Współpraca z zagranicą

Wielka Brytania

Nasze wyjazdy do Wielkiej Brytanii trwają już 10 lat!
W tym czasie skorzystało z nich już ponad 150 uczniów naszej szkoły i były to dla nich niezapomniane wakacje z językiem angielskim połączone z odkrywaniem pięknych i znanych miejsc tego kraju, zapoznaniem się z kulturą i życiem codziennym Brytyjczyków, nawiązywaniem przyjźani które trwają do dziś.
Wysoki poziom nauki języka angielskiego prowadzonej przez doświadczonych i doskonale przygotowanych nauczycieli brytyjskich w East Anglia English Centre, uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych angielskich szkół średnich, zróżnicowane metody nauczania oraz zakwaterowanie w rodzinach angielskich nie mogą być lepsza formą wszechstronnego kontaktu z językiem obcym i sposobem na jego szybkie przyswojenie!
Wielu z naszych uczestników zdecydowało się w okresie późniejszym na studia w Wielkiej Brytanii gdzie świetnie radzą sobie na wybranych kierunkach.
Poczytajcie z reszta sami co piszą o swym uczestnictwie na kursach językowych w Cromer na forum absolwentów!Za nami kolejny turnus językowy w Wielkiej Brytanii. Na przełomie czerwca i lipca 2016 grupa uczniów skorzystała z tej wspaniałej formy nauki doskonaląc znajomość języka i poznając realia życia w UK. Zapraszamy do obejrzenia filmu


10 osobowa grupa młodzieży z II LO uczestniczyła w całodniowym programie zajęć lekcyjnych w Ormiston Victory Academy mając okazję uczyć się matematyki, informatyki, historii, biologii i udziału w zajęciach z kinematografii w języku angielskim. Nasi uczniowie nie tylko doskonale poradzili sobie aktywnie uczestnicząc w tych zajęciach, ale także przedstawili prezentację swojej szkoły robiąc wrażenie umiejętnościami językowymi. Na zajęciach lekcyjnych pokazali także swe merytorycznym przygotowanie przynosząc chlubę naszej szkole.
Rozmowy w sprawie dalszej współpracy i rewizyty trwają i rokują na owocne kontynuowanie projektu polsko – angielskiej wymiany edukacyjno - kulturalnej w przyszłości.

W czerwcu 2017 roku kolejna grupa uczniów pod opieką M. Szatkowskiej-Strzały miała okazję podnosić swój poziom znajomości języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. Oto krótka relacja z tego wspaniałego pobytu:
https://youtu.be/iVCs3N2lbPc

Za nami pobyt kolejnej grupy w Cromer (czerwiec 2018)
https://www.facebook.com/LOIIKK/videos/2171768876374780/

Hiszpania

W tym roku rozpoczynamy współpracę także ze szkołą hiszpańską El IES Luis García Berlanga w Alicante, gdyż ten piękny język cieszy się coraz większą popularnością wśród naszych uczniów.

Vamos a Alicante este ano para aprender más sobre Espana y mejorar nuestro espanol! Olé!

W dniach od 20 do 27 kwietnia 2016 roku gościła u nas siedmiu uczniów i dwie nauczycielki z hiszpańskiej szkoły El IES Luis García Berlanga w Alicante. Współpraca została zainicjowana przez nauczycielką Marionellę Szatkowską-Strzałę. Przygotowaliśmy dla naszych gości bogaty program, który miał na celu zapoznanie ich z naszą szkołą, miastem i regionem. Film przygotowany przez Szymona Szajdę ilustruje niektóre wspólnie spędzone chwile. Już we wrześniu udajemy się z rewizytą do Alicante!

Rewizyta 9 uczniów i 2 nauczycieli II LO miała miejsce we wrześniu 2016 i okazała się ogromnym sukcesem edukacyjno- kulturowym. Strona hiszpańska przygotowała bowiem ogromnie bogaty program zajęć lekcyjnych, w tym wiele z nich o charakterze interaktywnym, pozwalających na rzeczywiste poznanie systemu edukacji w hiszpańskich szkołach średnich . Młodzież II LO miała możliwość zapoznać się także z funkcjonowaniem władz lokalnych ( wizyta u burmistrza miasta, lokalnej policji, w archiwum miejskim), poznała zabytki i atrakcje regionu, uczestniczyła w codziennym życiu społeczności szkolnej Liceum Luis García Berlanga. Mieszkając w rodzinach hiszpańskich miała możliwość szlifowania języka obcego i poznania życia codziennego Hiszpanów.
Wspólne zajęcia edukacyjne zaowocowały przystąpieniem do polsko – hiszpańskiego projektu „ Agua”( Woda). Projekt posiada wieloaspektowe ujęcie problemu ochrony zasobów wodnych . Alicante jako prowincja zmaga się corocznie z dużym problemem braku wystarczającej ilości wody i temat ten jest szczególnie ważny w tym regionie. Uczniowie polscy podjęli wyzwanie przystąpienia do wspólnego projektu celem podniesienia ogólnej świadomości o ważności ochrony tego bezcennego elementu naszego środowiska naturalnego jakim jest woda.
Projekt rozpoczął konkurs fotograficzny- filmowy dla młodzieży obydwu szkół dot. Wody jako źródła życia. Jej wszechstronnego zastosowania i wagi jej istnienia. Konkurs spotkał się z żywym zainteresowaniem i zaowocował pięknymi pracami uczniów obu szkół wskazującymi na dojrzałe zrozumienie problemu ochrony zasobów wodnych.
Dalszymi etapami projektu „ Woda” będą wspólne warsztaty biologiczno- chemiczne dla młodzieży na Uniwersytecie w Alicante podczas następnej wizyty młodzieży II LO we wrześniu 2017.
Projekt współpracy przewiduje także szersze zapoznanie młodzieży obydwu szkół z historią Polski i Hiszpanii. Przewidziana na kwiecień 2017 kolejna wizyta delegacji liceum hiszpańskiego, ma w swoim programie oprócz lekcji prowadzonych w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim, także zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu , zwiedzanie Krakowa i uczestniczenie w przygotowanych przez młodzież i grono pedagogiczne II LO wieczorach kultury polskiej z tradycyjną kuchnią i muzyką polską.
A oto garść wspomnień z wrześniowej wizyty w Alicante:BAJO EL MISMO SOL
W dniu 15 lutego został rozstrzygnięty polsko - hiszpański konkurs fotograficzny " Woda w obiektywie". Konkurs jest elementem projektu "Bajo el mismo sol" realizowanego przez II LO z liceum z Alicante.
Oto laureaci konkursu:
I miejsce - Roberto Almea " Deszcz" IES Luìs Garcia Berlanga w Alicante
II miejsce - Przemysław Cyran - " Muszla" - II LO im." Mikołaja Kopernika" w Kędzierzynie-Koźlu
III miejsce - Dario Santiago Castillo - " Szklanka wody"
IES Luìs Garcia Berlanga w Alicante
I wyróżnienie za pracę " Krople wody" dla Krzysztofa Antonik z II LO im. " Mikołaja Kopernika " w Kędzierzynie-Koźlu
Gratulujemy autorom ich wspaniałych prac fotograficznych.

W dniach 22-29 września 2017 roku grupa uczniów pod opieką pp. Marionelli Szatkowskiej-Strzały oraz Karoliny Wajman odwiedziła liceum w Alicante. Oto relacja filmowa z tej wizyty:


W dniach 23.04 - 3.05. 2018 roku mieliśmy przyjemność gościć kolejną grupę uczniów i nauczycieli z liceum w Alicante. Bogaty program pobytu zawierał również Wieczór Hiszpański przygotowany przez uczniów uczących się tego języka. A oto relacja filmowa okiem kamery TVM:
http://www.kedzierzynkozle.tv/video_listing/hiszpanska-wymiana/
a oto Wieczór Hiszpański zarejestrowany okiem kamery Studia Kopernik


Zachęcamy do obejrzenia relacji z wrześniowego (2018) pobytu naszych uczniów i nauczycielek w Alicante:
https://www.facebook.com/LOIIKK/videos/2297311220483534/

Projekt w ramach programu COMENIUS realizowany w latach 2006-2009

« Na rzecz solidarnej europejskiej szkoły. Nauczyć się żyć w różnorodności»

Projekt nagrodzony przez Agencję Narodową tytułem Przykładu Dobrej Praktyki.
W trzyletnim projekcie współpracowaliśmy z 7 szkołami z Węgier, Francji, Włoch, Rumunii i Łotwy. Głównymi celami były:
a) wzajemne poznanie środowisk szkolnych partnerów
b) poszerzanie horyzontów poprzez dialog interkulturowy
c) wzmacnianie wymiaru europejskiego w naszych szkołach
d) promowanie życia w pokoju poprzez wzmacnianie solidarności, zaangażowania, autonomii uczniów, ich poczucia przynależności
e) promowanie innowacyjnych praktyk pedagogicznych w różnych dziedzinach (stosowanie TIK, tworzenie dokumentów porównujących systemy edukacji, wymiana doświadczeń i narzędzi dydaktycznych).

W ramach projektu uaktywniliśmy kluby europejskie w każdej szkole partnerskiej, rozwijaliśmy « przestrzeń europejską » w szkołach, a przez to zwiększyliśmy możliwość przyswojenia sobie pojęcia Europy (dzięki korespondencji, wystawom, imprezom europejskim, kontaktom bezpośrednim, wzajemnemu poznawaniu kultur). Stworzyliśmy wspólną stronę internetową, zintensyfikowaliśmy dzialalność kółka teatralnego. Praktyczne działania wokół tematyki dialogu interkulturowego polegały na wymianach uczniów, doświadczeń oraz praktyk dydaktycznych i wychowawczych.

W wyniku działań związanych z projektem powstało wiele produktów, m.in.:
a) prezentacje multimedialne, filmy
b) plakaty, wystawy zdjęć, piosenka, scenariusze spektakli
c) maski obrazujące różne wartości europejskie (tolerancja, pokój, współpraca, różnorodność)
d) teksty monologów na temat wartości demokratycznych
e) internetowe ścieżki dydaktyczne dotyczące tradycji świątecznych
f) testy sprawdzające wiedzę uczniów o UE oraz krajach partnerskich, o Francji i jej prezydencji
g) ankieta badająca postawy ekologiczne
h) przyrodniczy opis wybranego obszaru miasta, zagospodarowanie terenu – przygotowanie miejsca do rekreacji – projekt „Moja mała ojczyzna”
i) ankieta ewaluacyjna projektu
j) konspekty lekcji języków obcych i historii
k) Kodeks Ekologa w kilku językach

W trakcie trwania projektu uczniowie i nauczyciele mieli okazję uczestnictwa w spotkaniach roboczych z partnerami w Budapeszcie, Paterno di Lucania (Włochy), Cluj Napoca (Rumunia), Casteljaloux (Francja), Marsylii i Rydze.

Oto kilka przykładowych wypowiedzi uczestników projektu:

Waldemar Lankauf, nauczyciel języka polskiego i teatru:
„Projekt Comenius dał mi możliwość pracy z międzynarodową grupą młodzieży. To niezapomniane doświadczenie! Pomimo ewidentnych różnic kulturowych, odmiennych stylów życia, języków, nasza wspólna praca zakończyła się sukcesem. Dwukrotnie ( w Cluj i w Rydze) udało nam się przygotować wspaniałe spektakle, dzięki ogromnej kreatywności i wielkiej chęci wspólnego tworzenia. Udowodniliśmy, że sztuka, w tym teatr, nie zna granic!
Wielką przyjemność sprawiła mi też możliwość obserwowania pracy moich kolegów z zagranicy. Podobne wymiany są bardzo wzbogacające a ich rola w naszym rozwoju osobistym i zawodowym jest nieoceniona. Bardzo chciałbym kontynuować tę przygodę! „

Katarzyna Arciszewska-Stępień, nauczycielka biologii :
« Dla wszystkich nauczycieli projekt Comenius jest wspaniałą platformą wymiany doświadczeń, co motywuje nas, zachęca do wprowadzania innowacji dydaktycznych, a to z kolei chroni nas przed rutyną, bardzo niebezpieczną w naszym zawodzie. Dzieki pracy w projekcie, jestem również bardziej zmotywowana do nauki języka angielskiego! Uczniowie pracujący w projekcie są zachęcani do dużego zaangażowania, odpowiedzialności i kreatywności. Metody pracy, które wymagają takich cech gwarantują sukces, zwłaszcza wtedy, gdy uczniowie mają bezpośrednią możliwość współpracy z partnerami europejskimi!”

Koryna Warzecha, szkolny koordynator projektu, nauczycielka języka francuskiego :
„Projekt nasz dotyczył bardzo różnorodnych płaszczyzn, dał nam możliwość porównywania i szeroko rozumianej wymiany doświadczeń. Uruchomił w nas duże pokłady energii, przyniósł wiele satysfakcji, wzbogacił nie tylko nauczycieli ale i uczniów, młodych obywateli Europy, która potrzebuje ich siły i entuzjazmu. Spotkanie z różnorodnością kultur, historii, obyczajów dnia codziennego owocuje rozwojem osobistym, pokonywaniem uprzedzeń, kształceniem umiejętności współpracy oraz odpowiedzialności za wspólne dzieło. Bardzo ważnym dla mnie sukcesem jest również znaczący wzrost zainteresowania uczniów nauką języka francuskiego!”

Adam Orzech, uczeń:
„Program Comenius to było dla mnie fantastyczne doświadczenie! Naprawdę cieszę się, że mogłem poznać tylu wspaniałych ludzi z różnych części Europy. Chęć jak najlepszego porozumienia się z nimi stała się dla mnie wielką motywacją do nauki języków obcych, w szczególności języka francuskiego. Wciąż utrzymuję kontakt z przyjaciółmi z Francji, a rozwój moich zdolności lingwistycznych (tak naprawdę "pobudzony" dzięki wyjazdowi na wymianę w ramach programu Comenius) pozwala mi na prowadzenie z nimi swobodnej konwersacji.”

Paloma Aksman, uczennica:
„Program Comenius daje wielką możliwość zaprezentowania własnego kraju,
miasta, czy szkoły. Dla mnie była to ogromna możliwość pokazania kultury i tradycji, związanych z Polską. Mogłam opowiedzieć moim nowym przyjaciołom o życiu w Polsce i zasadach, jakimi się kierujemy. Nasz kraj jest znany z życzliwości i gościnności, dlatego też łatwo zawierałam nowe znajomości, a grupa polska zawsze była otwarta na różne propozycje.
Reprezentowanie Polski sprawiło mi naprawdę dużą satysfakcję, bo mogłam pozostawić po sobie dużo dobrego w pamięci innych.”

Anna Grzybek, uczennica:
„Program Comenius dał mi szansę poznać kulturę różnych krajów europejskich, ich tradycje, a także życie codzienne mieszkańców, na przykład Rumunii, Węgier, Łotwy czy Francji. Spędzenie kilku dni z kolegami z różnych krajów nauczyło mnie tolerancji dla różnic, jakie są między naszymi przyzwyczajeniami, choć czasem wynikały z tego śmieszne sytuacje. Ale przede wszystkim dzięki moim nowymi przyjaciołom mogłam poznać kulturę ich krajów. Mieszkanie przez kilka dni u rodziny pozwoliło mi zobaczyć, jak wygląda życie codzienne w innych krajach i jak bardzo różni się od naszego. Myślę, że dzięki temu jestem teraz bardziej tolerancyjna dla odmienności i łatwiej jest mi zrozumieć innych”.

Marta Zamora, uczennica:
„Dzięki pracy w tym projekcie miałam niezapomnianą okazję nawiązać znajomości z korespondentami z krajów partnerskich. Dzięki tym znajomościom oraz realizacji działań związanych z projektem mogłam poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę na temat krajów partnerskich.”

Michał Liszewski, uczeń:
„Projekt dał mi okazję podnieść swoje umiejętności pracy w grupie, również wielonarodowościowej i wielokulturowej. Nauczyłem się również większej samodzielności w podejmowaniu decyzji i współodpowiedzialności za wyniki pracy w grupie. Wielu z nas zyskało też dużo pewności siebie dzięki występom przed publicznością z wielu krajów. Swój udział w projekcie uważam za bardzo kształcący. Zyskałem wiele umiejętności, które mogę wykorzystywać w życiu codziennym.”

https://sites.google.com/site/comeniusecolesolidaire/comenius1paged%27accueil

Projekt w ramach programu Comenius realizowany w latach 2009-2011

„Podzielmy się pamięcią. Europejczycy o latach 60-tych.”

Projekt nagrodzony tytułem Przykładu Dobrej Praktyki przez Agencję Narodową Programu Comenius, wyróżniony jako jeden z 10 najlepszych w Europie znalazł się w publikacji Komisji Europejskiej.

II LO im. Mikołaja Kopernika pełniło w projekcie rolę koordynatora grupy szkół partnerskich z Francji (Marsylia i Bergerac), Włoch (Caltanissetta), Hiszpanii (Toledo), Rumunii (Cluj Napoca) i Węgier (Budapeszt).
Celem naszego projektu było lepsze poznanie atmosfery i ducha lat 60., gdy Europa była podzielona politycznie na Wschodnią i Zachodnią. Dekada ta położyła podwaliny pod aktualny kształt społeczeństw: wdrożenie Traktatów Rzymskich, ruchy społeczne, dążenie do wolności, rewolta młodzieży, początki społeczeństwa konsumpcyjnego, nowe formy ekspresji artystycznej.
W trakcie projektu odbyliśmy „podróż” poddając badaniom kilkanaście dziedzin: historię i nauki społeczne, teatr, kino, sztukę użytkową, muzykę… Poddaliśmy analizie teksty pisane, przedmioty, zdjęcia, plakaty filmowe, muzykę, wspomnienia rodzinne. Stworzyliśmy narzędzia, które pozwoliły nam pracować w sposób interkulturowy metodami interaktywnymi: wspólna strona internetowa, wystawy, kluby filmowe, zbiory źródeł informacji. Przekonani o tym, że przeszłość pomaga lepiej odnaleźć się w teraźniejszości, podejmowaliśmy działania zmierzające do ukształtowania obywatela europejskiego oraz budowania świadomości europejskiej poprzez „dzielenie się pamięcią”.
Rezultaty i produkty naszego projektu są bardzo zróżnicowane:
- strona internetowa – www.comenius.lo2kk.edu.pl - przedstawia cele projektu oraz zrealizowane działania. Jest również miejscem magazynowania rezultatów i różnych produktów oraz ekspozycji,
- materiały dydaktyczne na temat „Dążenia młodzieży w latach 60.” (zdjęcia, teksty, komentarze, pytania) dotyczące krajów partnerskich, utworzone przez wszystkich partnerów i wykorzystywane podczas wspólnych warsztatów i lekcji historii,
- warsztaty fotograficzno-filmowe, teatralne, taneczne, historii sztuki, których założeniem było zapoznanie z bogactwem kulturowym i tendencjami artystycznymi lat 60,
- wspólnie realizowane wydarzenia kulturalne – klub filmowy, wystawy, koncerty
- kalendarz na rok 2012 – Nostalgie 68 – ukazujący znaczące wydarzenia roku 1968 w krajach partnerskich,
- kolekcje przedmiotów z lat 60,
- kwestionariusze i ankiety (np. porównanie podręczników do historii, sprawdzenie wiedzy uczniów na temat poznawanego okresu),
- scenariusze lekcji i imprez,
- filmy i prezentacje multimedialne,
- karty obserwacji dzieła filmowego i dzieła sztuki.

W trakcie trwania projektu kilkakrotnie spotkaliśmy się z naszymi partnerami w Kędzierzynie-Koźlu, w Caltanissetta na Sycylii, w Bergerac i w Budapeszcie.
Osiągnięciem naszego projektu jest zachęcenie młodych ludzi i nauczycieli do lepszego zrozumienia różnorodności kulturowej, w szczególności między dwiema, częściami wówczas podzielonej Europy. Poprawa jakości i wymiaru europejskiego wśród nauczycieli i społeczności szkolnej, rozwijanie uniwersalnych umiejętności poprzez zachęcanie nauczycieli do pracy zespołowej, mającej na celu przełamanie barier pomiędzy różnymi dziedzinami włączonymi w projekt. Pomoc uczniom w nabywaniu umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego poprzez warsztaty ekspresji artystycznej. Przygotowanie ich do aktywnego obywatelstwa poprzez dzielenie wspólnych wartości, wspólnych doświadczeń, kładąc nacisk na "umieć być". Doskonalenie umiejętności czytania, pisania i porozumiewania się uczniów za pomocą stosownych ćwiczeń, z uwzględnieniem języków obcych. Rozwijanie innowacyjnych praktyk opartych na nowych technologiach informacyjnych (m.in. gromadzenie źródeł cyfrowych, ikonograficznych) oraz bezpośrednią wymianę między uczniami.
Dzięki dostępności wypracowanych materiałów poprzez stronę internetową mogą one być wykorzystywane przez innych uczniów i nauczycieli wpływając na poszerzenie programu nauczania.

Oto kilka wypowiedzi uczestników projektu:
Alina Pietrzykowska – nauczyciel – „Udział w projekcie był dla mnie motywacją i inspiracją do doskonalenie mojego warsztatu pracy, jako nauczyciela języka angielskiego”. […]Realizując projekt przekonaliśmy się również, że jako szkoła, nauczyciele i uczniowie mamy wiele do zaoferowania naszym obecnym i przyszłym partnerom z innych krajów europejskich. Okazało się, bowiem, iż mimo małej atrakcyjności naszego miasta dla obcokrajowców, wizyta w Polsce,[...] była jedną z najmilej wspominanych przez partnerów.

Barbara Warzecha – nauczyciel – “Projekt Comenius jest projektem ważnym dla każdej szkoły, która stara się o uczestnictwo w nim, ponieważ w znaczący sposób podnosi jej prestiż, pokazuje że jest to miejsce otwarte na nowe idee, że ludzie angażujący się w jego realizację chcą być kreatywni i rozwijać się.

Jadwiga Kosalla – nauczyciel historii - Projekt jest bardzo interesującym działaniem i myślę, ze niezapomnianym przeżyciem dla uczestniczących w nim uczniów. Mogą przede wszystkim poznać swoich rówieśników praktycznie z całej Europy, poznać ich styl życia, światopogląd przyzwyczajenia itp. Dla nauczycieli takie właśnie przedsięwzięcia są również najlepszym sposobem na wymianę myśli, na dyskusje, rozmowy, wspólną realizację zamierzeń, które zresztą wspólnie zostały wcześniej ustalone. W takim projekcie realizujemy się jako jeden zespół, pracujący jednak i indywidualnie i wspólnie.

Koryna Warzecha – koordynatorka projektu – Udział w projekcie pozwolił nauczycielom rozwinąć się zawodowo, a także osobiście – doskonalili, a czasem nawet odkryli w sobie nowe zdolności i umiejętności! Uczniowie stają się bardziej otwarci, pewni siebie, samodzielni, są doskonałymi ambasadorami swojej szkoły i Polski.

Martyna Gancewska – uczennica – projekt pozwolił mi na nawiązanie znajomości z ludźmi pochodzącymi z 5 różnych krajów, miałam możliwość lepszego poznania ich kultury. Ponadto jestem przekonana, że pomogło mi to w bieglejszym posługiwaniu się językiem obcym.

Zuzanna Lamber – uczennica - udział w programie Comenius zachęca mnie do nauki języków obcych i ciągle poszerza moje horyzonty. Z każdym działaniem odkrywam inną stronę lat sześćdziesiątych i co najważniejsze – lubię to robić ! ;) Projekt dał mi możliwość stawienia czoła zupełnie nowemu wyzwaniu – zagrałam w przedstawieniu teatralnym! Dzięki temu odkryłam w sobie artystkę!

Maja Nowaczyńska – uczennica - Jestem bardzo zadowolona, że poznałam tylu młodych z różnych krajów, teraz mogę kontaktować się z nimi przez Internet. Miałam też okazję rozwinąć swoje umiejętności prezentacji i autoprezentacji, co jest bardzo przydatne w codziennym życiu [...]

Katarzyna Leśko – uczennica - W ramach programu Comenius dowiedziałam się więcej o latach sześćdziesiątych i historii krajów europejskich w tym czasie. Mogliśmy też pokazać naszym kolegom z zagranicy trochę kultury polskiej oraz przełamać niektóre stereotypy.

https://sites.google.com/site/comenius60/
https://sites.google.com/site/comenius602/

Materiał prezentujący pracę nad adaptacją fragmentów sztuki Samuela Becketta "Końcówka" przygotowaną w ramach europejskiego partnerstwa szkół Comenius "Podzielmy się pamięcią. Europejczycy o latach 60."


Francja

W roku szkolnym 2015/2016 grupa uczniów klasy 2D pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego - Pani Moniki Michaliszyn realizowała projekt „The Walls Around Us” współpracując z uczniami z Lycée Kleber ze Strasbourga. Projekt odbywał się na platformie internetowej programu eTwinning w terminie styczeń-czerwiec 2016. Motywem przewodnim było pojęcie muru – jako przestrzeni artystycznej, fizycznego odgrodzenia się od problemów społecznych oraz mur mentalny – istniejący w ludzkiej świadomości. W związku z tym wszystkie działania podejmowane w trakcie projektu miały odniesienie do tego pojęcia. Językiem roboczym projektu był język angielski. Uczniowie spotykali się na platformie eTwinningowej, aby się poznać oraz wymieniać poglądy na związane z projektem tematy. W ramach projektu odbył się również wyjazd do Domu Św. Karola w Koźlu, aby porozmawiać z pracownikami i podopiecznymi tego miejsca o murach pomiędzy osobami w pełni sprawnymi, a niepełnosprawnymi, z czego powstał materiał w formie filmowego reportażu. Każde podejmowane działanie dawało uczniom możliwość rozwoju – językowego, społecznego, historycznego oraz pomagało pokonywać w wypadku niektórych – mury istniejące w nich samych (a związane min. lękiem przed osobami niepełnosprawnymi).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

II LO realizuje projekt mobilności kadry edukacji szkolnej pod nazwą "Nowatorskie podejście do edukacji gwarancją sukcesu szkoły".
Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER 2014-2020 w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.
W ramach projektu 9 nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w zagranicznych kursach podnoszących ich kwalifikacje językowe i metodyczne w zakresie nauczanych przedmiotów. Wdrożenie zdobytej wiedzy i umiejętności z całą pewnością podniesie jakość i atrakcyjność nauczania w II LO.

Jako pierwsze z możliwości tego programu skorzystały p. Monika Michaliszyn, nauczycielka języka angielskiego oraz p. Marionella Szatkowska- Strzała nauczycielka języka angielskiego i hiszpańskiego. Obydwie panie w miesiącu listopadzie 2016 brały udział w kursach doskonalących.
Pani Monika Michaliszyn wzięła udział w kursie w Strasbourgu pt. „How to teach and learn Europe in an attractive way” obejmującym zajęcia dotyczące zagadnień związanych z Unią Europejską; zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego, Rady Europy; warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości z różnych organizacji działających na rzecz Praw Człowieka oraz poznawaniu Strasbourga. Kurs ten był pracowicie spędzonym czasem, wniósł również świeże patrzenie na sprawy związane z bieżącymi wydarzeniami w Europie, co zaowocuje być może już wkrótce podjęciem konkretnych działań proeuropejskich w naszej szkole.
Pani Marionella Szatkowska – Strzała uczestniczyła w kursie w Maladze : „ Curso intensivo de español” który doskonalił umiejętności warsztatowe nauczycieli języka hiszpańskiego poprzez zaprezentowanie nowatorskich metod nauczania języka obcego w powiązaniu z interesującym programem kulturalnym, wzbogacającym wiedzę o historii, kulturze i pochodzeniu języka hiszpańskiego. Możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami z innych krajów pozwoli w znacznym stopniu uatrakcyjnić i zintensyfikować nauczanie języka hiszpańskiego w naszej szkole. Jest to także początek dalszej współpracy naszego liceum ze szkołami w Hiszpanii w ramach wspólnych projektów edukacyjno- kulturalnych.
Poniższy link prowadzi do prezentacji przedstawionej przez uczestniczki szkoleń na zebraniu Rady Pedagogicznej II LO:
https://prezi.com/xc9c8zevpixf/szkolenie-nauczycieli-w-ramach-europejskiego-programu-quotpower/

W kwietniu 2017 roku Pani Barbara Warzecha wzięła udział w kursie w Portugalii "ICT and Free Web Tools in Education"
https://prezi.com/8e7zljwyk_fv/ict-and-free-web-tools/?webgl=0 .

W październiku 2017 roku swoje mobilności zagraniczne odbyli Pani Małgorzata Sypko, Pan Marek Słota i Pani Koryna Warzecha.

Pani Koryna Warzecha odbyła dwutygodniowe szkolenie dla nauczycieli języka francuskiego w Langue Onze w Tuluzie (Francja). Program kursu był bardzo bogaty, obejmował zajęcia doskonalące dotyczące nauczania fonetyki, gramatyki i elementów realioznawczych z wykorzystaniem nowych technologii oraz różnorodnych technik zwiększających dynamikę zajęć lekcyjnych.
Link do prezentacji:
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/j-zyk-francuski-kurs-dla-nauczycieli-jezyka-francuskiego-tuluza-x-2017.pdf

Niemcy i Chorwacja

Dzięki nowoczesnej platformie internetowej eTwinning po raz kolejny nasza szkoła może wziąć udział w projekcie edukacyjnym wraz z dwoma szkołami europejskimi. Tym razem są to szkoły Harms – Schule z Niemiec oraz Osnova Škola Molve z Chorwacji. Projekt „Meet Me at My School” (tak brzmi jego tytuł) jest oparty na wymianie doświadczeń ze szkolnego podwórka – czyli prezentacja trzech szkół w formie alfabetu, gdzie każda litera opisuje jakiś wybrany aspekt z życia szkoły. W terminie od marca do czerwca 2017 prezentacje trzech szkół są uzupełniane o kolejne litery, a materiały stale umieszczane na wspólnej platformie TwinSpace. Projekt ma również na celu podzielenie się dobrą praktyką w pracy i funkcjonowaniu poszczególnych szkół, ciekawych metod stosowanych przez nauczycieli oraz zajęć oferowanych uczniom. W projekcie bierze udział 15 uczniów z klasy II C (Paulina B., Kamila, Bianca, Hania G., Karolina, Ala, Sandra, Paulina P. Hania P. Rafał, Ania, Weronika S., Marcel W. Oliwia W., Natalia W.), którzy w niesamowicie twórczy oraz innowacyjny sposób tworzą swoje prezentacje poszczególnych liter, co już na samym początku projektu budzi ogromny podziw ze strony pozostałych szkół. Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest nauczyciel języka angielskiego, pani M. Michaliszyn.

Włochy, Serbia, Turcja i Czechy

W listopadzie 2017 roku klasa 1C rozpoczęła realizację projektu e-Twinning z 4 partnerami zagranicznymi. Tematem projektu jest "Teacher for a Day", a jego celem jest przeprowadzenie zajęć w języku angielskim na podstawie konspektu wypracowanego w trakcie projektu. Podczas pośrednich zadań uczniowie zastanawiali się nad rolą nauczyciela w generalnym ujęciu, tworzyli plakat reklamujący projekt oraz przez cały czas trwania projektu są zachęcani do stałego kontaktu z rówieśnikami w celu nawiązania znajomości, rozwijania umiejętności językowych i dzielenia się swoimi doświadczeniami w realizacji poszczególnych zadań. Projekt przewidziany jest do końca maja 2018 roku.