Wydarzenia

ŚWIĘTO SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY 2015


12 października 2015 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Szkoły.Podczas uroczystości miało miejsce ślubowanie klas pierwszych, przyznano wyróżnienia uczniowskie najlepszym nauczycielom oraz Kopernikusy najlepszym uczniom. W tym roku Kopernikusy zostały przyznane w pięciu kategoriach:
BIOLOG I SPORTOWIEC -JOANNA SAŁEK (klasa III A),
LINGWISTA I MUZYK - MIKOŁAJ SZCZĘSNY (klasa III D),
POLITOLOG - JADWIGA PTASZYŃSKA (klasa III D),
INFORMATYK - MICHAŁ JANECZKO ( klasa IIC) oraz MAREK POSPIECH (klasa III C),
WOKALISTA - FILIP SEMENIUK (klasa III B),
WOKALISTKA - AGATA NIESOBSKA (klasa III D),
MUZYK- SZYMON HOMONCIK (klasa III A).
Statuetkę "Belfer na szóstkę" odebrali: pan Piotr Jahn, pan Tomasz Mikoluk,
pan Mirosław Mazur, pan Bartosz Tracz
"Super belfra " otrzymała pani Katarzyna Arciszewska - Stępień.
Akademię uświetnił pokaz musztry Jednostki Strzeleckiej 3064.Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych Julii Szczepaniec, uczennicy klasy II c.

ŚWIĘTO SZKOŁY 2016
W przeddzień Święta Edukacji Narodowej nauczyciele i uczniowie II LO spotkali się na uroczystym apelu.
Swą obecnością zaszczyciło nas również wielu emerytowanych nauczycieli oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Pani Aurelia Stępień.
Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych złożyli swoje ślubowanie, by stać się wreszcie pełnoprawnymi członkami naszej społeczności!
Jak co roku, władze oświatowe przyznały nagrody dla wyróżniających się nauczycieli. Pani Dyrektor pogratulowała Pani Jadwidze Kosalli, która otrzymała Nagrodę Ministra, Pani Marzannie Gądek-Radwanowskiej uhonorowanej Nagrodą Starosty Powiatu oraz Paniom Małgorzacie Sypko, Katarzynie Kempie i Barbarze Warzesze, które zostały odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Nagrody Dyrektora otrzymali: Grażyna Całek-Zawadzka, Renata Dworaczek, Dorota Gajewska, Katarzyna Iskra-Kiecana, Piotr Jahn, Katarzyna Kempa, Danuta Klityńska, Grażyna Kochalska, Alina Pietrzykowska, Marek Słota, Małgorzata Sypko, Marionella Szatkowska-Strzała, Barbara Warzecha, Koryna Warzecha.
Na wniosek Rady Pedagogicznej wyróżniono również uczniów, którzy osiągnęli w minionym roku szkolnym znaczące sukcesy. Kopernikusy otrzymali:
Krzysztof Glacel – Super Kopernikus
Patrycja Śliwińska – Najlepszy Anglista
Natalia Dylewska i Angelika Majkowska – Najlepsze Recytatorki
Aleksandra i Alicja Gomuła – Najlepsze Sportsmenki
Monika Olszanecka – Najlepszy Ekolog
Julia Kolasa – Społecznik
Syntia Kudela – Najlepsza Frekwencja
Na zakończenie imprezy uczniowie wręczyli nauczycielom swoje nagrody.
Tytuł „Belfra na 6” otrzymali: Katarzyna Arciszewska-Stępień, Katarzyna Kempa, Mirosław Mazur i Marek Słota, zaś zaszczytny tytuł Belfra Roku trafił do Bartosza Tracza.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!
Imprezę uświetniły występy szkolnego zespołu muzycznego, chóru pod kierunkiem Mateusza Gancarczyka oraz spektakl wyreżyserowany przez Waldemara Lankaufa. Wszystkim wykonawcom należą się wielkie brawa i podziękowania!

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - WIECZORNICA

10 listopada 2015
Uroczystość, która weszła na stałe do kalendarza imprez II LO ma na celu upamiętnienie święta państwowego, a także promowanie patriotyzmu wśród młodzieży i w środowisku lokalnym, poszerzenie wiedzy o historii ojczystej i rozwijanie świadomości narodowej.

Wieczornica jest organizowana w szkole już od 2003 roku i z każdą kolejną edycją cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży. Hasło tegorocznego spotkania to: "Jest w nas gen wolności". Wśród uczestników spotkania byli uczniowie i nauczyciele szkoły, harcerze, młodzież z Jednostki Strzeleckiej oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania można było również kupić książki historyczne. Uroczystości prowadzili: Marzanna Gądek-Radwanowska i Bartosz Tracz.
W programie spotkania znalazły się: prezentacja fragmentów poezji patriotycznej, pieśni narodowe w wykonaniu chóru szkolnego, wspólny śpiew młodych artystów i gości.
Uroczystość została uświetniona poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów.

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/12771-wieczornica-w-ii-lo-jest-w-nas-gen-wolnosci

10 listopada 2016
W tym roku poza 98 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, wspominaliśmy inne ważne rocznice: 60-tą rocznicę POZNAŃSKIEGO CZERWCA i powstania w Budapeszcie, 40-tą rocznicę strajków "WARCHOŁÓW" w Ursusie, Radomiu i Płocku a także 35- tą rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Wśród uczestników spotkania byli uczniowie i nauczyciele szkoły, harcerze, młodzież z Jednostki Strzeleckiej oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania uczestnicy zobaczyli prezentacje przygotowane przez uczniów klasy historycznej, śpiewane były pieśni narodowe przez młodych artystów i gości. Całość przygotowała i nadzorowała pani Jadwiga Kosalla. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przygotowali uroczystość a szczególnie Hani, Sylwii, Laurze, Soni, Kindze, Sandrze, Alicji, Filipowi, Marcinowi, Kamilowi, Gilbertowi, Rafałowi i wielu innym.
Uroczystość została uświetniona poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2015
W dniach pomiędzy 16 a 22 listopada 2015 roku , po raz pierwszy na Opolszczyźnie, odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Opolskim Koordynatorem organizacji ŚTP w naszym województwie był *Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. * *Global Entrepreneurship Week to więcej niż jeden tydzień w roku! *To ruch społeczny na rzecz promowania przedsiębiorczości wśród mieszkańców całego świata, niezależnie od wieku czy płci, to największe na świecie wydarzenie promujące przedsiębiorczość, jako postawę i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu brali udział między innymi w wykładach: "Szlachta start-upuje" oraz "Strategia sukcesu firmy".
Aktywnie w debacie "Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" brał udział uczeń Krzysztof Glacel z klasy II C. Natomiast w wystąpieniu profesora Leszka Balcerowicza, „Co przed polską gospodarką?"- czterdziestoosobowa grupa maturzystów na czele z panią Jadwigą Kosallą zaczerpnęła wiele cennych informacji. Klasa II D miała okazję wziąć udział w "Wystąpieniu mówcy inspirującego Łukasza Jakóbiaka, 20 m Łukasza". Swoim talentem mogli się wykazać także uczniowie klasy ID, którzy włączyli się w organizację poprzez malowanie twarzy i zabawę z najmłodszymi. Wewnętrznie w naszej szkole odbyły się także wykłady pani Marty Pałki "Nowoczesne inwestowanie w Polsce", w których wzięło udział ponad 80 uczniów. Uczniowie z klasy IC brali udział w konferencji "Równość płci a innowacyjność i przedsiębiorczość kobiet".
W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości w Centrum Medycznym “Solutaris” odbyły się także warsztaty "Fizyka w medycynie", w których brali udział uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu. Zajęcia te pokazywały, na jakiej zasadzie działają i jakie zasady fizyczne wykorzystywane są w sprzętach do fizykoterapii.
Uczniowie i mieszkańcy biorący udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości zdobyli wiele wskazówek i rad, które na pewno wykorzystają w przyszłości.
Paulina Sawicka

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2016
W dniu 12 października 2016 roku grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w warsztatach z debatowania. To przygotowanie do debaty, która odbędzie się 18 listopada br. w Dniu Młodzieży zaplanowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14-18 XI). Uczniowie mieli okazję poczuć, jak trudną sztuką jest prowadzenie kulturalnej i rzeczowej debaty. Liczą się nie tylko trafnie dobrane argumenty, ale również umiejętności obrony własnego poglądu, odpierania kontrargumentów, precyzja i jasność w formułowaniu swojego zdania, piękny język, szacunek do adwersarza i wiele innych cech. Mamy nadzieje, że zdobyte umiejętności przydadzą się również w codziennych dyskusjach! Dziękujemy pracownikom Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu za zorganizowanie tych niezwykle ważnych warsztatów.

14 listopada 2016 – Udział klasy 2A w debacie moderowanej przez Romana Młodkowskiego – dziennikarza, managera mediów, niezależnego konsultanta i twórcy TVN CNBC. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz oraz biznesu.
http://tvm.info.pl/video_listing/firmy-wola-konkurowac-niz-wspolpracowac/

17 listopada 2016 roku uczniowie klas 1A i 1D mieli okazję spotkać się z Mateuszem Kusznierewiczem wybitnym polskim żeglarzem, mistrzem olimpijskim i mistrzem świata. Najważniejszy przekaz płynący ze spotkania jest niezwykle mocny i pozytywny – każdy ma w sobie potencjał, trzeba go odkryć i rozwijać!
http://kk24.pl/mateusz-kusznierewicz-oblezony-przez-mlodych-fanow-kazdy-z-was-ma-do-czegos-talent/

18 listopada 2016
Grupa uczniów wzięła udział w wykładzie motywacyjnym Janki Meli – zdobywcy dwóch biegunów, założyciela fundacji „Poza horyzonty”.
http://lokalna24.pl/index.php/biznes/15511-janek-mela-na-swiatowym-tygodniu-przedsiebiorczosci
Następnym punktem programu była debata międzyszkolna na temat: „ Wirtualna rzeczywistość jest najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu przez młode pokolenie.
(Oto relacja jej uczestnika):
W debacie wzięli udział reprezentanci szesnastu szkół z całego powiatu, w tym także uczniowie naszej szkoły: Aleksander Żydek (1C) w roli dyskutanta oraz Gilbert Kandziora (2D) jako sędzia.
O godzinie 8:30 organizatorzy (Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. Z o.o.) zebrali wszystkich sędziów i dyskutantów, by omówić poszczególne role ioraz kolejność wypowiedzi. Aleksander Żydek reprezentował grupę opowiadającą się za tezą i został wytypowany do wprowadzenia widowni i uczestników w temat swojej grupy. Do godziny 10:00 mówcy mieli czas na przygotowanie się do swoich wypowiedzi, a czas ten został zwieńczony 5-minutową rozmową motywacyjną z Panem Janem Melą.
Chwilę po godzinie 10:00 rozpoczęła się debata składająca się z 3 tur. W pierwszej, obie strony, „za” i „przeciw” na przemian argumentowały. Druga tura polegała na zadawaniu sobie pytań przez obie strony, jednak publiczność także miała możliwość zadania kilku pytań każdej stronie dyskusji. Pytania zadawane przez mówców były wcześniej znane i można się było do nich przygotować. Publiczność zadawała pytania dotyczące nurtujących ją kwestii, w wyniku czego strony debaty były zmuszone wybierać jednego reprezentanta do odpowiedzi na konkretne pytanie. W tej turze wystąpił ponownie Aleksander Żydek odpowiadając na pytanie „ Czy uważają Państwo, że gry łączą , a nie dzielą?”. W trzeciej turze każda ze stron podsumowała swoje wypowiedzi z całej debaty przedstawiając konkluzję. Przez cały czas trwania debaty sędziowie skrupulatnie notowali zalety i uwagi odnośnie wypowiedzi uczestników.
Potem nastąpił werdykt sędziów decydujący o zwycięstwie jednej ze stron. Poprzedzony był on 10-minutową naradą , w czasie której sędziowie opuścili salę. Po ich powrocie reprezentant komisji sędziowskiej, którym był Gilbert Kandziora, wygłosił krótkie przemówienie podsumowujące całą debatę. Pouczył dyskutantów o drobnych błędach popełnionych podczas spotkania, po czym ogłosił werdykt. Zwyciężyła grupa „za”.
Następnie, po krótkim podsumowaniu całej debaty przez organizatorów, wykonano zdjęcie grupowe, a przedstawiciele obu stron sobie podziękowali.
Debata pozwoliła uczestnikom i widowni spojrzeć na problem rozwijającej się rzeczywistości z dwóch różnych perspektyw. Zapewne nowe dla wielu doświadczenie sprawiło, że wszyscy uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału w podobnym wydarzeniu w przyszłości. (Aleksander Żydek)
W czasie Dnia Młodzieży podsumowano również grę giełdową (opracowaną przez naszych uczniów – K. Glacela i B. Stańka). Uczniowie klasy 2A - Wojtek Derlikiewicz i Jakub Kalita - otrzymali wyróżnienia. Gratulujemy!

JARMARK ŚWIĄTECZNY

2015
Przy wielkim zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli, 5 grudnia 2015 zorganizowano w naszej szkole I Jarmark Świąteczny. Zaoferowaliśmy pachnące wypieki, przepiękne ozdoby i kartki świąteczne. Choinka przed szkołą i płynące z głośników dźwięki kolęd pozwoliły wszystkim odwiedzającym poczuć klimat zbliżających się świąt.

2016
II Jarmark Świąteczny za nami! I tym razem nie zabrakło zaangażowania uczniów oraz ich rodziców! Dodatkową, niezwykle udaną atrakcją był koncert "Co tam komu w duszy gra... przygotowany przez naszą utalentowaną młodzież przy zaangażowaniu Pań Danuty Klityńskiej i Barbary Warzechy oraz Panów Mateusza Gancarczyka i Waldemara Lankaufa. Pełen sukces!
A oto skrót koncertu przygotowany przez Studio Kopernik:


MARATON PISANIA LISTÓW AI

2015
W tym roku zorganizowaliśmy go w nocy z piątku na sobotę (11/12 XII 2015). Był on okazją do zaangażowania się społeczności naszej szkoły w ogólnoświatową akcję na rzecz osób których prawa człowieka są naruszane. W części nocnej wzięło udział ponad 20 osób.
Maraton odbył się w szerszym kontekście tygodnia praw człowieka, który odbywał się w naszej szkole. Podczas jego trwania odbywały się lekcje nt. bohaterów tegorocznego Maratonu. Uczniowie mieli także okazję uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielką Fundacji Schumana Valentiną Lino. Wolontariuszka prowadziła wykład, a później spotkanie w węższym gronie z zakresu korelacji między mediami, a prawami obywatelskimi.

2016
Zwieńczeniem Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka był Maraton pisania listów organizowany pod egidą Amnesty International. Celem akcji jest napisanie jak największej liczby listów w sprawie osób, których godność jest naruszana.
W naszej szkole tradycja organizacji wydarzenia sięga jego początków w roku 2004. Corocznie spotykamy się po lekcjach, by rozmawiać na temat stanu praw człowieka na świecie, a także pomóc innym w konkretnych sprawach.
W tym roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i przy pomocy nauczycieli udało nam się napisać aż 1586 listów. Najwięcej w naszym Powiecie wśród szkół ponadpodstawowych! Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zdecydowali się poświęcić piątkowe popołudnie na rzecz wspólnej sprawy.

SPOTKANIE JASEŁKOWE

2015
Okres przedświąteczny, zbliżający się koniec roku to Czas Szczególny – czas spotkań z bliskimi, odpoczynku od obowiązków, refleksji . Magia świąt Bożego Narodzenia skłania nas do zatrzymania się w codziennym pośpiechu, zwalniają wskazówki zegara …
W naszym liceum , jak co roku, uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli przygotowali przedstawienie jasełkowe. Tym razem koordynacją imprezy zajęła się p. Urszula Kałamarz , przy pomocy p. Tatiany Mazurkiewicz i p. Angeliki Gricman.
Uczniowie klasy I D z dużym zaangażowaniem pracowali przez kilka tygodni, przygotowując przedstawienie pantomimy – szczególne podziękowania dla p. Waldemara Lankaufa , prowadzącego na co dzień w naszej szkole kółko teatralne.
Pan Mateusz Gancarczyk z właściwą sobie pasją zmotywował do występu swój zespół wokalny – wprowadzili nas w szczególną atmosferę świąt Bożego Narodzenia, wykonując przepiękne kolędy i pastorałki. W jednym z utworów do wspólnego kolędowania dołączyli również nauczyciele II LO wraz z Dyrekcją , śpiewając pamiętny utwór z musicalu ,, Metro” - ,, Uciekali”.
Nad dekoracją i scenografią czujną opiekę sprawowały panie – Urszula Kałamarz i Tatiana Mazurkiewicz, przy cennej pomocy uczennic klas I D i III E.
Na Koncert zaproszeni zostali Specjalni goście ze Starostwa Powiatowego – pani Starosta, Małgorzata Tudaj i pani Aurelia Stępień – dyrektor ds. oświaty.
W trakcie imprezy rozdane zostały nagrody uczniom szczególnie utalentowanym, którzy zajęli pierwsze miejsca w konkursie na koszulkę promującą II Liceum Ogólnokształcące i w konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną.
Tegoroczny koncert jasełkowy wprowadził wszystkich gości , nauczycieli i młodzież w niepowtarzalną atmosferę świąt Bożego Narodzenia i miejmy nadzieję, na długo pozostanie w naszej pamięci.
Urszula Kałamarz

2016
Coroczną tradycją w naszej szkole , tuż przed przerwą świąteczną, jest przedstawienie jasełkowe.
Głównym motywem spektaklu stały się w tym roku problemy, emocje młodych ludzi, nieraz zagubionych w obecnym świecie , gdzie powszechny pośpiech , ambicje dorosłych, pogoń za karierą utrudniają wzajemne relacje, zabierają wrażliwość .
Koordynator imprezy i autor scenariusza, Urszula Kałamarz, zwróciła również uwagę na relacje wrażliwych, często niezauważanych, wyśmiewanych przez kolegów młodych ludzi i ich rówieśników.
Poszczególne etiudy teatralne wyreżyserował pan Waldemar Lankauf, przy współpracy Urszuli Kałamarz i Anny Kolasy - Kurek.
Na szczególną uwagę zasługuje talent aktorski uczniów klasy II D (Katarzyny Samson, Aleksandry Szwajgert, Patrycji Zaniewskiej, Sajmona Małek, Gilberta Kandziory, Filipa Baczyńskiego i Michała Nędza ), którzy, podobnie jak w zeszłym roku, zaprezentowali szkolnej publiczności pełne pasji, wyraziste role , ukazujące dylematy uczuciowe swoich rówieśników. Wspomagali ich koleżanki i koledzy z klas I c ( Jakub Kukiełka), I d ( Paulina Maroń), II b (Iga Jasek), II c (Oliwia Węgrzyn i Sandra Majnusz).
Jak zawsze, wydarzeniem artystycznym był występ chóru szkolnego przygotowanego i prowadzonego przez pana Mateusza Gancarczyka. Na wyróżnienie zasługuje tutaj wykonanie piosenki ,, Skyfall” , słynnego przeboju z filmu o Bondzie, z 2012 roku.
Całości przedstawienia dopełniła świąteczna dekoracja projektu Urszuli Kałamarz i uczennic klasy II D – Natalii Bielicy i Soni Gołąbek.
Specjalne podziękowania za pomoc przy przygotowaniu przedstawienia - dla pani Anny Kolasy – Kurek i pani Tatiany Mazurkiewicz .
Myślę, że tegoroczne Jasełka pozwoliły Dyrekcji , nauczycielom i uczniom naszej szkoły odetchnąć po kilku miesiącach intensywnej pracy i wprowadziły Nas Wszystkich w świąteczny nastrój – wyciszenia, refleksji i otwarcia na Spotkanie z Drugim Człowiekiem.
Urszula Kałamarz
A oto mała próbka naszych możliwości wokalnych! Przy współpracy ze Studiem Singway nagraliśmy trzy kolędy!BAL CHARYTATYWNY

Bal Charytatywny II LO został zorganizowany z inicjatywy Rady Rodziców. Zabawa odbyła się 30 stycznia 2016 roku w sali hotelu Solidaris. W przygotowania włączyli się również nauczyciele i uczniowie. Datki zebrane dzięki hojnym darczyńcom zostaną przeznaczone na zorganizowanie kącika rekreacji dla uczniów oraz na zakup stojaków na rowery. Dziękujemy i zapraszamy za rok!

21 stycznia 2017 roku w Hotelu Solidaris odbył się kolejny Bal Charytatywny II LO. Licznie przybyli goście poprzez zakup fantów i udział w licytacji przyczynią się do realizacji kolejnego celu, jakim jest urządzenie świetlicy dla uczniów. Prace adaptacyjne zaczną się niebawem, a póki co mały fragment brawurowego występu naszego zespołu tanecznego, który uświetnił zabawę karnawałową:


DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Został on ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku, na pamiątkę wydarzeń w Bangladeszu. W 1952 r. zginęło tam pięciu studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu urzędowego.
W ten sposób UNESCO promuje wielojęzyczne podejście do edukacji, oparte na promocji i poszanowaniu języka ojczystego, dostrzegając w nim skuteczne narzędzie walki z wykluczeniami społecznymi i warunek dostępu do wysokiej jakości edukacji .
W II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego miały miejsce w dniu 22 lutego 2016 roku. Wydarzenie przygotowała pani Urszula Kałamarz, nauczyciel języka polskiego, wraz z uczniami klasy I D.
Na sali gimnastycznej odbył się konkurs językowy. Reprezentanci klas przez godzinę zmagali się z językowymi łamigłówkami. Ponadto w całej szkole można było zobaczyć plakaty wskazujące na istotną rolę rodzimego języka w życiu narodu.
Nauczyciele i uczniowie naszego liceum mogli skosztować babeczek z ,,językową niespodzianką", które rozprowadzała klasa 1D. Niespodzianka zawierała tzw. ,,wyraz trudny” bądź frazeologizm. Dzięki temu licealiści mogli delektować się słodyczami, ucząc się jednocześnie.
Celem obchodów jest wskazanie, że znajomość rodzimego języka, jego historii - określa naszą tożsamość narodową i kulturę, a pielęgnowanie poprawności naszej mowy świadczy o szacunku do własnego kraju i dumie z polskiego pochodzenia.

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13476-po-polsku-w-ii-lo

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

2016
Poniżej kilka relacji z tej niezwykłej lekcji historii, które zamieściły:
- Nowa Gazeta Lokalna/Lokalna 24:
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13496-uroczystosc-w-ii-lo-ku-pamieci-zolnierzy-wykletych-film-i-zdjecia
- Starostwo Powiatowe:
http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5748/ostatni-rycerze-rzeczpospolitej-kim-byli-zolnierze-wykleci.html
- TVP3 Opole:
http://opole.tvp.pl/24161286/uczcili-pamiec-zolnierzy-wykletych
- TVM Kędzierzyn-Koźle
http://tvm.info.pl/video_listing/ii-lo-zolnierzom-wykletym/

Dziękujemy za utrwalenie i upowszechnienie tego ważnego dla nas wydarzenia.

Znakomitym uzupełnieniem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz okazją do głebokich refleksji był udział uczniów klas pierwszych i drugich w projekcji filmu Jerzego Zalewskiego "Historia Roja".

STUDNIÓWKA

2016Wspaniała zabawa już za nami. Teraz czas na intensywne przygotowania do matury!

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

10 marca 2016 w II LO odbyla się gala wręczenia wyróżnień dla szkół ponadgimnazjalnych, które zostały uhonorowane tytułami Srebrnej i Brązowej Szkoły 20016 oraz stypendiów Starosty Powiatu dla uczniów za wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej. Organizacja tej uroczystości została powierzona naszej szkole. Zachęcamy do przeczytania relacji zamieszczonych na stronie http://www.lokalna24.pl/index.php/miasto/13622-gala-w-ii-lo oraz na stronie Starostwa Powiatowego http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5797/powiat-dopinguje-mlodych-sportowcow-sa-kolejne-stypendia-za-wysokie-wyniki.html


TARGI PRACY I EDUKACJI

2016
Kilkadziesiąt firm, szkół i instytucji zaprezentowało się na X Targach Pracy i Edukacji, które po raz kolejny odbyły się w murach naszej szkoły. W programie tegorocznych Targów zaplanowano również specjalny pokaz oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. Oprócz tradycyjnych stoisk każda szkoła mogła zaprezentować swoje atuty w nieco lżejszej formie za pomocą scenek i piosenek. Nowa formuła spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem licznie przybyłych gimnazjalistów.
Krótki film przygotowany przez Szymona Szajdę i Aleksandrę Szymańską (3C) świetnie obrazuje klimat imprezy.


ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

2016
Zatańcz z nami poloneza!
Uczniowie II LO pod kierunkiem Marzanny Gądek-Radwanowskiej przygotowali niekonwencjonalną formę obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Zaproszenie na uroczystość, która odbyła się 22 kwietnia 2016 roku, przyjęli Starosta Powiatu Pani Małgorzata Tudaj, Wicestarosta Józef Gisman, dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Aurelia Stępień, a także dyrektorzy kędzierzyńskich szkół ponadgimnazjalnych i ich uczniowie. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odtańczeniem poloneza. Barwny korowód przeszedł po Placu Wolności. W części zasadniczej uczniowie II LO zaprezentowali inscenizację obrazującą uchwalenie Konstytucji 3 Maja poprzedzoną przedstawieniem kontekstu historycznego.
Zaproponowana forma obchodów tego niezwykle ważnego dla Polaków Święta, przepełniona radością i pozbawiona patosu, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem uczestników i obserwatorów.
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13975-polonez-na-placu-wolnosci

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5939/spontanicznie-i-barwnie-polonez-na-placu-wolnosci.htmlDZIEŃ ZIEMI

2016
"Palący Temat- Niska Emisja!"
21 kwietnia 2016 roku obchodziliśmy Dzień Ziemi.Tegoroczne święto poświęcone jest problemom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji.
Z tej okazji klasy pierwsze i drugie przyszły do szkoły ubrane na zielono i ozdobiły swoje klasopracownie, przypominając tym samym, że przyszłość Niebieskiej Planety leży w naszych rękach. Najpiękniej zaprezentowali się uczniowie klas 1b,
1c oraz 1d. Obchodom towarzyszyła wystawa zdjęć o tematyce przyrodniczej autorstwa Przemysława Cyrana, ucznia klasy 1b. Pamiętajmy - Dzień Ziemi obchodzimy każdego dnia.

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

29 kwietnia 2016 roku w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów naszej szkoły.

Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Panią Małgorzatę Tudaj. Doceniono uczniów za ich osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, ale także za ich zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego. W stronę młodych ludzi wchodzących właśnie w dorosłe życie popłynęło wiele ciepłych słów i życzeń sukcesu na czekających ich egzaminach. Dyrektor Szkoły Pani Katarzyna Arciszewska-Stępień powiedziała między innymi „Dla nas nauczycieli na zawsze pozostaniecie naszymi Uczniami. Towarzyszyliśmy Wam w Waszej wyprawie po dojrzałość. Pamiętamy, jak przekraczaliście próg II LO z pewnymi obawami, ale daliście radę i my jesteśmy z Was dumni. Dzisiaj staliście się absolwentami tej szkoły. Życzę Wam głodu wiedzy, młodzieńczej pasji odkrywania świata, która na pewno pozwoli Wam dotrzeć do wytyczonych celów. Nie bójcie się marzeń, bo to one pozwalają nam być o krok dalej. Ukończenie kolejnego etapu edukacji to solidny fundament, na którym możecie budować swoją Przyszłość. W Waszych głowach i sercu znajdźcie kolejne cegiełki, by tworzyć "wieżę swoich możliwości". Niech nigdy nie zabraknie przy Was najbliższych, z którymi będziecie dzielić swoją radość i szczęście, ale i trudne chwile. Nie żegnamy się z Wami, bo mamy nadzieję, że będziecie nas odwiedzać, że II Liceum pozostanie w Waszej pamięci i sercu jako WASZA SZKOŁA i spotkamy się w przyszłości na Zjeździe Absolwentów.
Zatem do zobaczenia:)
Uroczystość pożegnania absolwentów odbyła się w pięknej oprawie artystycznej. Składamy serdeczne podziękowania Pani Danucie Klityńskiej za przygotowanie i nadzór nad całością imprezy, Panu Mateuszowi Gancarczykowi za uświetnienie spotkania występami szkolnego chóru oraz wszystkim młodym artystom, którzy po raz kolejny zachwycili nas swoimi talentami.

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14052-zegnaj-szkolo-witaj-maturo

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5983/szkoly-uroczyscie-zegnaly-swoich-absolwentow.html


DZIEŃ SPORTU

2016
Tradycyjnie w Dniu Dziecka katedra wychowania fizycznego przygotowała pełen atrakcji Dzień Sportu. Uczniowie i nauczyciele mieli niepowtarzalną okazję zmierzyć się w rywalizacji sportowej w piłce nożnej halowej i w siatkówce gumowymi piłkami. Konkurencje przygotowane dla uczniów to piłka wodno-balonowa, przeciąganie liny, piłkarzyki oraz aerobic. Chętni uczniowie mogli wziąć udział w pokazie pt. Możliwości ludzkiego ciała.
Na zakończenie dnia nastąpiło uroczyste otwarcie placu rekreacyjnego obok budynku szkoły. Powstał on z inicjatywy Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców dzięki funduszom zebranym na Balu Charytatywnym.

Relacja fotograficzna znajduje się na Sportowym Koperniku https://www.facebook.com/SportowyKopernik
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14347-uczniowei-dwojki-maja-swoj-kat

Dziękujemy TVM za zarejestrowanie tego miłego wydarzenia!


TYDZIEŃ MŁODZIEŻY

2016
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wydarzeniach zaproponowanych przez Młodzieżową Radę Miasta w ramach Tygodnia Młodzieży 2016.
30 maja na stadionie Odry odbył się koncert "Młodzież Miastu". Wystąpił w nim szkolny chór prowadzony przez Pana Mateusza Gancarczyka oraz Laura Osyra, tancerze Szymon Pawliczek i Daria Chmielowiec, a także zespół SPIN, ktorego trzon stanowią nasze niezrównane uczennice. Nie zabrakło również naszej wspaniałej drużyny ratowniczej.
31 maja w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza wzięliśmy udział w debacie z udziałem władz miasta "Zostać czy wyjechać?".
2 czerwca w siedzibie naszej szkoły miało miejsce spotkanie z Panią Moniką Ptaszyńską - kierownikiem Biura Polityki Personalnej Grupy Azoty ZAK S.A. - poświęcone zawodowi chemika.

DEBATA OKSFORDSKA

14 czerwca 2016 r. w naszym liceum odbyła się debata na temat Odnawialne źródła energii - szansa czy problem?. Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną Polaków, pragniemy, by pozyskiwanie energii było związane z minimalnym, a najlepiej żadnym wpływem na środowisko. Z tego względu odnawialne źródła energii stanowią bardzo atrakcyjną alternatywę dla konwencjonalnych sposobów jej pozyskiwania. Temat debaty okazał się trafiony, gdyż dla wielu z nas terminy np. Porozumienie z Kioto czy elektrownia torowa są wciąż nieznane. Sekretarzami debaty byli Julia Kolasa i Wojciech Kapusta, zaproszonym ekspertem natomiast dyrektor Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej pani Jolanta Gądek - Rypel, która przygotowała prezentację na temat systemu pozyskiwania energii w Kędzierzynie-Koźlu. Mówcami debaty byli uczniowie klasy 1C(contra) i 1D(pro). Debata była bardzo interesująca, wypowiedzi mówców były na wysokim poziomie, a argumenty, którymi bronili swoich racji sprawiały, że dyskusja przybierała w pewnych momentach zaskakujący przebieg. Zwycięzcami debaty zostali uczniowie klasy 1C, natomiast tytuł najlepszego mówcy zdobyła Sonia Gołąbek z klasy 1D. Swoją obecnością zaszczycili nas pan Wojciech Jagiełło - Wiceprezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, gimnazjaliści pod opieką swoich nauczycieli, absolwenci, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz lokalne media, którym po debacie mówcy udzielali krótkich wywiadów. Organizatorką całego przedsięwzięcia była Pani Jadwiga Kosalla ( opiekun Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich).

INNE UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE

2 września 2016 roku
Uroczystość odsłonięcia pamiątkowych tablic deportacji Żydów z Francji, Holandii i Belgii.
"Na peronie musieliśmy padać na twarz"
Na rampie dworca towarowego w Koźlu odbyło się bardzo przejmujące i niezmiernie ważne wydarzenie: odsłonięcie pamiątkowych tablic deportacji Żydów z Francji, Holandii i Belgii. Przy rampie 9000 mężczyzn i chłopców w 1942 r. zostało oddzielonych od bliskich i skierowanych do obozów pracy na terenie Śląska. Ich bliscy wywożeni byli do KL Auschwitz-Birkenau i najczęściej całe transporty były mordowane w komorach gazowych. Od 29 sierpnia do 10 grudnia 1942 r zatrzymano tutaj 39 transportów jadących z Holandii, Francji i Belgii do Auschwitz-Birkenau. Z 9000 mężczyzn i chłopców prawdopodobnie przeżyło około 700-900 osób.
"Hans Bonn z Venlo jechał w pierwszym transporcie z Westerbrok, który zatrzymał się przy kozielskiej stacji. - W Koźlu dobre życie się zakończyło. Byliśmy bici kolbami podczas wysiadania z pociągów. Na peronie musieliśmy padać na twarz"- czytała jego wspomnienia historyk Annelies van Rens-Wilms.
Uroczystość zakończył Rabin Albert Ringe, który odmówił modlitwę wyznającą wiarę w miłosierdzie Boga nad zmarłymi oraz „Kadisz”.
Byliśmy tam, złożyliśmy kwiaty i będziemy pamiętać!
Kinga Gibaszek, Gilbert Kandziora i Jadwiga Kosalla.
http://info.wiara.pl/doc/3424791.Na-peronie-musielismy-padac-na-twarz
http://opole.tvp.pl/26790685/tablice-pamieci-ofiar-deportacji-do-kozla

17 września 2016
Obchody rocznicy napaści sowietów na Polskę.
W sobotę w Kędzierzynie-Koźlu oficjalnie obchodzono rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, zsyłki na Sybir obywateli polskich w latach 1940-1956 oraz powołania sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele naszej szkoły na czele z Panią Dyrektor. Poczet sztandarowy wystawiła klasa Ia w składzie: Weronika Zabawa, Miłosz Ryzner oraz Piotr Kardasz.

11 listopada 2016
W oficjalnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanych wspólnie przez samorządy: powiatowy i miejski wzięli również udział przedstawiciele naszej szkoły. Tym razem byli to uczniowie klasy IIb Kopaniecka Julia, Kubiec Sonia oraz Cichoń Patryk. Wraz z Panią Dyrektor oraz opiekunem pocztu sztandarowego Panem Piotrem Jahnem wzięli udział w uroczystej mszy świętej, barwnym pochodzie oraz wspólnym śpiewaniu znanych pieśni patriotycznych.
http://kk24.pl/kedzierzyn-kozle-swietuje-dzien-niepodleglosci-uroczysta-msza-przemarsz-i-wspolne-spiewanie-zdjecia/

13 grudnia 2016
35.rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
Grupa uczniów II LO pod opieką Pani Marzanny Gądek-Radwanowskiej wzięła udział w spotkaniu z Państwem Ludwiką i Henrykiem Wujec. Wspomnienia działaczy Solidarności z tamtego trudnego okresu są niezwykłą lekcją historii.
http://info.radiopark.fm/index.php/wiadomosci/item/25828-wspomnienia-sprzed-35-lat-w-rocznicę-stanu-wojennego

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

2016
Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji
Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną mł.asp. Małgorzata Cisowska oraz dzielnicowy asp.szt. Piotr Chodorski odwiedzili naszą szkołę 17 października.
Funkcjonariusze rozmawiali z młodzieżą na temat odpowiedzialności prawnej. Policjanci przestrzegali uczniów przed sytuacjami, w których najczęściej może dochodzić do łamania prawa, a także przed ryzykownymi zachowaniami i negatywnymi skutkami używek. Zwłaszcza dopalaczy, które ze względu na ich często zmieniający się skład są szczególnie niebezpieczne.
Mundurowi przypomnieli nastolatkom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne. Jednocześnie przekonując ich, że młodzi ludzie zawsze mają wybór i dobre wzory, z których warto brać przykład.

IV EDYCJA OPOLSKIEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ - PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ!
13 stycznia 2017 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie dla młodzieży ponadgimnazjalnej naszego powiatu.
Kampania jest cyklem działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców, zwłaszcza w kontekście prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
Partnerami w realizacji tego programu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Polski Związek Motorowy w Opolu. Kampania została pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą we wszystkich powiatach województwa opolskiego.
Władze oświatowe reprezentował Pan Robert Gwóźdź - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Pani Aurelia Stępień – kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu.
W trakcie spotkania Pan Maciej Milewski - podinspektor wydziału ruchu drogowego KWP w Opolu - dokonał prezentacji na temat bezpieczeństwa młodego kierowcy w ruchu drogowym. Szczególną uwagę zwrócił na przyczyny wypadków i skutki nieodpowiedzialnego zachowania kierowców. Wypowiedź zilustrowano zatrważającymi statystykami i przemawiającymi do wyobraźni zdjęciami.
Pan Marek Pańka - Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego – przedstawił Złote Zasady FIA, zachowania zalecane wszystkim kierowcom.
Ostatnim prelegentem był – Pan Dominik Grabowski – egzaminator WORD Opole -, który skupił się na wybranych zagadnieniach techniki kierowania samochodem i ich wpływie na bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego. Umożliwił również uczniom skorzystanie z miernika czasu reakcji na bodźce działające na kierowcę w trakcie kierowania pojazdem. Było to niezwykle pouczające doświadczenie.
Podsumowaniem spotkania był konkurs drużynowy sprawdzający wiedzę młodych ludzi w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach. Najlepsi zostali nagrodzeni kamizelkami oraz opaskami odblaskowymi.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Wiedza merytoryczna występujących osób, ich doświadczenie i sugestywna forma przedstawienia tego bardzo ważnego problemu z całą pewnością skłoni młodych do refleksji i podniesie ich poziom odpowiedzialności za siebie oraz innych użytkowników dróg.

OBCUJEMY Z KULTURĄ

NARODOWE CZYTANIE
W piątek 2 września 2016 r. w kędzierzyńskiej MBP odbyła się kolejna edycja akcji Narodowe Czytanie. Tym razem w całym kraju ( 3 września) publicznie czytano książkę „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Przedstawiciele naszej szkoły: p. Dyrektor Katarzyna Arciszewska-Stępień, p. Wicedyrektor Koryna Warzecha oraz nauczyciel bibliotekarz Grażyna Kochalska wraz z trójką uczennic: Hanią Posid, Edytą Franczyk i Dominiką Biernacką przeczytali fragmenty dzieła Sienkiewicza.

20 października 2016
Uczniowie kilku klas wzięli udział w projekcji znakomitego filmu Wojciecha Smarzowskiego "WOŁYŃ", którego scenariusz powstał na kanwie opowiadań Stanisława Srokowskiego oraz wspomnień świadków rzezi wołyńskiej w latach 1943–1944. Krytycy filmowi są jednomyślni – "Wołyń" jest przestrogą – oto, co może stać się ze światem, kiedy odda się go we władanie zideologizowanej nienawiści.

21 października 2016
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w pokazach filmów prezentowanych w ramach XX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMÓW NIEZALEŻNYCH im. Ireneusza Radzia. Na tegoroczną imprezę nadesłano rekordową ilość 119 filmów - informuje Bogusław Rogowski, przed laty jeden z twórców kina niezależnego w Kędzierzynie-Koźlu, a dziś członek komisji konkursowej. - Wśród nich są 52 filmy fabularne, 35 dokumentalnych i 32 animacje. Warto podkreślić, że po raz pierwszy obok polskich autorów filmy do konkursu zgłosili także twórcy ze Szwajcarii, USA, Turcji, Słowenii, Hiszpanii i Francji. W jury zasiadają m.in. irański reżyser i operator filmów dokumentalnych Said Manafi, dr Piotr Zawojski, wykładowca zagadnień teorii i historii kina i telewizji oraz członek Światowej Unii Filmu Niezależnego "Unica" Stanisław Puls.

PORANEK POETYCKI
„Podróż liryczna w świat poezji Haliny Poświatowskiej”
W dniu 04.11.16 w II LO im. M. Kopernika zorganizowano Spotkanie z poezją Haliny Poświatowskiej. Imprezę biblioteczną przygotowały członkinie Klubu Czytelniczego z klasy I c: Magda Aleksanderek, Patrycja Augustynek, Martyna Graczyk i Klaudia Chrząszcz. Dziewczęta przeczytały wybrane wiersze znanej polskiej poetki promując wśród młodzieży czytanie poezji. Jeden z wierszy przeczytała p. Dyrektor Katarzyna Arciszewska-Stępień, która przychylnie odniosła się do tej formy popularyzacji czytelnictwa, na stałe wprowadzonej do tradycji naszej szkoły. W jesiennej, listopadowej zadumie uczniowie wysłuchali kilkudziesięciu wierszy przeplatanymi notą biograficzną poetki przy towarzyszącej im muzyce J. S. Bacha. Oprócz lektorów – organizatorów do przeczytania jednego wiersza zgłosiło się dwóch słuchaczy z publiczności, ochotnicy z klasy I c.

13 grudnia 2016
Klasa 3B odwiedziła wystawę World Press Photo w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
World Press Photo 2015 jest doroczną (już 58) edycją wystawy fotografii prasowej. Składa się z prac wyróżnionych w największym i najbardziej prestiżowym konkursie, którego organizatorem jest fundacja World Press Photo. Corocznie wystawę, odwiedza ponad dwa miliony ludzi w około 45 krajach. W Opolu wystawa prezentowana jest od 13 lat i na stałe wpisała się kalendarz najpopularniejszych ekspozycji w regionie.
Każdego roku niezależne międzynarodowe jury ocenia prace nadesłane przez fotografów prasowych oraz agencje z różnych stron świata. W tegorocznym konkursie World Press Photo wzięło udział 5.692 fotografów z całego świata. Jury składające się z grupy czołowych specjalistów oceniało 97912 zdjęć. Nagrody przyznawane były w ośmiu następujących kategoriach: Contemporary Issues, Daily Life, General News, Long-Term Projects, Nature, Portraits, Sports, Spot News. W każdej z nich wyróżniono pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
Uczniowie obejrzeli również sztukę Witolda Gombrowicza na deskach sceny Modelarnia Teatru im. Jana Kochanowskiego.
http://teatralny.pl/recenzje/palic-ktory-nie-dutknal,1710.html

MIKOŁAJKOWY QUIZ CZYTELNICZY
Konkurs Czytelniczy ze znajomości książki „Niezgodna” rozstrzygnięty!
Uczniowie II LO okazali się niezrównanymi znawcami młodzieżowej powieści fantasy i science-fiction „ Niezgodna” Veroniki Roth, która jest nadal jedną z najchętniej czytanych powieści młodzieżowych.
Po bardzo wyrównanej walce dogrywka Konkursu wyłoniła zwycięzców i prawdziwych fanów tego bestselleru nastolatków, a są to:
1. Weronika Szymańska IIc
2. Alicja Domagała Id i Julia Baran Id,
3. Vivien Hajduk Id i Jessica Termin IId .
Gratulujemy zwycięzcom. Kolejny Quiz Czytelniczy w lutym ze znajomości „Igrzyska śmierci” S. Collins - T. 1.
Grażyna Kochalska

10 lutego 2017
PREMIERA sztuki w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej LOT
Zespół w składzie: Marta Burzan, Milena Liszka i Łukasz Nossek zaprezentował spektakl na podstawie sztuki BOŻE ZAUŁKI wg dramatu Anatola Wierzchowskiego - współczesnego autora, a prywatnie przyjaciela opiekuna grupy Waldemara Lankaufa. Kilka dni temu grupa zdobyła nagrodę za NAJLEPSZĄ SZTUKĘ w Międzyszkolnym Przeglądzie Teatrów w Głogówku oraz NAGRODĘ AKTORSKĄ dla Marty Burzan za najlepszą rolę żeńską. Spektakl jest tragikomiczną opowieścią o trojgu bezdomnych, którzy próbują ocalić swoją szlachetność i godność. Jury przeglądu podkreśliło sprawność warsztatową młodych wykonawców i ich zaangażowanie w kreowanie niełatwych ról. Serdecznie gratulujemy wykonawcom i reżyserowi.

UCZYMY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH

FESTIWAL JĘZYKOWY 2016
26 kwietnia 2016 roku w II LO odbył się coroczny Festiwal Językowy. Tym razem imprezę zorganizowano pod hasłem "Człowiek żyje tyle razy, ile zna języków obcych". Uczniowie poszczególnych klas przygotowali zabawne scenki ilustrujące tę znaną myśl J. W. Goethego. Trudność zadania polegała na tym, że wymagane było wykorzystanie znajomości wszystkich języków obcych nauczanych w szkole. Dodatkową konkurencją było wspólne wymyślenie hasła zachęcającego do nauki języków. Najlepiej zaprezentowała się klasa IIE, tuz za nią uplasowały się IA i IIA.
Zmagania klas odbyły się w obecności naszych gości z Hiszpanii. Nie ma lepszej motywacji do nauki języków niż korzystanie z możliwości bezpośrednich kontaktów, jakie daje ich znajomość!
Nad przygotowaniem i przebiegiem imprezy czuwała Pani Bożena Żuchowska-Bugaj.

WIECZÓR HISZPAŃSKI
26 kwietnia 2016 r. na zakończenie wizyty naszych gości z liceum Luis Garcia Berlanga z Alicante przygotowaliśmy spotkanie z muzyką, tańcem i kuchnią hiszpańską. Nie zabrakło również smaków typowych polskich dań! Zabawa była bardzo sympatyczna. Wkrótce pełniejsza relacja z całej wizyty, która ma być początkiem regularnej wymiany uczniów obydwu szkół.

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14025-hiszpanie-z-wizyta-w-ii-lo-zdjecia

TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH - styczeń 2017
Tydzień Języków Obcych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu odbył się w dniach od 16 do 20 stycznia 2017 roku. W Tygodniu Języków Obcych brały udział klasy pierwsze i drugie. Każda klasa losowała kategorię do przygotowania w danym dniu z danego języka. Do wyboru było 8 kategorii: znana postać historyczna, kuchnia, ciekawe miejsce, znany sportowiec, piosenkarz, przebój zespół, narodowe święto zwyczaj, tradycja, znana postać współczesna lub słynny obraz. Każdemu dniu przyporządkowano jeden język obcy:
- poniedziałek – język rosyjski,
- wtorek – język angielski,
- środa – język hiszpański,
- czwartek – język niemiecki,
- piątek – język francuski.
Jury oceniało wartość poznawczą / merytoryczną, estetyczną oraz włożony wkład pracy w przygotowanie specjalnych stoisk. Po podsumowaniu dokonań we wszystkich dniach rywalizacji jury uznało, że najlepsze okazały się klasy 1D, 1C i 2D. Serdecznie gratulujemy.


Szkolny Konkurs Znajomości Języka Angielskiego - regulamin znajduje się w zakładce Materiały do pobrania/Inne

OUR SPACE - blog prowadzony przez uczniów klasy IIID (pod opieką M. Michaliszyn) - http://insider3d.blogspot.com

POMAGAMY INNYM

28 września 2016 roku - X Integracyjny Festiwal Piosenki rozpoczął obchody XX-lecia działalności szkolnej grupy VOLONTARIUS, która ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Zarówno opiekunka grupy - Pani Grażyna Całek-Zawadzka jak i młodzi wolontariusze zasłużyli na wielkie słowa podziękowania za niesłabnący entuzjazm i poświęcenie we wspieraniu potrzebujących dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

27-28 września grupa uczniów II LO wzięła udział w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż.

29 września 2016 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej akcji oddawania krwi.

26 października 2016 - udział wolontariuszy (pod opieką Pani Katarzyny Kempy) w INAUGURACJI ROKU SPORTOWEGO organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu.

SZLACHETNA PACZKA II LO
Wasza empatia przebiła wszystko! Niesamowity rezultat uzyskaliśmy jako szkoła w charytatywnym projekcie "Szlachetna Paczka". Kiedy przystępowaliśmy do programu nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, jak będzie to wyglądało w Liceum Kopernika... Już drugiego dnia okazało się, że okno, które miało być największym problemem, znalazło się dzięki firmie Filplast Sp. z oo. Powolutku spływały dary od osób prywatnych, nauczycieli, uczniów, później w akcję włączyły się całe klasy, Samorząd Uczniowski organizując zbiórki pieniędzy lub przynosząc dary rzeczowe. W naszym pomieszczeniu gospodarczym robiło się coraz to bardziej ciasno. W sumie cała społeczność szkolna z pomocą sponsorów uzbierała , UWAGA , 28 dużych kartonów darów!!! Do tego wspomniane okno, pralkę przywiezioną spod Grodkowa, 5 worków zaprawy, bon do Deichmanna na kwotę 300 zł. W gotówce zebraliśmy ponad 400 zł., za które zakupiliśmy prezenty dla rodziny. Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w pomoc rodzinie. Serdeczne dzięki dziewczynom z klasy IID, które bardzo zaangażowały się w projekt Kinga Thiel, Monika Szenkel, na szczególne podziękowania zasługuje Paulina Sawicka!

3 grudnia 2016
97 ROCZNICA PCK
W Domu Kultury "Chemik" w Kędzierzynie - Koźlu odbyła się uroczysta akademia związana z 97 rocznicą powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele władz powiatu i miasta oraz zaproszeni goście. Zasłużeni krwiodawcy, wolontariusze, podmioty i firmy współpracujące z PCK otrzymały odznaki, dyplomy i gratulacje.
Również nasi wolontariusze zostali wyróżnieni: Paulina Pieczarka, Agnieszka Brzezińska, Agata Serwaczak, Wiktoria Ptak, Dominika Rockstein, Aleksandra Martyka, Magdalena Chrzanowska, Beata Kozioł, Agnieszka Kozioł, Kacper Podgórski.
Jesteśmy dumni z ich postawy i zaangażowania.

8 grudnia 2016
GALA WOLONTARIATU
Przedstawiciele grupy "Volontarius" odebrali nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie "Barwy Wolontariatu",którą wręczono podczas Gali Wolontariatu prowadzonej przez Szymona Hołownię w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Całej grupie serdecznie gratulujemy!
Warto nadmienić, że odbiór nagród i wyróżnień nigdy nie zakłóca systematycznej (!) pracy grupy.
Przypomnijmy tylko niektóre z najważniejszych, tegorocznych wydarzeń:
- prowadzenie Integracyjnego Przeglądu Piosenki
- obchody XX-lecia działalności grupy "Volontarius"
- obsługa Turnieju Szachowego dla seniorów
- Festyny Rodzinne
- liczne spotkania w ramach rozpoczęcia projektu "Od przedszkola do Volontariusa"
- spotkania mikołajkowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- świętowanie Dnia Wolontariusza z seniorami
- a już wkrótce czekające nas spotkania wigilijne w zaprzyjaźnionych Domach Dziennego Pobytu oraz stowarzyszeniach... Wszystkim zaangażowanym wolontariuszom bardzo dziękujemy!
Media o wydarzeniu:
http://www.ocwip.pl/…/Wyniki-konkursu-Barwy-Wolontariatu-20…
http://www.24opole.pl/22620,Opolscy_wolontariusze_odebrali_

RODACY - BOHATEROM
18 grudnia 2016 w naszej szkole zakończyła się akcja przygotowywania paczek dla Polaków na Kresach. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu uczniów klas III A, II C i II D oraz trzem uczniom klasy I A czyli Adamowi i obu Kacprom - z naszej szkoły na Kresy wyruszyło aż 6 paczek, każda z nich zawierała m.in. cukier, konserwy mięsne, ryż, kawę, herbatę, makaron, słodycze, kawę, etc. Do paczek dołączona zostały kartki z bożonarodzeniowymi życzeniami, również dar Waszych talentów plastycznych! Właśnie te kartki świąteczne to – oprócz darów rzeczowych – najważniejszy element, na który "Kresowi Bohaterowie" często czekają cały rok. Celem akcji „Rodacy-Bohaterom” jest przede wszystkim pamięć o tych, którzy walczyli za wolność naszej ojczyzny, a po wojnie zmuszeni byli pozostać za wschodnią granicą Polski. To także wsparcie weteranów, którzy żyją w bardzo skromnych warunkach socjalnych lecz dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach AK i innych formacji wolnościowych.
W Kędzierzynie akcję Stowarzyszenia ODRA - NIEMEN koordynuje Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle już po raz czwarty.
Bardzo dziękujemy Wszystkim, którym los Polaków na Kresach nie jest obcy, pamiętajcie, że dobro, które czynicie wraca do Was po dziesięciokroć!
Koordynatorem akcji była Pani Jadwiga Kosalla

11 stycznia 2017
Samorząd Szkolny zakończył zbiórkę i przekazał pomoc na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu. Bardzo dziękujemy darczyńcom i prosimy o stałą pamięć o potrzebujących zwierzakach!

SZKOLNE DYKTANDO


9 listopada 2016 r. odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym szkolne dyktando, które pisało 45 uczniów oraz pani Dyrektor Katarzyna Arciszewska- Stępień.
Najmniej błędów popełnili Martyna Graczyk i Jakub Kukiełka z klasy Ic, niewiele więcej Przemysław Cyran z klasy IIb oraz Natalia Włodarczyk z klasy IIc.
Zwycięska para będzie reprezentowała szkołę na dyktandzie powiatowym.
A oto treść samego dyktanda:
Nie znając podstawowych reguł ortografii, nie widząc pożytku z jej opanowania, młodzież spisuje się czasem niezbyt chlubnie. Czy pamiętacie swoje kłopoty z jarzmem niewoli, honorowym zwycięstwem, chytrością, zhańbieniem czy hałasem? Niełatwo było przebrnąć przez wyrazy typu: językoznawstwo, myślistwo, ideologii, grunwaldzkie pola, idei. Mówiąc żartobliwie- nieraz zhańbiliśmy się. Mimo że mamy wiedzę o literaturze, to musimy nadrobić kompromitujące nas braki w zakresie ortografii. Już nieraz mogliśmy zauważyć, jakie trudności na co dzień nastręcza nam interpunkcja. Polska gramatyka niestety należy do najtrudniejszych. To dyktando będzie nieco chaotyczne, chodziłoby, bowiem o sprawdzenie ortografii w szerszym zakresie i rzucenie większej liczby zdań nieuporządkowanych.
Ta książka jest na pewno mało oryginalna i chybaby można powiedzieć, że jakby niedokończona. Mówisz nonsensy. Wrócił z Norymbergi jako chuligan, hultaj i miałem ochotę go po prostu schłostać. Nie miał już nadziei, że ponadpółmetrowa hałda i droga nie dalej niż kilometr stąd, poprzerzynana gdzieniegdzie torami szynobusów, będzie naprawiona. Po prostu nic nie pamiętał ponad to jedno wydarzenie, a ponadto był nieśmiały. Na przykład coraz częściej można by nawzajem sprawiać sobie niespodzianki. Z rzadka strofowano by was, ale w zamian za to oczekiwano rehabilitacji za ohydne postępki. Po raz pierwszy w życiu poznałem Francuzkę, która wcale nie mówi po francusku. Na wprost niego stał i szczekał duży chart, więc poniewczasie czuł, jak ulatuje z niego hart ducha. Jak każe zwyczaj, napiszę reportaż o mieszkającym naprzeciwko ponadtrzydziestodwuipółletnim Ślązaku, który marzył, że ożeni się z warszawianką, która przyjechała z Norwegii i niemalże nie zginęła wskutek spowodowanego przez niego wypadku.
W dzisiejszych pracach nie powinnam znaleźć zbyt wielu rażących potknięć, bo dyktando nie było arcytrudne, a wy pokazaliście nie najniższe przecież umiejętności. Wierzę, że nicnierobienie należy w chwili bieżącej do przeszłości. Celem konkursu jest uświadomienie sobie nade wszystko, że znamy lub nie ortografię języka polskiego. Nie wiadomo, kto zostanie laureatem, myślę jednak, że przede wszystkim osiągniemy obopólną satysfakcję i mówiąc „Ach, co to będzie za udany dzień”, wykrzykniemy: „Ahoj ortografio!”.

URODZINY KOPERNIKA

10 lutego obchodziliśmy nasze szkolne święto, Urodziny Mikołaja Kopernika – naszego patrona. 19 lutego przypada 544 rocznica jego urodzin. Uczciliśmy ją urządzeniem stołu urodzinowego z tortem, świeczkami i balonami. W tle słyszeliśmy prezentację muzyczną o Koperniku. Oprócz tortu można było kupić inne dobre wypieki uczniów.
Była to doskonała okazja, żeby w tym dniu uczcić sukcesy naszych uczniów w konkursach, które niedawno odbyły się w naszej szkole. Na uroczystym apelu, po odśpiewaniu urodzinowej piosenki „ Happy Birthday” nagrodzone zostały klasy, które przygotowały najlepsze scenariusze lekcji wychowawczych o patronie szkoły, zwycięskie klasy w konkursie Tygodnia Języków Obcych, laureaci Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego i uczniowie , którzy zajęli I miejsce w międzynarodowym Konkursie na logo Fundacji „Children off the Streets” z Los Angeles.
Imprezę uwieńczyła premiera spektaklu „Boże Zaułki” w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej LOT, która kilka dni temu została uhonorowana pierwszą nagrodą na Przeglądzie Teatralnym w Głogówku.
Był to wspaniały akcent na zakończenie I półrocza!