach d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym także poza szkołą) praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym (w tym neurologopedyczne oraz badania diagnostyczno-terapeutyczne PBZ ) - zgodnie z ustaleniami

Placówki specjalistyczne i pomocowe

Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Skarbowa 4, Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 482 12 26
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 - 17.00
w piątek w godz. 7.30 - 15.00

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży
ul. Judyma 4, Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 403 63 71

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
ul. Skarbowa 4 Kędzierzyn - Koźle

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Skarbowa 4 Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 481 02 82,77 483 38 78

Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem narkomanii i ich rodzin
ul. Skarbowa 4, Kędzierzyn - Koźle, pokój nr 16

Grupa dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych
ul. Racławicka l, Kędzierzyn - Koźle, przychodnia B - MED
czwartek 15-30-19.30
tel. 77 4824752

Poradnia Terapii Uzależnień
ul. Racławicka 1, Kędzierzyn - Koźle, przychodnia B - MED, gabinet nr 6
czwartek 16.00-19.00
tel. 77 482 47 52

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
ul. Głogowska 25 b, Opole
tel. 77 455 25 35
wotuiw.opole.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Parter i I piętro
telefon: 77 483-59-49 (sekretariat)
fax: 77 483-59-49
e-mail: mopsC@mops-kkozle.pl
Ośrodek czynny jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 07.15 - 15.15

Komisariat Policji Kędzierzyn - Koźle
ul. Racławicka 3
Dyżurny 77 482 47 10
Komisariat Policji Kędzierzyn - Koźle
ul. Wojska Polskiego 18
Dyżurny 77 472 4666 (centrala) fax 77472 4645
Policyjny telefon zaufania 77 483 87 88

Diecezjalna Poradnia Rodzinna
pl. Katedralny 4, 45-005 Opole
dfoz.pl
tel./fax 77 44 25 550
e-mail: poradnia@dfoz.pl
Dyrektor Poradni, Sekretarz Zarządu:
ks. Paweł Landwójtowicz
e-mail: pawellandwojtowicz@dfoz.pl
Rejestracja wizyt
Zapisy do specjalistów przyjmujących w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej można dokonywać
· osobiście pl. Katedralny 4, Opole (pn.-pt. godz. 8 00 _ 15 30)
· telefonicznie 77 44-25-550 w sekretariacie Poradni (pn. - pt. godz. 800 _ 1530)
· e-maiłem: poradnia@dfoz.pl
· za pomocą formularza kontaktowego

Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna
Towarzystwa Rozwoju Rodziny
ul. Damrota 6, Opole
tel. 77 454 48 45
godziny pracy 9.00-17.00

Sąd Rodzinny
ul. Żeromskiego 5, Kędzierzyn - Koźle
tel: (077) 40 53 171
Adres e-mail: rodzinny@kozle.sr.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie - Koźlu
ul. Głubczycka 5, 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 403 44 00
e-mail: prkk@opole.po.gov.pl
godziny urzędowania:
Pn: 7.30 - 18.00 Wt - Pt: 7.30 - 15.30

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
www.niebieskalinia.pl
tel. 22 668 70 00
sekretariat 22 824 25 01
fax 22 823 96 64
w dni powszednie w godz. 12 00 - 18 00
w soboty od godz. 1000 - 1600

116111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 12 12 12 -dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, rodziców potrzebujących wsparcie oraz niepełnosprawnych
116000 - zaginione dzieci Itaka

116006 - telefon zaufania dla ofiar przestępstw

800 120 289 - infolinia dla osób uzależnionych, z nałogami

801199990 - telefon zaufania narkotyki - narkomania

801109696 - infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

Realizowane programy profilaktyczno-wychowawcze

"SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW"-warsztaty psychoedukacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego, podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców, uczące nie tyle „metod", co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, budowanie satysfakcjonujących relacji, dających zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Elementy programu " SPRAWY ISTOTNE I WAŻNE"-warsztaty psychoedukacyjne w małych grupach, adresowane do młodzieży, będące częścią autorskiego programu profilaktyczno-wychowawczego pedagoga szkolnego. Program profilaktyczno-wychowawczy “Sprawy istotne i ważne” powstał przy współudziale młodzieży licealnej i od wielu lat jest systematycznie konfrontowany z jej oczekiwaniami (analiza pierwszej konfrontacji, w oparciu o wyniki badań, znajduje się w artykule autora programu p.t.”Świat życia licealisty. Z doświadczeń pedagoga szkolnego”) Nazwa programu wiąże się z możliwością wyboru przez młodzież tematów spotkań ( takich, które zostają wskazane jako szczególnie" istotne i ważne", a tym samym warte poruszania w szkole)

Program pracy grupy "VOLONTARIUS"- założona przez pedagoga i prowadzona przez blisko 20 lat grupa łączy pokolenia, promuje ideę integracji z osobami niepełnosprawnymi, seniorami, dziećmi i młodzieżą potrzebującą wsparcia, prowadzi szereg działań na rzecz zaprzyjaźnionych placówek z terenu miasta i okolic. Na wniosek współpracujących organizacji grupa wraz z opiekunem otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia (m.in..nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej - na wniosek MOPS) Grupa posiada własne, wypracowane przez lata metody pracy, m.in.autorskie programy, projekty i przedsięwzięcia, także propozycje szkoleń (warsztaty o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, spotkania poruszające specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi, seniorami, dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych itp.)

Program "NARKOTYKI - sprawa rodziny"- adresowany do rodziców, prowadzony przez pedagoga w formie zajęć psychoedukacyjnych, jego celem jest zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej oraz inspirowanie rodziców do pogłębienia wiedzy z zakresu profilaktyki. Ważnym przesłaniem programu jest motto "Bliżej siebie-dalej od narkotyków"


Elementy programu "ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ"- realizowany w małych grupach przez pedagoga szkolnego, w formie warsztatów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. Jego celem jest dotarcie z przekazem edukacyjnym i ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku prokreacyjnym.


Rządowy program pomocy uczniom "WYPRAWKA SZKOLNA"
W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego. Dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.