Wydarzenia

ŚWIĘTO SZKOŁY

ŚWIĘTO SZKOŁY 2015


12 października 2015 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Szkoły.Podczas uroczystości miało miejsce ślubowanie klas pierwszych, przyznano wyróżnienia uczniowskie najlepszym nauczycielom oraz Kopernikusy najlepszym uczniom. W tym roku Kopernikusy zostały przyznane w pięciu kategoriach:
BIOLOG I SPORTOWIEC -JOANNA SAŁEK (klasa III A),
LINGWISTA I MUZYK - MIKOŁAJ SZCZĘSNY (klasa III D),
POLITOLOG - JADWIGA PTASZYŃSKA (klasa III D),
INFORMATYK - MICHAŁ JANECZKO ( klasa IIC) oraz MAREK POSPIECH (klasa III C),
WOKALISTA - FILIP SEMENIUK (klasa III B),
WOKALISTKA - AGATA NIESOBSKA (klasa III D),
MUZYK- SZYMON HOMONCIK (klasa III A).
Statuetkę "Belfer na szóstkę" odebrali: pan Piotr Jahn, pan Tomasz Mikoluk,
pan Mirosław Mazur, pan Bartosz Tracz
"Super belfra " otrzymała pani Katarzyna Arciszewska - Stępień.
Akademię uświetnił pokaz musztry Jednostki Strzeleckiej 3064.Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych Julii Szczepaniec, uczennicy klasy II c.

ŚWIĘTO SZKOŁY 2016
W przeddzień Święta Edukacji Narodowej nauczyciele i uczniowie II LO spotkali się na uroczystym apelu.
Swą obecnością zaszczyciło nas również wielu emerytowanych nauczycieli oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Pani Aurelia Stępień.
Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych złożyli swoje ślubowanie, by stać się wreszcie pełnoprawnymi członkami naszej społeczności!
Jak co roku, władze oświatowe przyznały nagrody dla wyróżniających się nauczycieli. Pani Dyrektor pogratulowała Pani Jadwidze Kosalli, która otrzymała Nagrodę Ministra, Pani Marzannie Gądek-Radwanowskiej uhonorowanej Nagrodą Starosty Powiatu oraz Paniom Małgorzacie Sypko, Katarzynie Kempie i Barbarze Warzesze, które zostały odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Nagrody Dyrektora otrzymali: Grażyna Całek-Zawadzka, Renata Dworaczek, Dorota Gajewska, Katarzyna Iskra-Kiecana, Piotr Jahn, Katarzyna Kempa, Danuta Klityńska, Grażyna Kochalska, Alina Pietrzykowska, Marek Słota, Małgorzata Sypko, Marionella Szatkowska-Strzała, Barbara Warzecha, Koryna Warzecha.
Na wniosek Rady Pedagogicznej wyróżniono również uczniów, którzy osiągnęli w minionym roku szkolnym znaczące sukcesy. Kopernikusy otrzymali:
Krzysztof Glacel – Super Kopernikus
Patrycja Śliwińska – Najlepszy Anglista
Natalia Dylewska i Angelika Majkowska – Najlepsze Recytatorki
Aleksandra i Alicja Gomuła – Najlepsze Sportsmenki
Monika Olszanecka – Najlepszy Ekolog
Julia Kolasa – Społecznik
Syntia Kudela – Najlepsza Frekwencja
Na zakończenie imprezy uczniowie wręczyli nauczycielom swoje nagrody.
Tytuł „Belfra na 6” otrzymali: Katarzyna Arciszewska-Stępień, Katarzyna Kempa, Mirosław Mazur i Marek Słota, zaś zaszczytny tytuł Belfra Roku trafił do Bartosza Tracza.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!
Imprezę uświetniły występy szkolnego zespołu muzycznego, chóru pod kierunkiem Mateusza Gancarczyka oraz spektakl wyreżyserowany przez Waldemara Lankaufa. Wszystkim wykonawcom należą się wielkie brawa i podziękowania!

2017
W dniu 12.10.2017 nasze Liceum obchodziło swoje święto nadaniu mu imienia Mikołaja Kopernika. W tym dniu Dyrekcja szkoły nagrodziła nauczycieli za całoroczną pracę. Narody Dyrektora odebrali: Renata Dworaczek, Koryna Warzecha, Iwona Palarczyk, Anna Kolasa-Kurek, Piotr Jahn, Katarzyna Kempa, Karolina Wajman, Alina Pietrzykowska, Mirosław Mazur, Monika Michaliszyn, Tatiana Mazurkiewicz oraz Tomasz Mikoluk. Dyrekcja odczytała również gratulacje dla nauczycieli, którzy otrzymali nagrody Starosty Powiatu : Danuta Klityńska oraz Marek Słota jak również dla Iwony Palarczyk ,która wczoraj odebrała medal Komisji Edukacji Narodowej.

"W imieniu starosty Małgorzaty Tudaj, zarządu powiatu i radnych chcę wam serdecznie podziękować. II liceum jest szkołą elitarną, chcę podziękować nauczycielom oraz pedagogom, ponieważ wy przekazujecie wiedzę młodym ludziom. Ale wiedza to nie wszystko, trzeba również stworzyć klimat, a wy właśnie to świetnie robicie. Chcielibyśmy wam również życzyć dalszych sukcesów w przyszłości, już teraz nasze szkoły są stawiane za przykład. To najlepszy okres w waszym życiu, więc wykorzystajcie go dobrze. W tej szkole dyrekcja zawsze tworzyła coś niekonwecjonalnego i chcę podziękować pani dyrektor, że kontynuuje tę niełatwą misję" - tak wczoraj na naszej uroczystości mówił v-ce starosta Powiatu Józek Gisman.

Wręczono również nagrody dla najlepszych, według opinii uczniów, nauczycieli. Nagrodę "Nauczyciela na 6stkę" odebrali :
Katarzyna Arciszewska - Stępień, Barbara Warzecha, Mirosław Mazur oraz Marek Słota. Statuetka "Superbelfra" powędrowała do Bartosza Tracza. Zostali nagrodzenie również uczniowie, otrzymali Oni "Kopernikusa" w kategoriach:

grupowe wyróżnienia
1. Drużyna Ratownicza II LO RATOWNICY ROKU
2. Chór II LO ODKRYCIE MUZYCZNE ROKU
3. Grupa Volontarius WOLONTARIUSZE ROKU

indywidualne wyróżnienia
4. Laura Foltys klasa IIID HISTORYK ROKU
5. Patryk Krzyż klasa IIA POLITOLOG ROKU
6. Monika Olszanecka klasa 3B BIOLOG ROKU
7. Katarzyna Muzyka klasa IIc HUMANISTKA ROKU
8. Krzysztof Antonik klasa II c FOTOGRAF ROKU
9. Martyna Graczyk klasa IIC CZYTELNIK ROKU I MISTRZ ORTOGRAFII
10. Aleksandra Gomuła klasa IIIB SPORTOWIEC ROKU
11. Alicja Gomuła klasa III B SPORTOWIEC ROKU
12. Paulina Sawicka klasa IIID SPOŁECZNIK ROKU
13. Kamil Nakielski klasa IIa FILMOWIEC ROKU
14. Mateusz Gawin klasa IIb REDAKTOR ROKU
15. Sandra Majnusz klasa IIIC REDAKTORKA ROKU
16. Milena Liszka klasa IIIB AKTORKA ROKU
17. Dominika Kopeć klasa IID DEKORATORKA ROKU
18. Jakub Kukiełka klasa IIC ODKRYCIE ROKU-KONFERANSJER I UCZEŃ Z NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĄ
19. Syntia Kudela klasa IIIC UCZENNICA Z NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĄ.

Nowym rzecznikiem praw ucznia został pan Bartosz Tracz. Wczoraj również przedstawiono Nowy Samorząd Szkolny, przewodniczącym został Mateusz Gawin, jego zastępcą Karolina Jopek a sekretarzem Worobiec Tomasz.
Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym oraz wybranym serdecznie GRATULUJEMY!
Zdjęcia pod linkiem:
https://photos.app.goo.gl/LjYcjH1q2cuP8Qyf2
Relacja filmowa

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - WIECZORNICA

10 listopada 2015
Uroczystość, która weszła na stałe do kalendarza imprez II LO ma na celu upamiętnienie święta państwowego, a także promowanie patriotyzmu wśród młodzieży i w środowisku lokalnym, poszerzenie wiedzy o historii ojczystej i rozwijanie świadomości narodowej.

Wieczornica jest organizowana w szkole już od 2003 roku i z każdą kolejną edycją cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży. Hasło tegorocznego spotkania to: "Jest w nas gen wolności". Wśród uczestników spotkania byli uczniowie i nauczyciele szkoły, harcerze, młodzież z Jednostki Strzeleckiej oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania można było również kupić książki historyczne. Uroczystości prowadzili: Marzanna Gądek-Radwanowska i Bartosz Tracz.
W programie spotkania znalazły się: prezentacja fragmentów poezji patriotycznej, pieśni narodowe w wykonaniu chóru szkolnego, wspólny śpiew młodych artystów i gości.
Uroczystość została uświetniona poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów.

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/12771-wieczornica-w-ii-lo-jest-w-nas-gen-wolnosci

10 listopada 2016
W tym roku poza 98 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, wspominaliśmy inne ważne rocznice: 60-tą rocznicę POZNAŃSKIEGO CZERWCA i powstania w Budapeszcie, 40-tą rocznicę strajków "WARCHOŁÓW" w Ursusie, Radomiu i Płocku a także 35- tą rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Wśród uczestników spotkania byli uczniowie i nauczyciele szkoły, harcerze, młodzież z Jednostki Strzeleckiej oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania uczestnicy zobaczyli prezentacje przygotowane przez uczniów klasy historycznej, śpiewane były pieśni narodowe przez młodych artystów i gości. Całość przygotowała i nadzorowała pani Jadwiga Kosalla. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przygotowali uroczystość a szczególnie Hani, Sylwii, Laurze, Soni, Kindze, Sandrze, Alicji, Filipowi, Marcinowi, Kamilowi, Gilbertowi, Rafałowi i wielu innym.
Uroczystość została uświetniona poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów.

9 listopada 2017
Uczniowie oraz nauczyciele spotkali się na tradycyjnej Wieczornicy, by wspólnie śpiewać patriotyczne pieśni i wspominać lata walki naszych antenatów o niepodległość ojczyzny. Podniosła atmosfera udzielała się wszystkim uczestnikom.


ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2015
W dniach pomiędzy 16 a 22 listopada 2015 roku , po raz pierwszy na Opolszczyźnie, odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Opolskim Koordynatorem organizacji ŚTP w naszym województwie był *Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. * *Global Entrepreneurship Week to więcej niż jeden tydzień w roku! *To ruch społeczny na rzecz promowania przedsiębiorczości wśród mieszkańców całego świata, niezależnie od wieku czy płci, to największe na świecie wydarzenie promujące przedsiębiorczość, jako postawę i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu brali udział między innymi w wykładach: "Szlachta start-upuje" oraz "Strategia sukcesu firmy".
Aktywnie w debacie "Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" brał udział uczeń Krzysztof Glacel z klasy II C. Natomiast w wystąpieniu profesora Leszka Balcerowicza, „Co przed polską gospodarką?"- czterdziestoosobowa grupa maturzystów na czele z panią Jadwigą Kosallą zaczerpnęła wiele cennych informacji. Klasa II D miała okazję wziąć udział w "Wystąpieniu mówcy inspirującego Łukasza Jakóbiaka, 20 m Łukasza". Swoim talentem mogli się wykazać także uczniowie klasy ID, którzy włączyli się w organizację poprzez malowanie twarzy i zabawę z najmłodszymi. Wewnętrznie w naszej szkole odbyły się także wykłady pani Marty Pałki "Nowoczesne inwestowanie w Polsce", w których wzięło udział ponad 80 uczniów. Uczniowie z klasy IC brali udział w konferencji "Równość płci a innowacyjność i przedsiębiorczość kobiet".
W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości w Centrum Medycznym “Solutaris” odbyły się także warsztaty "Fizyka w medycynie", w których brali udział uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu. Zajęcia te pokazywały, na jakiej zasadzie działają i jakie zasady fizyczne wykorzystywane są w sprzętach do fizykoterapii.
Uczniowie i mieszkańcy biorący udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości zdobyli wiele wskazówek i rad, które na pewno wykorzystają w przyszłości.
Paulina Sawicka

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2016
W dniu 12 października 2016 roku grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w warsztatach z debatowania. To przygotowanie do debaty, która odbędzie się 18 listopada br. w Dniu Młodzieży zaplanowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14-18 XI). Uczniowie mieli okazję poczuć, jak trudną sztuką jest prowadzenie kulturalnej i rzeczowej debaty. Liczą się nie tylko trafnie dobrane argumenty, ale również umiejętności obrony własnego poglądu, odpierania kontrargumentów, precyzja i jasność w formułowaniu swojego zdania, piękny język, szacunek do adwersarza i wiele innych cech. Mamy nadzieje, że zdobyte umiejętności przydadzą się również w codziennych dyskusjach! Dziękujemy pracownikom Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu za zorganizowanie tych niezwykle ważnych warsztatów.

14 listopada 2016 – Udział klasy 2A w debacie moderowanej przez Romana Młodkowskiego – dziennikarza, managera mediów, niezależnego konsultanta i twórcy TVN CNBC. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz oraz biznesu.
http://tvm.info.pl/video_listing/firmy-wola-konkurowac-niz-wspolpracowac/

17 listopada 2016 roku uczniowie klas 1A i 1D mieli okazję spotkać się z Mateuszem Kusznierewiczem wybitnym polskim żeglarzem, mistrzem olimpijskim i mistrzem świata. Najważniejszy przekaz płynący ze spotkania jest niezwykle mocny i pozytywny – każdy ma w sobie potencjał, trzeba go odkryć i rozwijać!
http://kk24.pl/mateusz-kusznierewicz-oblezony-przez-mlodych-fanow-kazdy-z-was-ma-do-czegos-talent/

18 listopada 2016
Grupa uczniów wzięła udział w wykładzie motywacyjnym Janki Meli – zdobywcy dwóch biegunów, założyciela fundacji „Poza horyzonty”.
http://lokalna24.pl/index.php/biznes/15511-janek-mela-na-swiatowym-tygodniu-przedsiebiorczosci
Następnym punktem programu była debata międzyszkolna na temat: „ Wirtualna rzeczywistość jest najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu przez młode pokolenie.
(Oto relacja jej uczestnika):
W debacie wzięli udział reprezentanci szesnastu szkół z całego powiatu, w tym także uczniowie naszej szkoły: Aleksander Żydek (1C) w roli dyskutanta oraz Gilbert Kandziora (2D) jako sędzia.
O godzinie 8:30 organizatorzy (Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. Z o.o.) zebrali wszystkich sędziów i dyskutantów, by omówić poszczególne role ioraz kolejność wypowiedzi. Aleksander Żydek reprezentował grupę opowiadającą się za tezą i został wytypowany do wprowadzenia widowni i uczestników w temat swojej grupy. Do godziny 10:00 mówcy mieli czas na przygotowanie się do swoich wypowiedzi, a czas ten został zwieńczony 5-minutową rozmową motywacyjną z Panem Janem Melą.
Chwilę po godzinie 10:00 rozpoczęła się debata składająca się z 3 tur. W pierwszej, obie strony, „za” i „przeciw” na przemian argumentowały. Druga tura polegała na zadawaniu sobie pytań przez obie strony, jednak publiczność także miała możliwość zadania kilku pytań każdej stronie dyskusji. Pytania zadawane przez mówców były wcześniej znane i można się było do nich przygotować. Publiczność zadawała pytania dotyczące nurtujących ją kwestii, w wyniku czego strony debaty były zmuszone wybierać jednego reprezentanta do odpowiedzi na konkretne pytanie. W tej turze wystąpił ponownie Aleksander Żydek odpowiadając na pytanie „ Czy uważają Państwo, że gry łączą , a nie dzielą?”. W trzeciej turze każda ze stron podsumowała swoje wypowiedzi z całej debaty przedstawiając konkluzję. Przez cały czas trwania debaty sędziowie skrupulatnie notowali zalety i uwagi odnośnie wypowiedzi uczestników.
Potem nastąpił werdykt sędziów decydujący o zwycięstwie jednej ze stron. Poprzedzony był on 10-minutową naradą , w czasie której sędziowie opuścili salę. Po ich powrocie reprezentant komisji sędziowskiej, którym był Gilbert Kandziora, wygłosił krótkie przemówienie podsumowujące całą debatę. Pouczył dyskutantów o drobnych błędach popełnionych podczas spotkania, po czym ogłosił werdykt. Zwyciężyła grupa „za”.
Następnie, po krótkim podsumowaniu całej debaty przez organizatorów, wykonano zdjęcie grupowe, a przedstawiciele obu stron sobie podziękowali.
Debata pozwoliła uczestnikom i widowni spojrzeć na problem rozwijającej się rzeczywistości z dwóch różnych perspektyw. Zapewne nowe dla wielu doświadczenie sprawiło, że wszyscy uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału w podobnym wydarzeniu w przyszłości. (Aleksander Żydek)
W czasie Dnia Młodzieży podsumowano również grę giełdową (opracowaną przez naszych uczniów – K. Glacela i B. Stańka). Uczniowie klasy 2A - Wojtek Derlikiewicz i Jakub Kalita - otrzymali wyróżnienia. Gratulujemy!

Rok szkolny 2017/2018
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Kędzierzyna-Koźla wzięli udział w konkursie na najlepszy pomysł biznesowy związany z wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi. Przedsięwzięcie było jednym z elementów trwających obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu.
Finał konkursu połączony z prezentacją nadesłanych pomysłów odbył się w ramach Dnia Młodzieży podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Zgromadzeni w Hotelu Solidaris uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentacje przygotowane przez rówieśników ze szkół ponadgimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu.
W konkursie zwyciężył Krzysztof Antonik z II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu, który przedstawił projekt innowacyjnego zegarka „diet watch”.
– Posiada on wysokiej rozdzielczości kamerę, która pozwala na skanowanie wybranego posiłku oraz jego analizę pod względem liczby kalorii. Produkt w szczególności ułatwiłby codzienne funkcjonowanie cukrzykom – przybliża zwycięzca konkursu.
Pomysł i wykonanie zadania chwaliła Maja Prokopczuk, na co dzień nauczycielka podstaw przedsiębiorczości w II LO i dyrektor centrum medyczno-rehabilitacyjnego „Solutaris”.
– Sądzę, że tego typu zegarek miałby bardzo duże szanse, aby zaistnieć na rynku. Nie tylko wśród osób chorych na cukrzycę, ale przede wszystkim wśród ludzi dbających o zdrowy tryb życia. Sama chętnie zakupiłabym taki produkt – oceniła. (źródło: kk24.pl)

JARMARK ŚWIĄTECZNY

2015
Przy wielkim zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli, 5 grudnia 2015 zorganizowano w naszej szkole I Jarmark Świąteczny. Zaoferowaliśmy pachnące wypieki, przepiękne ozdoby i kartki świąteczne. Choinka przed szkołą i płynące z głośników dźwięki kolęd pozwoliły wszystkim odwiedzającym poczuć klimat zbliżających się świąt.

2016
II Jarmark Świąteczny za nami! I tym razem nie zabrakło zaangażowania uczniów oraz ich rodziców! Dodatkową, niezwykle udaną atrakcją był koncert "Co tam komu w duszy gra... przygotowany przez naszą utalentowaną młodzież przy zaangażowaniu Pań Danuty Klityńskiej i Barbary Warzechy oraz Panów Mateusza Gancarczyka i Waldemara Lankaufa. Pełen sukces!
A oto skrót koncertu przygotowany przez Studio Kopernik:


MARATON PISANIA LISTÓW AI

2015
W tym roku zorganizowaliśmy go w nocy z piątku na sobotę (11/12 XII 2015). Był on okazją do zaangażowania się społeczności naszej szkoły w ogólnoświatową akcję na rzecz osób których prawa człowieka są naruszane. W części nocnej wzięło udział ponad 20 osób.
Maraton odbył się w szerszym kontekście tygodnia praw człowieka, który odbywał się w naszej szkole. Podczas jego trwania odbywały się lekcje nt. bohaterów tegorocznego Maratonu. Uczniowie mieli także okazję uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielką Fundacji Schumana Valentiną Lino. Wolontariuszka prowadziła wykład, a później spotkanie w węższym gronie z zakresu korelacji między mediami, a prawami obywatelskimi.

2016
Zwieńczeniem Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka był Maraton pisania listów organizowany pod egidą Amnesty International. Celem akcji jest napisanie jak największej liczby listów w sprawie osób, których godność jest naruszana.
W naszej szkole tradycja organizacji wydarzenia sięga jego początków w roku 2004. Corocznie spotykamy się po lekcjach, by rozmawiać na temat stanu praw człowieka na świecie, a także pomóc innym w konkretnych sprawach.
W tym roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i przy pomocy nauczycieli udało nam się napisać aż 1586 listów. Najwięcej w naszym Powiecie wśród szkół ponadpodstawowych! Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zdecydowali się poświęcić piątkowe popołudnie na rzecz wspólnej sprawy.

2017
Maraton listów Amnesty International
Po raz 14 w naszym Liceum!
Z początkiem października w II LO ruszyły przygotowania tegorocznego Maratonu Amnesty International, a już w trzecim tygodniu listopada uczniowie szkoły pisali pierwsze listy na rzecz obrony praw człowieka. Był to już czternasty maraton organizowany w naszej szkole. Rozpoczął się około południa, a stoliki wraz z jego trwaniem zapełniane były pomocną młodzieżą i nauczycielami. Nie zabrakło także absolwentów i uczniów innych szkół wspierających akcję Amnesty.
Każdy uczestnik mógł poczęstować się kawą lub herbatą, zjeść ciasto, porozmawiać i spędzić czas w miłej atmosferze pisząc listy, które później zostały zapakowane przez uczniów należących do Szkolnej grupy AI. W najbliższym czasie zostaną wysłane do ambasad państw w których Prawa człowieka konkretnych osób były naruszane bądź łamane.
Jako Szkolna Grupa Amnesty jesteśmy wdzięczni, że tak wielu z Was przyszło wesprzeć naszą akcję. To ważny gest, który być może wpłynąć na zmiany we wskazanych państwach.
Maraton zakończył się po godzinie 22 wynikiem 1104 napisanych listów. Każdy napisany list ma dla nas znaczną wartość, a także wymiar edukacyjny dla piszących. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie w przyszłym roku.
Magdalena Trzcińska

SPOTKANIE JASEŁKOWE

2015
Okres przedświąteczny, zbliżający się koniec roku to Czas Szczególny – czas spotkań z bliskimi, odpoczynku od obowiązków, refleksji . Magia świąt Bożego Narodzenia skłania nas do zatrzymania się w codziennym pośpiechu, zwalniają wskazówki zegara …
W naszym liceum , jak co roku, uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli przygotowali przedstawienie jasełkowe. Tym razem koordynacją imprezy zajęła się p. Urszula Kałamarz , przy pomocy p. Tatiany Mazurkiewicz i p. Angeliki Gricman.
Uczniowie klasy I D z dużym zaangażowaniem pracowali przez kilka tygodni, przygotowując przedstawienie pantomimy – szczególne podziękowania dla p. Waldemara Lankaufa , prowadzącego na co dzień w naszej szkole kółko teatralne.
Pan Mateusz Gancarczyk z właściwą sobie pasją zmotywował do występu swój zespół wokalny – wprowadzili nas w szczególną atmosferę świąt Bożego Narodzenia, wykonując przepiękne kolędy i pastorałki. W jednym z utworów do wspólnego kolędowania dołączyli również nauczyciele II LO wraz z Dyrekcją , śpiewając pamiętny utwór z musicalu ,, Metro” - ,, Uciekali”.
Nad dekoracją i scenografią czujną opiekę sprawowały panie – Urszula Kałamarz i Tatiana Mazurkiewicz, przy cennej pomocy uczennic klas I D i III E.
Na Koncert zaproszeni zostali Specjalni goście ze Starostwa Powiatowego – pani Starosta, Małgorzata Tudaj i pani Aurelia Stępień – dyrektor ds. oświaty.
W trakcie imprezy rozdane zostały nagrody uczniom szczególnie utalentowanym, którzy zajęli pierwsze miejsca w konkursie na koszulkę promującą II Liceum Ogólnokształcące i w konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną.
Tegoroczny koncert jasełkowy wprowadził wszystkich gości , nauczycieli i młodzież w niepowtarzalną atmosferę świąt Bożego Narodzenia i miejmy nadzieję, na długo pozostanie w naszej pamięci.
Urszula Kałamarz

2016
Coroczną tradycją w naszej szkole , tuż przed przerwą świąteczną, jest przedstawienie jasełkowe.
Głównym motywem spektaklu stały się w tym roku problemy, emocje młodych ludzi, nieraz zagubionych w obecnym świecie , gdzie powszechny pośpiech , ambicje dorosłych, pogoń za karierą utrudniają wzajemne relacje, zabierają wrażliwość .
Koordynator imprezy i autor scenariusza, Urszula Kałamarz, zwróciła również uwagę na relacje wrażliwych, często niezauważanych, wyśmiewanych przez kolegów młodych ludzi i ich rówieśników.
Poszczególne etiudy teatralne wyreżyserował pan Waldemar Lankauf, przy współpracy Urszuli Kałamarz i Anny Kolasy - Kurek.
Na szczególną uwagę zasługuje talent aktorski uczniów klasy II D (Katarzyny Samson, Aleksandry Szwajgert, Patrycji Zaniewskiej, Sajmona Małek, Gilberta Kandziory, Filipa Baczyńskiego i Michała Nędza ), którzy, podobnie jak w zeszłym roku, zaprezentowali szkolnej publiczności pełne pasji, wyraziste role , ukazujące dylematy uczuciowe swoich rówieśników. Wspomagali ich koleżanki i koledzy z klas I c ( Jakub Kukiełka), I d ( Paulina Maroń), II b (Iga Jasek), II c (Oliwia Węgrzyn i Sandra Majnusz).
Jak zawsze, wydarzeniem artystycznym był występ chóru szkolnego przygotowanego i prowadzonego przez pana Mateusza Gancarczyka. Na wyróżnienie zasługuje tutaj wykonanie piosenki ,, Skyfall” , słynnego przeboju z filmu o Bondzie, z 2012 roku.
Całości przedstawienia dopełniła świąteczna dekoracja projektu Urszuli Kałamarz i uczennic klasy II D – Natalii Bielicy i Soni Gołąbek.
Specjalne podziękowania za pomoc przy przygotowaniu przedstawienia - dla pani Anny Kolasy – Kurek i pani Tatiany Mazurkiewicz .
Myślę, że tegoroczne Jasełka pozwoliły Dyrekcji , nauczycielom i uczniom naszej szkoły odetchnąć po kilku miesiącach intensywnej pracy i wprowadziły Nas Wszystkich w świąteczny nastrój – wyciszenia, refleksji i otwarcia na Spotkanie z Drugim Człowiekiem.
Urszula Kałamarz
A oto mała próbka naszych możliwości wokalnych! Przy współpracy ze Studiem Singway nagraliśmy trzy kolędy!
2017
Zgodnie z wieloletnią tradycją 21 grudnia odbyło się spotkanie jasełkowe, podczas którego uczniowie i nauczyciele mieli okazję na chwilę zadumy i refleksji. W klimat świąt wprowadził nas występ chóru pod dyrekcją M. Gancarczyka oraz przepiękny spektakl przygotowany przez uczniów ze szkolnej grupy teatralnej pod wodzą W. Lankaufa. Piękną dekorację przygotowali uczniowie klasy 1B pod kierunkiem Pań Ewy Kampy i Angeliki Gricman. Serdecznie dziękujemy za wzruszające przeżycia.
BAL CHARYTATYWNY

Bal Charytatywny II LO został zorganizowany z inicjatywy Rady Rodziców. Zabawa odbyła się 30 stycznia 2016 roku w sali hotelu Solidaris. W przygotowania włączyli się również nauczyciele i uczniowie. Datki zebrane dzięki hojnym darczyńcom zostaną przeznaczone na zorganizowanie kącika rekreacji dla uczniów oraz na zakup stojaków na rowery. Dziękujemy i zapraszamy za rok!

21 stycznia 2017 roku w Hotelu Solidaris odbył się kolejny Bal Charytatywny II LO. Licznie przybyli goście poprzez zakup fantów i udział w licytacji przyczynią się do realizacji kolejnego celu, jakim jest urządzenie świetlicy dla uczniów. Prace adaptacyjne zaczną się niebawem, a póki co mały fragment brawurowego występu naszego zespołu tanecznego, który uświetnił zabawę karnawałową:19 września 2017
Uroczyste otwarcie kącika rekreacji dla uczniów, który został stworzony dzięki datkom uczestników styczniowego balu, sponsorom oraz pracy grupy rodziców. W wyniku konkursu miejsce zostało nazwane "Paleciak". Niech służy jak najdłużej!

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Został on ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku, na pamiątkę wydarzeń w Bangladeszu. W 1952 r. zginęło tam pięciu studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu urzędowego.
W ten sposób UNESCO promuje wielojęzyczne podejście do edukacji, oparte na promocji i poszanowaniu języka ojczystego, dostrzegając w nim skuteczne narzędzie walki z wykluczeniami społecznymi i warunek dostępu do wysokiej jakości edukacji .
W II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego miały miejsce w dniu 22 lutego 2016 roku. Wydarzenie przygotowała pani Urszula Kałamarz, nauczyciel języka polskiego, wraz z uczniami klasy I D.
Na sali gimnastycznej odbył się konkurs językowy. Reprezentanci klas przez godzinę zmagali się z językowymi łamigłówkami. Ponadto w całej szkole można było zobaczyć plakaty wskazujące na istotną rolę rodzimego języka w życiu narodu.
Nauczyciele i uczniowie naszego liceum mogli skosztować babeczek z ,,językową niespodzianką", które rozprowadzała klasa 1D. Niespodzianka zawierała tzw. ,,wyraz trudny” bądź frazeologizm. Dzięki temu licealiści mogli delektować się słodyczami, ucząc się jednocześnie.
Celem obchodów jest wskazanie, że znajomość rodzimego języka, jego historii - określa naszą tożsamość narodową i kulturę, a pielęgnowanie poprawności naszej mowy świadczy o szacunku do własnego kraju i dumie z polskiego pochodzenia.

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13476-po-polsku-w-ii-lo

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

2016
Poniżej kilka relacji z tej niezwykłej lekcji historii, które zamieściły:
- Nowa Gazeta Lokalna/Lokalna 24:
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13496-uroczystosc-w-ii-lo-ku-pamieci-zolnierzy-wykletych-film-i-zdjecia
- Starostwo Powiatowe:
http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5748/ostatni-rycerze-rzeczpospolitej-kim-byli-zolnierze-wykleci.html
- TVP3 Opole:
http://opole.tvp.pl/24161286/uczcili-pamiec-zolnierzy-wykletych
- TVM Kędzierzyn-Koźle
http://tvm.info.pl/video_listing/ii-lo-zolnierzom-wykletym/

Dziękujemy za utrwalenie i upowszechnienie tego ważnego dla nas wydarzenia.

Znakomitym uzupełnieniem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz okazją do głebokich refleksji był udział uczniów klas pierwszych i drugich w projekcji filmu Jerzego Zalewskiego "Historia Roja".

STUDNIÓWKA

2016Wspaniała zabawa już za nami. Teraz czas na intensywne przygotowania do matury!

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

10 marca 2016 w II LO odbyla się gala wręczenia wyróżnień dla szkół ponadgimnazjalnych, które zostały uhonorowane tytułami Srebrnej i Brązowej Szkoły 20016 oraz stypendiów Starosty Powiatu dla uczniów za wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej. Organizacja tej uroczystości została powierzona naszej szkole. Zachęcamy do przeczytania relacji zamieszczonych na stronie http://www.lokalna24.pl/index.php/miasto/13622-gala-w-ii-lo oraz na stronie Starostwa Powiatowego http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5797/powiat-dopinguje-mlodych-sportowcow-sa-kolejne-stypendia-za-wysokie-wyniki.html


TARGI PRACY I EDUKACJI

2016
Kilkadziesiąt firm, szkół i instytucji zaprezentowało się na X Targach Pracy i Edukacji, które po raz kolejny odbyły się w murach naszej szkoły. W programie tegorocznych Targów zaplanowano również specjalny pokaz oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. Oprócz tradycyjnych stoisk każda szkoła mogła zaprezentować swoje atuty w nieco lżejszej formie za pomocą scenek i piosenek. Nowa formuła spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem licznie przybyłych gimnazjalistów.
Krótki film przygotowany przez Szymona Szajdę i Aleksandrę Szymańską (3C) świetnie obrazuje klimat imprezy.


ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

2016
Zatańcz z nami poloneza!
Uczniowie II LO pod kierunkiem Marzanny Gądek-Radwanowskiej przygotowali niekonwencjonalną formę obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Zaproszenie na uroczystość, która odbyła się 22 kwietnia 2016 roku, przyjęli Starosta Powiatu Pani Małgorzata Tudaj, Wicestarosta Józef Gisman, dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Aurelia Stępień, a także dyrektorzy kędzierzyńskich szkół ponadgimnazjalnych i ich uczniowie. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odtańczeniem poloneza. Barwny korowód przeszedł po Placu Wolności. W części zasadniczej uczniowie II LO zaprezentowali inscenizację obrazującą uchwalenie Konstytucji 3 Maja poprzedzoną przedstawieniem kontekstu historycznego.
Zaproponowana forma obchodów tego niezwykle ważnego dla Polaków Święta, przepełniona radością i pozbawiona patosu, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem uczestników i obserwatorów.
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13975-polonez-na-placu-wolnosci

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5939/spontanicznie-i-barwnie-polonez-na-placu-wolnosci.htmlDZIEŃ ZIEMI

2016
"Palący Temat- Niska Emisja!"
21 kwietnia 2016 roku obchodziliśmy Dzień Ziemi.Tegoroczne święto poświęcone jest problemom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji.
Z tej okazji klasy pierwsze i drugie przyszły do szkoły ubrane na zielono i ozdobiły swoje klasopracownie, przypominając tym samym, że przyszłość Niebieskiej Planety leży w naszych rękach. Najpiękniej zaprezentowali się uczniowie klas 1b,
1c oraz 1d. Obchodom towarzyszyła wystawa zdjęć o tematyce przyrodniczej autorstwa Przemysława Cyrana, ucznia klasy 1b. Pamiętajmy - Dzień Ziemi obchodzimy każdego dnia.

2017
Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania uczniów klas pierwszych z podróżnikiem - Panem Przemysławem Supernakiem.


POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

29 kwietnia 2016 roku w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów naszej szkoły.

Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Panią Małgorzatę Tudaj. Doceniono uczniów za ich osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, ale także za ich zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego. W stronę młodych ludzi wchodzących właśnie w dorosłe życie popłynęło wiele ciepłych słów i życzeń sukcesu na czekających ich egzaminach. Dyrektor Szkoły Pani Katarzyna Arciszewska-Stępień powiedziała między innymi „Dla nas nauczycieli na zawsze pozostaniecie naszymi Uczniami. Towarzyszyliśmy Wam w Waszej wyprawie po dojrzałość. Pamiętamy, jak przekraczaliście próg II LO z pewnymi obawami, ale daliście radę i my jesteśmy z Was dumni. Dzisiaj staliście się absolwentami tej szkoły. Życzę Wam głodu wiedzy, młodzieńczej pasji odkrywania świata, która na pewno pozwoli Wam dotrzeć do wytyczonych celów. Nie bójcie się marzeń, bo to one pozwalają nam być o krok dalej. Ukończenie kolejnego etapu edukacji to solidny fundament, na którym możecie budować swoją Przyszłość. W Waszych głowach i sercu znajdźcie kolejne cegiełki, by tworzyć "wieżę swoich możliwości". Niech nigdy nie zabraknie przy Was najbliższych, z którymi będziecie dzielić swoją radość i szczęście, ale i trudne chwile. Nie żegnamy się z Wami, bo mamy nadzieję, że będziecie nas odwiedzać, że II Liceum pozostanie w Waszej pamięci i sercu jako WASZA SZKOŁA i spotkamy się w przyszłości na Zjeździe Absolwentów.
Zatem do zobaczenia:)
Uroczystość pożegnania absolwentów odbyła się w pięknej oprawie artystycznej. Składamy serdeczne podziękowania Pani Danucie Klityńskiej za przygotowanie i nadzór nad całością imprezy, Panu Mateuszowi Gancarczykowi za uświetnienie spotkania występami szkolnego chóru oraz wszystkim młodym artystom, którzy po raz kolejny zachwycili nas swoimi talentami.

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14052-zegnaj-szkolo-witaj-maturo

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5983/szkoly-uroczyscie-zegnaly-swoich-absolwentow.html

28 kwietnia 2017
Uroczyste pożegnanie odbyło się w sali kinowej MOK Chemik. Najlepszą ilustracją przepięknej wzruszającej imprezy jest relacja filmowa przygotowana przez Studio Kopernik. Zapraszamy do obejrzenia.DZIEŃ SPORTU

2016
Tradycyjnie w Dniu Dziecka katedra wychowania fizycznego przygotowała pełen atrakcji Dzień Sportu. Uczniowie i nauczyciele mieli niepowtarzalną okazję zmierzyć się w rywalizacji sportowej w piłce nożnej halowej i w siatkówce gumowymi piłkami. Konkurencje przygotowane dla uczniów to piłka wodno-balonowa, przeciąganie liny, piłkarzyki oraz aerobic. Chętni uczniowie mogli wziąć udział w pokazie pt. Możliwości ludzkiego ciała.
Na zakończenie dnia nastąpiło uroczyste otwarcie placu rekreacyjnego obok budynku szkoły. Powstał on z inicjatywy Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców dzięki funduszom zebranym na Balu Charytatywnym.

Relacja fotograficzna znajduje się na Sportowym Koperniku https://www.facebook.com/SportowyKopernik
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14347-uczniowei-dwojki-maja-swoj-kat

Dziękujemy TVM za zarejestrowanie tego miłego wydarzenia!


TYDZIEŃ MŁODZIEŻY

2016
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wydarzeniach zaproponowanych przez Młodzieżową Radę Miasta w ramach Tygodnia Młodzieży 2016.
30 maja na stadionie Odry odbył się koncert "Młodzież Miastu". Wystąpił w nim szkolny chór prowadzony przez Pana Mateusza Gancarczyka oraz Laura Osyra, tancerze Szymon Pawliczek i Daria Chmielowiec, a także zespół SPIN, ktorego trzon stanowią nasze niezrównane uczennice. Nie zabrakło również naszej wspaniałej drużyny ratowniczej.
31 maja w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza wzięliśmy udział w debacie z udziałem władz miasta "Zostać czy wyjechać?".
2 czerwca w siedzibie naszej szkoły miało miejsce spotkanie z Panią Moniką Ptaszyńską - kierownikiem Biura Polityki Personalnej Grupy Azoty ZAK S.A. - poświęcone zawodowi chemika.

DEBATA OKSFORDSKA

14 czerwca 2016 r. w naszym liceum odbyła się debata na temat Odnawialne źródła energii - szansa czy problem?. Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną Polaków, pragniemy, by pozyskiwanie energii było związane z minimalnym, a najlepiej żadnym wpływem na środowisko. Z tego względu odnawialne źródła energii stanowią bardzo atrakcyjną alternatywę dla konwencjonalnych sposobów jej pozyskiwania. Temat debaty okazał się trafiony, gdyż dla wielu z nas terminy np. Porozumienie z Kioto czy elektrownia torowa są wciąż nieznane. Sekretarzami debaty byli Julia Kolasa i Wojciech Kapusta, zaproszonym ekspertem natomiast dyrektor Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej pani Jolanta Gądek - Rypel, która przygotowała prezentację na temat systemu pozyskiwania energii w Kędzierzynie-Koźlu. Mówcami debaty byli uczniowie klasy 1C(contra) i 1D(pro). Debata była bardzo interesująca, wypowiedzi mówców były na wysokim poziomie, a argumenty, którymi bronili swoich racji sprawiały, że dyskusja przybierała w pewnych momentach zaskakujący przebieg. Zwycięzcami debaty zostali uczniowie klasy 1C, natomiast tytuł najlepszego mówcy zdobyła Sonia Gołąbek z klasy 1D. Swoją obecnością zaszczycili nas pan Wojciech Jagiełło - Wiceprezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, gimnazjaliści pod opieką swoich nauczycieli, absolwenci, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz lokalne media, którym po debacie mówcy udzielali krótkich wywiadów. Organizatorką całego przedsięwzięcia była Pani Jadwiga Kosalla ( opiekun Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich).

INNE UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE

2 września 2016 roku
Uroczystość odsłonięcia pamiątkowych tablic deportacji Żydów z Francji, Holandii i Belgii.
"Na peronie musieliśmy padać na twarz"
Na rampie dworca towarowego w Koźlu odbyło się bardzo przejmujące i niezmiernie ważne wydarzenie: odsłonięcie pamiątkowych tablic deportacji Żydów z Francji, Holandii i Belgii. Przy rampie 9000 mężczyzn i chłopców w 1942 r. zostało oddzielonych od bliskich i skierowanych do obozów pracy na terenie Śląska. Ich bliscy wywożeni byli do KL Auschwitz-Birkenau i najczęściej całe transporty były mordowane w komorach gazowych. Od 29 sierpnia do 10 grudnia 1942 r zatrzymano tutaj 39 transportów jadących z Holandii, Francji i Belgii do Auschwitz-Birkenau. Z 9000 mężczyzn i chłopców prawdopodobnie przeżyło około 700-900 osób.
"Hans Bonn z Venlo jechał w pierwszym transporcie z Westerbrok, który zatrzymał się przy kozielskiej stacji. - W Koźlu dobre życie się zakończyło. Byliśmy bici kolbami podczas wysiadania z pociągów. Na peronie musieliśmy padać na twarz"- czytała jego wspomnienia historyk Annelies van Rens-Wilms.
Uroczystość zakończył Rabin Albert Ringe, który odmówił modlitwę wyznającą wiarę w miłosierdzie Boga nad zmarłymi oraz „Kadisz”.
Byliśmy tam, złożyliśmy kwiaty i będziemy pamiętać!
Kinga Gibaszek, Gilbert Kandziora i Jadwiga Kosalla.
http://info.wiara.pl/doc/3424791.Na-peronie-musielismy-padac-na-twarz
http://opole.tvp.pl/26790685/tablice-pamieci-ofiar-deportacji-do-kozla

17 września 2016
Obchody rocznicy napaści sowietów na Polskę.
W sobotę w Kędzierzynie-Koźlu oficjalnie obchodzono rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, zsyłki na Sybir obywateli polskich w latach 1940-1956 oraz powołania sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele naszej szkoły na czele z Panią Dyrektor. Poczet sztandarowy wystawiła klasa Ia w składzie: Weronika Zabawa, Miłosz Ryzner oraz Piotr Kardasz.

11 listopada 2016
W oficjalnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanych wspólnie przez samorządy: powiatowy i miejski wzięli również udział przedstawiciele naszej szkoły. Tym razem byli to uczniowie klasy IIb Kopaniecka Julia, Kubiec Sonia oraz Cichoń Patryk. Wraz z Panią Dyrektor oraz opiekunem pocztu sztandarowego Panem Piotrem Jahnem wzięli udział w uroczystej mszy świętej, barwnym pochodzie oraz wspólnym śpiewaniu znanych pieśni patriotycznych.
http://kk24.pl/kedzierzyn-kozle-swietuje-dzien-niepodleglosci-uroczysta-msza-przemarsz-i-wspolne-spiewanie-zdjecia/

13 grudnia 2016
35.rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
Grupa uczniów II LO pod opieką Pani Marzanny Gądek-Radwanowskiej wzięła udział w spotkaniu z Państwem Ludwiką i Henrykiem Wujec. Wspomnienia działaczy Solidarności z tamtego trudnego okresu są niezwykłą lekcją historii.
http://info.radiopark.fm/index.php/wiadomosci/item/25828-wspomnienia-sprzed-35-lat-w-rocznicę-stanu-wojennego

17 września 2017
Jak co roku 17 września przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach związanych z upamiętnieniem rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, zsyłki na Sybir obywateli polskich w latach 1940-1956 oraz powołania sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Dostąpiliśmy również zaszczytu wystawienia asysty do pocztu Związku Sybiraków.

17 listopada 2017
Uczniowie klasy 2B wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji "Odra - 20 lat po powodzi - stan obecny, perspektywy i szanse.
Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe było jednym z najważniejszych tematów konferencji, która odbyła się w Zakrzowie. Została zorganizowana przez starostę powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzatę Tudaj oraz marszałka województwa Andrzeja Bułę.

Wzięli w niej udział m.in. prof. Jerzy Buzek, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. Wojciech Ślączka, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wojewoda Opolski Adrian Czubak. Wszyscy oni wzięli udział w panelu dyskusyjnym.
„Razem w obliczu zagrożenia – powódź tysiąclecia 97’ oczami samorządowców i mieszkańców” – to zagadnienie otwarło wydarzenie, a zostało poruszone przez przedstawicieli samorządów dotkniętych powodzią oraz gości z Niemiec i Czech.

Istotnym punktem był również „Wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w województwie opolskim po roku 1997”, powiedział o nim marszałek Andrzej Buła. Kolejny ważny temat został omówiony przez wicestarostę powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józefa Gismana, który skupił się na inwestycjach po powodzi w 1997 roku.

Swoje wystąpienie zaprezentowali również przedstawiciele Terminale Sp. z o.o. Jarosław Zemło i Zbigniew Żuk. Zwieńczeniem konferencji było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie, władzami powiatu oraz Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej.

21.11 2017
Udział grupy uczniów w spotkaniu zorganizowanym przez grupę AI z I LO z dr Mirosławem Tyrczykiem badaczem historii i autorem książki „Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów”. Relacje polsko-żydowskie wciąż są białą plamą naszej zbiorowej świadomości, dlatego właśnie należy dyskutować o tragicznie splecionych polskich i żydowskich losach, o wydarzeniach przez lata ukrywanych i wypieranych. Po to, by lepiej zrozumieć wspólną przeszłość i aby dzięki temu mądrzej budować wspólną teraźniejszość.

11 grudnia 2017
Z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce grupa uczniów II LO pod opieką B. Tracza wzięła udział w spotkaniu z działaczem Solidarności Józefem Piniorem. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu członków grupy AI z I LO im. H. Sienkiewicza i zostało poprzedzone projekcją filmu „80 milionów” w reżyserii Waldemara Krzystka.Na spotkanie to zostały zaproszone wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Osoba Józefa Piniora jest ważnym elementem tworzącym polską historię. Był działaczem opozycji w PRLu, w 1980r. organizował struktury Solidarności na Dolnym Śląsku. Tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego dokonał tzw. „napadu na bank" i wyprowadził z konta związku 80 milionów złotych, aby nie zostały one zajęte przez władze komunistyczne.

Dzięki rozmowie z panem Piniorem oraz jego żoną uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądało życie podczas stanu wojennego i jak jego wprowadzenie podzieliło społeczeństwo. Maria Pinior, która również brała czynny udział w działalności opozycyjnej, poruszyła bardzo istotną kwestię pracy kobiet w walce z systemem. Spotkanie zakończyło się refleksją na temat współczesnego świata oraz obecnego stanu polskiej polityki. (za https://www.facebook.com/ILOKEDZIERZYNKOZLE/?rc=p)

DBAMY O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

2016
Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji
Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną mł.asp. Małgorzata Cisowska oraz dzielnicowy asp.szt. Piotr Chodorski odwiedzili naszą szkołę 17 października.
Funkcjonariusze rozmawiali z młodzieżą na temat odpowiedzialności prawnej. Policjanci przestrzegali uczniów przed sytuacjami, w których najczęściej może dochodzić do łamania prawa, a także przed ryzykownymi zachowaniami i negatywnymi skutkami używek. Zwłaszcza dopalaczy, które ze względu na ich często zmieniający się skład są szczególnie niebezpieczne.
Mundurowi przypomnieli nastolatkom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne. Jednocześnie przekonując ich, że młodzi ludzie zawsze mają wybór i dobre wzory, z których warto brać przykład.

IV EDYCJA OPOLSKIEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ - PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ!
13 stycznia 2017 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie dla młodzieży ponadgimnazjalnej naszego powiatu.
Kampania jest cyklem działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców, zwłaszcza w kontekście prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
Partnerami w realizacji tego programu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Polski Związek Motorowy w Opolu. Kampania została pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą we wszystkich powiatach województwa opolskiego.
Władze oświatowe reprezentował Pan Robert Gwóźdź - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Pani Aurelia Stępień – kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu.
W trakcie spotkania Pan Maciej Milewski - podinspektor wydziału ruchu drogowego KWP w Opolu - dokonał prezentacji na temat bezpieczeństwa młodego kierowcy w ruchu drogowym. Szczególną uwagę zwrócił na przyczyny wypadków i skutki nieodpowiedzialnego zachowania kierowców. Wypowiedź zilustrowano zatrważającymi statystykami i przemawiającymi do wyobraźni zdjęciami.
Pan Marek Pańka - Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego – przedstawił Złote Zasady FIA, zachowania zalecane wszystkim kierowcom.
Ostatnim prelegentem był – Pan Dominik Grabowski – egzaminator WORD Opole -, który skupił się na wybranych zagadnieniach techniki kierowania samochodem i ich wpływie na bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego. Umożliwił również uczniom skorzystanie z miernika czasu reakcji na bodźce działające na kierowcę w trakcie kierowania pojazdem. Było to niezwykle pouczające doświadczenie.
Podsumowaniem spotkania był konkurs drużynowy sprawdzający wiedzę młodych ludzi w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach. Najlepsi zostali nagrodzeni kamizelkami oraz opaskami odblaskowymi.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Wiedza merytoryczna występujących osób, ich doświadczenie i sugestywna forma przedstawienia tego bardzo ważnego problemu z całą pewnością skłoni młodych do refleksji i podniesie ich poziom odpowiedzialności za siebie oraz innych użytkowników dróg.

CYBERBEZPIECZNY UCZEŃ - wojewódzki program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
II LO przystąpiło do programu, który ma na celu:
- kształtowanie i promowanie bezpiecznych zachowań użytkowników sieci internetowej,
- przybliżenie zagrożeń wynikających z sieci internetowej wśród dzieci i młodzieży (child grooming, pedofilia, seksting),
- podniesienie świadomości nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz rodziców o zagrożeniach na jakie narażone są dzieci,
- podniesienie świadomości wśród społeczeństwa województwa opolskiego o zagrożeniach związanych z cyberprzestępczością oraz przepisy karne i procedury postępowania w przypadku ujawnienia zagrożeń płynących z zagrożeń z korzystania z Internetu,
- ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży,
- zapoznanie z metodami działania przestępców oraz sposobami wykorzystywanymi przez przestępców (hacking, wyłudzanie danych osobowych, oszustwa internetowe),
- podniesienie świadomości uczestników w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej z działaniami podejmowanymi w Internecie (utwory prawnie chronione, obrót wyrobami z podrobionymi znakami towarowymi, sprzedaż leków, publikowanie wizerunku),
- podniesienie świadomości dzieci i młodzieży oraz rodziców w zakresie metod obrony przed zagrożeniami płynącymi z Internetu.
W ramach programu odbywają się regularne zajęcia dla uczniów prowadzone przez nauczyciela informatyki oraz wychowawców. Dodatkowo w dniu 30 marca 2017 roku zaprosiliśmy rodziców na spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji.

GAME X REAKTYWACJA
20 kwietnia 2017 roku odbyły się warsztaty rozwijające wiedzę i kompetencje w zakresie uzależnień behawioralnych. Pracując z uczniami klasy 2A prowadzący wykorzystali edukacyjną grę planszową. Jednym z jej współautorów jest współpracujący z naszą szkołą - prof.zw.dr hab.- Piotr Morciniec, obecnie dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. (szczegółowy opis zajęć w zakładce Projekty i warsztaty)

2017/2018
DRUG STOP
W listopadzie uczniowie klas pierwszych odbyli spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji na temat zagrożeń wynikających ze stosowania narkotyków i dopalaczy. Poruszano również bardzo ważną kwestię odpowiedzialności karnej niepełnoletnich osób.

PRZYHAMUJ! ŻYCIE PRZED TOBĄ!
24 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się kolejne spotkanie w ramach V edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele reprezentujący szkoły ponadgimnazjalne powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Po powitaniu uczestników przez Panią Agnieszkę Kossakowską – Dyrektora Zespołu Szkół głos zabrał Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty, który przedstawił główne cele i znaczenie prowadzonej kampanii.
Następnie prezentacje multimedialne uzupełnione dużą dawką ciekawych informacji przedstawili:
Pan Maciej Milewski – podinspektor z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, który omówił Bezpieczeństwo młodego kierowcy w ruchu drogowym
Pan Dominik Grabowski – instruktor i egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, zapoznał uczestników z Wybranymi zagadnieniami techniki kierowania samochodem – ich wpływem na bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego
Pan Wojciech Kluk – Prezes Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego omówił ZŁOTE ZASADY FIA

Równocześnie trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych rywalizowały w konkursie wiedzy z zakresu ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy w praktyce oraz sprawdzały swój refleks na symulatorze czasu reakcji.

Do rywalizacji przystąpiło sześć szkół, najlepsza okazała się reprezentacja I liceum Ogólnokształcącego. W drugiej części spotkania młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach na symulatorze dachowania i symulatorze czasu reakcji.

TU NIE CHODZI O JEDZENIE
GRUDZIEŃ 2017
Tu nie chodzi o jedzenie to kampania społeczna, której celem jest przełamanie stereotypów oraz uświadomienie otoczenia, że zaburzenia odżywiania to choroba, którą się leczy i możliwy jest powrót do zdrowia, ale konieczne jest kompleksowe i interdyscyplinarne podejście. Anoreksja, bulimia i kompulsywne objadanie mogą dotyczyć każdego i wbrew pozorom wcale nie chodzi tu o jedzenie.

Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Organizatorem zadania jest Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania, działające w ramach Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego

Nasza szkoła znalazła się wśród 85 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, które realizują ten program. W ramach projektu uczniowie 10 klas (wszystkie pierwsze, drugie i jedna trzecia) biorą udział w warsztatach profilaktycznych z zakresu zaburzeń odżywiania. Odbyło się również spotkanie dla grona pedagogicznego, w trakcie którego przeprowadzono warsztat pt. “Rozpoznawanie i wczesna interwencja w zaburzeniach odżywiania” . Rodzice uczniów otrzymają materiały informacyjne.

OBCUJEMY Z KULTURĄ

NARODOWE CZYTANIE
W piątek 2 września 2016 r. w kędzierzyńskiej MBP odbyła się kolejna edycja akcji Narodowe Czytanie. Tym razem w całym kraju ( 3 września) publicznie czytano książkę „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Przedstawiciele naszej szkoły: p. Dyrektor Katarzyna Arciszewska-Stępień, p. Wicedyrektor Koryna Warzecha oraz nauczyciel bibliotekarz Grażyna Kochalska wraz z trójką uczennic: Hanią Posid, Edytą Franczyk i Dominiką Biernacką przeczytali fragmenty dzieła Sienkiewicza.

20 października 2016
Uczniowie kilku klas wzięli udział w projekcji znakomitego filmu Wojciecha Smarzowskiego "WOŁYŃ", którego scenariusz powstał na kanwie opowiadań Stanisława Srokowskiego oraz wspomnień świadków rzezi wołyńskiej w latach 1943–1944. Krytycy filmowi są jednomyślni – "Wołyń" jest przestrogą – oto, co może stać się ze światem, kiedy odda się go we władanie zideologizowanej nienawiści.

21 października 2016
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w pokazach filmów prezentowanych w ramach XX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMÓW NIEZALEŻNYCH im. Ireneusza Radzia. Na tegoroczną imprezę nadesłano rekordową ilość 119 filmów - informuje Bogusław Rogowski, przed laty jeden z twórców kina niezależnego w Kędzierzynie-Koźlu, a dziś członek komisji konkursowej. - Wśród nich są 52 filmy fabularne, 35 dokumentalnych i 32 animacje. Warto podkreślić, że po raz pierwszy obok polskich autorów filmy do konkursu zgłosili także twórcy ze Szwajcarii, USA, Turcji, Słowenii, Hiszpanii i Francji. W jury zasiadają m.in. irański reżyser i operator filmów dokumentalnych Said Manafi, dr Piotr Zawojski, wykładowca zagadnień teorii i historii kina i telewizji oraz członek Światowej Unii Filmu Niezależnego "Unica" Stanisław Puls.

PORANEK POETYCKI
„Podróż liryczna w świat poezji Haliny Poświatowskiej”
W dniu 04.11.16 w II LO im. M. Kopernika zorganizowano Spotkanie z poezją Haliny Poświatowskiej. Imprezę biblioteczną przygotowały członkinie Klubu Czytelniczego z klasy I c: Magda Aleksanderek, Patrycja Augustynek, Martyna Graczyk i Klaudia Chrząszcz. Dziewczęta przeczytały wybrane wiersze znanej polskiej poetki promując wśród młodzieży czytanie poezji. Jeden z wierszy przeczytała p. Dyrektor Katarzyna Arciszewska-Stępień, która przychylnie odniosła się do tej formy popularyzacji czytelnictwa, na stałe wprowadzonej do tradycji naszej szkoły. W jesiennej, listopadowej zadumie uczniowie wysłuchali kilkudziesięciu wierszy przeplatanymi notą biograficzną poetki przy towarzyszącej im muzyce J. S. Bacha. Oprócz lektorów – organizatorów do przeczytania jednego wiersza zgłosiło się dwóch słuchaczy z publiczności, ochotnicy z klasy I c.

13 grudnia 2016
Klasa 3B odwiedziła wystawę World Press Photo w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
World Press Photo 2015 jest doroczną (już 58) edycją wystawy fotografii prasowej. Składa się z prac wyróżnionych w największym i najbardziej prestiżowym konkursie, którego organizatorem jest fundacja World Press Photo. Corocznie wystawę, odwiedza ponad dwa miliony ludzi w około 45 krajach. W Opolu wystawa prezentowana jest od 13 lat i na stałe wpisała się kalendarz najpopularniejszych ekspozycji w regionie.
Każdego roku niezależne międzynarodowe jury ocenia prace nadesłane przez fotografów prasowych oraz agencje z różnych stron świata. W tegorocznym konkursie World Press Photo wzięło udział 5.692 fotografów z całego świata. Jury składające się z grupy czołowych specjalistów oceniało 97912 zdjęć. Nagrody przyznawane były w ośmiu następujących kategoriach: Contemporary Issues, Daily Life, General News, Long-Term Projects, Nature, Portraits, Sports, Spot News. W każdej z nich wyróżniono pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
Uczniowie obejrzeli również sztukę Witolda Gombrowicza na deskach sceny Modelarnia Teatru im. Jana Kochanowskiego.
http://teatralny.pl/recenzje/palic-ktory-nie-dutknal,1710.html

MIKOŁAJKOWY QUIZ CZYTELNICZY
Konkurs Czytelniczy ze znajomości książki „Niezgodna” rozstrzygnięty!
Uczniowie II LO okazali się niezrównanymi znawcami młodzieżowej powieści fantasy i science-fiction „ Niezgodna” Veroniki Roth, która jest nadal jedną z najchętniej czytanych powieści młodzieżowych.
Po bardzo wyrównanej walce dogrywka Konkursu wyłoniła zwycięzców i prawdziwych fanów tego bestselleru nastolatków, a są to:
1. Weronika Szymańska IIc
2. Alicja Domagała Id i Julia Baran Id,
3. Vivien Hajduk Id i Jessica Termin IId .
Gratulujemy zwycięzcom. Kolejny Quiz Czytelniczy w lutym ze znajomości „Igrzyska śmierci” S. Collins - T. 1.
Grażyna Kochalska

10 lutego 2017
PREMIERA sztuki w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej LOT
Zespół w składzie: Marta Burzan, Milena Liszka i Łukasz Nossek zaprezentował spektakl na podstawie sztuki BOŻE ZAUŁKI wg dramatu Anatola Wierzchowskiego - współczesnego autora, a prywatnie przyjaciela opiekuna grupy Waldemara Lankaufa. Kilka dni temu grupa zdobyła nagrodę za NAJLEPSZĄ SZTUKĘ w Międzyszkolnym Przeglądzie Teatrów w Głogówku oraz NAGRODĘ AKTORSKĄ dla Marty Burzan za najlepszą rolę żeńską. Spektakl jest tragikomiczną opowieścią o trojgu bezdomnych, którzy próbują ocalić swoją szlachetność i godność. Jury przeglądu podkreśliło sprawność warsztatową młodych wykonawców i ich zaangażowanie w kreowanie niełatwych ról. Serdecznie gratulujemy wykonawcom i reżyserowi.

5 września 2017
Narodowe Czytanie 2017
Nasi licealiści aktywnie włączyli się do akcji Narodowego Czytania „Wesela”. Wzięli udział we wspólnym głośnym czytaniu fragmentów "Wesela" Wyspiańskiego, które odbyło się w Kędzierzyńskiej MBP. Szkołę reprezentowali: Wojciech Derlikiewicz jako Wernyhora i Miłosz Gornig jako Gospodarz. Dramat czytany był przez mieszkańców Kędzierzyna-Koźla: przedstawicieli władz miasta, dziennikarzy, sportowców, bibliotekarzy, młodzież i.in.

3 października 2017
03.10.17 odbył się Wernisaż Wystawy "Polskie ślady Conrada" w Miejskiej Bibliotece Publicznej z udziałem licealistów II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu: Julii Kopanieckiej, Zuzanny Goluch, Katarzyny Zawadka.
Młodzież wzięła udział w czytaniu performatywnym fragmentów dzieł Conrada w dniu otwarcia Wystawy. Wystawę przygotowano ze zbiorów własnych MBP w 160. rocznicę urodzin pisarza - Józefa Korzeniowskiego.

20 października 2017
Klasa 2A wzięła udział w pokazie filmów w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia PUBLICYSTYKA 2017 - w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu

17 listopada 2017
Klasy 2D i 1B odbyli wycieczkę do Krakowa i wzięli udział w spektaklu "Czego nie widać?" w Teatrze Bagatela.

28 listopada 2017
Grupa uczniów z klas IB oraz IE wraz z opiekunami odwiedziła, w ramach wycieczki przedmiotowej z WOK, kulturalne miejsca na mapie Opolszczyzny - Muzeum Polskiej Piosenki🎸 http://muzeumpiosenki.pl/o-muzeum/zbiory/ oraz galerię World Press Photo Exhibition 217 - http://www.galeriaopole.pl/pl/world-press-photo-2017
Bardzo ciekawe, multimedialne Muzeum Polskiej Piosenki odsłoniło przed młodzieżą dziesięciolecia polskiej muzykografii, uczniowie mogli posłuchać utworów od lat 20' po czasy współczesne, ale również zobaczyć pamiątki związane z opolskim festiwalem - plakaty, kostiumy, bilety, fotografie. Wystawa fotografii prasowej pozwoliła natomiast zrozumieć i przybliżyć młodym ludziom sztukę fotoreportażu.

11 grudnia 2017
Uczniowie naszej szkoły mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć spektakl grupy Teatr 534 FLUG zatytułowany "Imponderabilia". Materiał nakręcony przez Studio Kopernik przybliża zespół oraz jego przedstawienie.


UCZYMY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH

FESTIWAL JĘZYKOWY 2016
26 kwietnia 2016 roku w II LO odbył się coroczny Festiwal Językowy. Tym razem imprezę zorganizowano pod hasłem "Człowiek żyje tyle razy, ile zna języków obcych". Uczniowie poszczególnych klas przygotowali zabawne scenki ilustrujące tę znaną myśl J. W. Goethego. Trudność zadania polegała na tym, że wymagane było wykorzystanie znajomości wszystkich języków obcych nauczanych w szkole. Dodatkową konkurencją było wspólne wymyślenie hasła zachęcającego do nauki języków. Najlepiej zaprezentowała się klasa IIE, tuz za nią uplasowały się IA i IIA.
Zmagania klas odbyły się w obecności naszych gości z Hiszpanii. Nie ma lepszej motywacji do nauki języków niż korzystanie z możliwości bezpośrednich kontaktów, jakie daje ich znajomość!
Nad przygotowaniem i przebiegiem imprezy czuwała Pani Bożena Żuchowska-Bugaj.

WIECZÓR HISZPAŃSKI
26 kwietnia 2016 r. na zakończenie wizyty naszych gości z liceum Luis Garcia Berlanga z Alicante przygotowaliśmy spotkanie z muzyką, tańcem i kuchnią hiszpańską. Nie zabrakło również smaków typowych polskich dań! Zabawa była bardzo sympatyczna. Wkrótce pełniejsza relacja z całej wizyty, która ma być początkiem regularnej wymiany uczniów obydwu szkół.

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14025-hiszpanie-z-wizyta-w-ii-lo-zdjecia

TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH - styczeń 2017
Tydzień Języków Obcych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu odbył się w dniach od 16 do 20 stycznia 2017 roku. W Tygodniu Języków Obcych brały udział klasy pierwsze i drugie. Każda klasa losowała kategorię do przygotowania w danym dniu z danego języka. Do wyboru było 8 kategorii: znana postać historyczna, kuchnia, ciekawe miejsce, znany sportowiec, piosenkarz, przebój zespół, narodowe święto zwyczaj, tradycja, znana postać współczesna lub słynny obraz. Każdemu dniu przyporządkowano jeden język obcy:
- poniedziałek – język rosyjski,
- wtorek – język angielski,
- środa – język hiszpański,
- czwartek – język niemiecki,
- piątek – język francuski.
Jury oceniało wartość poznawczą / merytoryczną, estetyczną oraz włożony wkład pracy w przygotowanie specjalnych stoisk. Po podsumowaniu dokonań we wszystkich dniach rywalizacji jury uznało, że najlepsze okazały się klasy 1D, 1C i 2D. Serdecznie gratulujemy.


Szkolny Konkurs Znajomości Języka Angielskiego - regulamin znajduje się w zakładce Materiały do pobrania/Inne

OUR SPACE - blog prowadzony przez uczniów klasy IIID (pod opieką M. Michaliszyn) - http://insider3d.blogspot.com

POMAGAMY INNYM

28 września 2016 roku - X Integracyjny Festiwal Piosenki rozpoczął obchody XX-lecia działalności szkolnej grupy VOLONTARIUS, która ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Zarówno opiekunka grupy - Pani Grażyna Całek-Zawadzka jak i młodzi wolontariusze zasłużyli na wielkie słowa podziękowania za niesłabnący entuzjazm i poświęcenie we wspieraniu potrzebujących dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

27-28 września grupa uczniów II LO wzięła udział w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż.

29 września 2016 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej akcji oddawania krwi.

26 października 2016 - udział wolontariuszy (pod opieką Pani Katarzyny Kempy) w INAUGURACJI ROKU SPORTOWEGO organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu.

SZLACHETNA PACZKA II LO
Wasza empatia przebiła wszystko! Niesamowity rezultat uzyskaliśmy jako szkoła w charytatywnym projekcie "Szlachetna Paczka". Kiedy przystępowaliśmy do programu nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, jak będzie to wyglądało w Liceum Kopernika... Już drugiego dnia okazało się, że okno, które miało być największym problemem, znalazło się dzięki firmie Filplast Sp. z oo. Powolutku spływały dary od osób prywatnych, nauczycieli, uczniów, później w akcję włączyły się całe klasy, Samorząd Uczniowski organizując zbiórki pieniędzy lub przynosząc dary rzeczowe. W naszym pomieszczeniu gospodarczym robiło się coraz to bardziej ciasno. W sumie cała społeczność szkolna z pomocą sponsorów uzbierała , UWAGA , 28 dużych kartonów darów!!! Do tego wspomniane okno, pralkę przywiezioną spod Grodkowa, 5 worków zaprawy, bon do Deichmanna na kwotę 300 zł. W gotówce zebraliśmy ponad 400 zł., za które zakupiliśmy prezenty dla rodziny. Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w pomoc rodzinie. Serdeczne dzięki dziewczynom z klasy IID, które bardzo zaangażowały się w projekt Kinga Thiel, Monika Szenkel, na szczególne podziękowania zasługuje Paulina Sawicka!

3 grudnia 2016
97 ROCZNICA PCK
W Domu Kultury "Chemik" w Kędzierzynie - Koźlu odbyła się uroczysta akademia związana z 97 rocznicą powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele władz powiatu i miasta oraz zaproszeni goście. Zasłużeni krwiodawcy, wolontariusze, podmioty i firmy współpracujące z PCK otrzymały odznaki, dyplomy i gratulacje.
Również nasi wolontariusze zostali wyróżnieni: Paulina Pieczarka, Agnieszka Brzezińska, Agata Serwaczak, Wiktoria Ptak, Dominika Rockstein, Aleksandra Martyka, Magdalena Chrzanowska, Beata Kozioł, Agnieszka Kozioł, Kacper Podgórski.
Jesteśmy dumni z ich postawy i zaangażowania.

8 grudnia 2016
GALA WOLONTARIATU
Przedstawiciele grupy "Volontarius" odebrali nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie "Barwy Wolontariatu",którą wręczono podczas Gali Wolontariatu prowadzonej przez Szymona Hołownię w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Całej grupie serdecznie gratulujemy!
Warto nadmienić, że odbiór nagród i wyróżnień nigdy nie zakłóca systematycznej (!) pracy grupy.
Przypomnijmy tylko niektóre z najważniejszych, tegorocznych wydarzeń:
- prowadzenie Integracyjnego Przeglądu Piosenki
- obchody XX-lecia działalności grupy "Volontarius"
- obsługa Turnieju Szachowego dla seniorów
- Festyny Rodzinne
- liczne spotkania w ramach rozpoczęcia projektu "Od przedszkola do Volontariusa"
- spotkania mikołajkowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- świętowanie Dnia Wolontariusza z seniorami
- a już wkrótce czekające nas spotkania wigilijne w zaprzyjaźnionych Domach Dziennego Pobytu oraz stowarzyszeniach... Wszystkim zaangażowanym wolontariuszom bardzo dziękujemy!
Media o wydarzeniu:
http://www.ocwip.pl/…/Wyniki-konkursu-Barwy-Wolontariatu-20…
http://www.24opole.pl/22620,Opolscy_wolontariusze_odebrali_

RODACY - BOHATEROM
18 grudnia 2016 w naszej szkole zakończyła się akcja przygotowywania paczek dla Polaków na Kresach. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu uczniów klas III A, II C i II D oraz trzem uczniom klasy I A czyli Adamowi i obu Kacprom - z naszej szkoły na Kresy wyruszyło aż 6 paczek, każda z nich zawierała m.in. cukier, konserwy mięsne, ryż, kawę, herbatę, makaron, słodycze, kawę, etc. Do paczek dołączona zostały kartki z bożonarodzeniowymi życzeniami, również dar Waszych talentów plastycznych! Właśnie te kartki świąteczne to – oprócz darów rzeczowych – najważniejszy element, na który "Kresowi Bohaterowie" często czekają cały rok. Celem akcji „Rodacy-Bohaterom” jest przede wszystkim pamięć o tych, którzy walczyli za wolność naszej ojczyzny, a po wojnie zmuszeni byli pozostać za wschodnią granicą Polski. To także wsparcie weteranów, którzy żyją w bardzo skromnych warunkach socjalnych lecz dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach AK i innych formacji wolnościowych.
W Kędzierzynie akcję Stowarzyszenia ODRA - NIEMEN koordynuje Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle już po raz czwarty.
Bardzo dziękujemy Wszystkim, którym los Polaków na Kresach nie jest obcy, pamiętajcie, że dobro, które czynicie wraca do Was po dziesięciokroć!
Koordynatorem akcji była Pani Jadwiga Kosalla

11 stycznia 2017
Samorząd Szkolny zakończył zbiórkę i przekazał pomoc na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu. Bardzo dziękujemy darczyńcom i prosimy o stałą pamięć o potrzebujących zwierzakach!

14 kwietnia 2017
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przygotowaniu darów dla Domu Matki i Dziecka w Opolu. Dary zostały przekazane ku wielkiej radości sióstr zakonnych prowadzących tę placówkę. Dziękujemy uczniom, a zwłaszcza Paulinie Sawickiej i Monice Szenkel. Brawo Dziewczyny!

10 grudnia 2017
Tego dnia odbył się finał tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Nasza szkoła, podobnie jak rok temu włączyła się do akcji. Dwa tygodnie uczniowie, nauczyciele, znajomi dostarczali potrzebne produkty. W ostatnich kilku dniach kantorek WF przeżył oblężenie! Dary zaczęły spływać w tempie ekstremalnym. Trzeba było przyjechać sporym busem, żeby to wszystko pomieścić. Zebraliśmy niesamowitą ilość podarunków! BYŁO TEGO 45 KARTONÓW! Z tego miejsca w imieniu rodziny składamy wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania za Waszą bezinteresowność, hojność, dobroć. Było Nam bardzo miło wręczać paczkę w Waszym imieniu! Nie sposób wymienić tu wszystkich obdarowujących, bo było ich na prawdę wielu. DZIĘKUJEMY
Inicjatorem i koordynatorem zbiórki był Pan Marek Słota.

20 grudnia 2017
Już po raz kolejny uczniowie naszego liceum włączyli się do akcji „Rodacy Bohaterom - Wesprzyj Polskich Kombatantów na Kresach"” organizowanej przez fundację ODRA - NIEMEN i Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn - Koźle.Jak co roku robiliśmy paczki żywnościowe dla polskich kombatantów na Kresach. Chociaż pozostali poza granicami naszego państwa, to jako Polacy kultywują historię i tradycje naszego narodu a swoją postawą i niezłomnością uczą nas patriotyzmu!.
Uczniowie klasy IIA (szczególne brawa dla KACPRA KRÓLA i KACPRA KERNERA) i klasy IIID oraz nauczyciele przygotowali 5 paczek.
Za pamięć, empatię i chęć pomocy ogromne podziękowania. Akcję koordynowała Pani Jadwiga Kosalla.

SZKOLNE DYKTANDO

9 listopada 2016 r. odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym szkolne dyktando, które pisało 45 uczniów oraz pani Dyrektor Katarzyna Arciszewska- Stępień.
Najmniej błędów popełnili Martyna Graczyk i Jakub Kukiełka z klasy Ic, niewiele więcej Przemysław Cyran z klasy IIb oraz Natalia Włodarczyk z klasy IIc.
Zwycięska para będzie reprezentowała szkołę na dyktandzie powiatowym.
A oto treść samego dyktanda:
Nie znając podstawowych reguł ortografii, nie widząc pożytku z jej opanowania, młodzież spisuje się czasem niezbyt chlubnie. Czy pamiętacie swoje kłopoty z jarzmem niewoli, honorowym zwycięstwem, chytrością, zhańbieniem czy hałasem? Niełatwo było przebrnąć przez wyrazy typu: językoznawstwo, myślistwo, ideologii, grunwaldzkie pola, idei. Mówiąc żartobliwie- nieraz zhańbiliśmy się. Mimo że mamy wiedzę o literaturze, to musimy nadrobić kompromitujące nas braki w zakresie ortografii. Już nieraz mogliśmy zauważyć, jakie trudności na co dzień nastręcza nam interpunkcja. Polska gramatyka niestety należy do najtrudniejszych. To dyktando będzie nieco chaotyczne, chodziłoby, bowiem o sprawdzenie ortografii w szerszym zakresie i rzucenie większej liczby zdań nieuporządkowanych.
Ta książka jest na pewno mało oryginalna i chybaby można powiedzieć, że jakby niedokończona. Mówisz nonsensy. Wrócił z Norymbergi jako chuligan, hultaj i miałem ochotę go po prostu schłostać. Nie miał już nadziei, że ponadpółmetrowa hałda i droga nie dalej niż kilometr stąd, poprzerzynana gdzieniegdzie torami szynobusów, będzie naprawiona. Po prostu nic nie pamiętał ponad to jedno wydarzenie, a ponadto był nieśmiały. Na przykład coraz częściej można by nawzajem sprawiać sobie niespodzianki. Z rzadka strofowano by was, ale w zamian za to oczekiwano rehabilitacji za ohydne postępki. Po raz pierwszy w życiu poznałem Francuzkę, która wcale nie mówi po francusku. Na wprost niego stał i szczekał duży chart, więc poniewczasie czuł, jak ulatuje z niego hart ducha. Jak każe zwyczaj, napiszę reportaż o mieszkającym naprzeciwko ponadtrzydziestodwuipółletnim Ślązaku, który marzył, że ożeni się z warszawianką, która przyjechała z Norwegii i niemalże nie zginęła wskutek spowodowanego przez niego wypadku.
W dzisiejszych pracach nie powinnam znaleźć zbyt wielu rażących potknięć, bo dyktando nie było arcytrudne, a wy pokazaliście nie najniższe przecież umiejętności. Wierzę, że nicnierobienie należy w chwili bieżącej do przeszłości. Celem konkursu jest uświadomienie sobie nade wszystko, że znamy lub nie ortografię języka polskiego. Nie wiadomo, kto zostanie laureatem, myślę jednak, że przede wszystkim osiągniemy obopólną satysfakcję i mówiąc „Ach, co to będzie za udany dzień”, wykrzykniemy: „Ahoj ortografio!”.

14 listopada 2017
Odbyła się kolejna edycja szkolnego dyktanda. Tekst przygotowany przez Panią Danutę Klityńską był pełen pułapek ortograficznych! W zmaganiach wzięło udział 40 uczniów:
I miejsce zajęła Martyna Graczyk z kl. IIc
II miejsce zajął Jakub Kukiełka z kl. IIc
Wyróżnienie otrzymał Krzysztof Wołkonowski z kl. Ia.
A oto treść dyktanda:
Kolega Grzegorza, Ambroży Gżegżółka, dokonał przeglądu przedmiotów nauczania obowiązujących w liceum. Zostawszy licealistą, rozmarzył się i przyrzekł sobie, że teraz już na pewno musi być najlepszy. Ale w czym? Skromnie i samokrytycznie zauważył, że nie może być doskonały we wszystkim i należałoby coś wybrać. Niedługo się wahał. Jest wprawdzie niezły z biologii. Wie, jak wyglądają na przykład perłowoszare azalie, żółto-czerwone gardenie, bladoróżowe goździki, których rabatki tworzyły barwne esy-floresy na tle ciemnej zieleni traw i rosnących gdzieniegdzie jasnozielonych krzewów. Nie znosi jednak fizyki ani chemii, zaś sympatia do polonisty - pana Hieronima Pszczółkowskiego -nie pomoże w uniknięciu pułapek ortografii. Ba, chłopak jest święcie przekonany, że Polacy zostali obdarzeni ortografią można by powiedzieć, że najtrudniejszą z możliwych i wcale nie najłatwiejszą interpunkcją. Rzadko korzystamy ze słownika, na co dzień nie nosimy go ze sobą i dlatego poniewczasie okazuje się, że takie nicnierobienie powoduje, iż nie znamy poprawnej pisowni wielu polskich wyrazów i - mówiąc żartobliwie - chybaby się nieraz zhańbiliśmy. Ale, ale! Czyżby młody warszawiak właśnie miał znaleźć coś dla siebie? Trzeba by tylko połączyć nie najniższe przecież ortograficzne umiejętności z hobby Ambrożego, czyli przede wszystkim arcytrudną hodowlę ptaków z osiągnięciami w ogródku przyszkolnym. Tam przecież grządki pożytecznych i oryginalnych jarzyn ciągną się wzdłuż szpaleru jeżyn. Naprzód oberżyna przy rzeżusze, na przodzie biało-czerwona rzodkiew przy długim i jasnozielonym ogórku, a bakłażan naprzeciw marchewki. Na razie Ambroży Gżegżółka spod zmrużonych powiek patrząc na papużki nierozłączki, widzi, jak w jego ptaszarni pojawiają się jaskółki i kukułki, oryginalne pustułki, jerzyk i pokrzewka, kszyk, piegża oraz biało-czarno-popielata białorzytka, która z żytem naprawdę nie ma nic wspólnego. Zachwycony tym widokiem Ambroży wykonał półobrót i kątem oka znienacka ujrzał dziwne straszydło. Oszołomiony wytężał wzrok. Wiedział, że znikądinąd nie może oczekiwać pomocy. Aż nagle różnokolorowy miraż rozpłynął się, a zaskoczony chłopak ujrzał przed sobą przyglądającego mu się nieznanego zwierza, wyglądającego jak z rodziny długoszyich żyraf żyjących w twardolistnym lesie i żującego zielonkawe liście, a jego nibynóżki drgały rytmicznie. No, no, taką kolekcją dziwolągów, ortograficznych cudaków można by zadziwić nie tylko panią od biologii, ale także pana od polskiego.

URODZINY KOPERNIKA

10 lutego 2017 roku obchodziliśmy nasze szkolne święto, Urodziny Mikołaja Kopernika – naszego patrona. 19 lutego przypada 544 rocznica jego urodzin. Uczciliśmy ją urządzeniem stołu urodzinowego z tortem, świeczkami i balonami. W tle słyszeliśmy prezentację muzyczną o Koperniku. Oprócz tortu można było kupić inne dobre wypieki uczniów.
Była to doskonała okazja, żeby w tym dniu uczcić sukcesy naszych uczniów w konkursach, które niedawno odbyły się w naszej szkole. Na uroczystym apelu, po odśpiewaniu urodzinowej piosenki „ Happy Birthday” nagrodzone zostały klasy, które przygotowały najlepsze scenariusze lekcji wychowawczych o patronie szkoły, zwycięskie klasy w konkursie Tygodnia Języków Obcych, laureaci Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego i uczniowie , którzy zajęli I miejsce w międzynarodowym Konkursie na logo Fundacji „Children off the Streets” z Los Angeles.
Imprezę uwieńczyła premiera spektaklu „Boże Zaułki” w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej LOT, która kilka dni temu została uhonorowana pierwszą nagrodą na Przeglądzie Teatralnym w Głogówku.
Był to wspaniały akcent na zakończenie I półrocza!

POWIATOWY KONKURS UNIJNO-SPOŁECZNO-PRAWNY "POLAK-EUROPEJCZYK-OBYWATEL"

7 kwietnia 2017 roku odbyła się I edycja konkursu adresowanego do gimnazjalistów naszego powiatu. Pomysłodawczynią konkursu i jego głównym organizatorem jest Pani Jadwiga Kosalla. Konkurs odbył się pod patronatem Pani Lidii Geringer de Oedenberg oraz Starostwa Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Zwycięzcami tej edycji zostali uczniowie PG nr 5 z Kędzierzyna-Koźla (Julia Fogel, Oliwia Piechulek i Maciej Wójtowicz), a w kategorii zmagań indywidualnych I miejsce zajął uczeń PG 5 Maciej Wójtowicz, II miejsce uczennica PG 5 Julia Fogel a III miejsce uczeń PG 4 Piotr Wanat. Wyróżnieni gimnazjaliści otrzymali nagrody rzeczowe oraz wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego. Serdecznie gratulujemy!

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LICZBY PI

W dniu 14 marca świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Klasy pierwsze i drugie zostały zaproszone do zabawy matematyką i fizyką. Każda klasa mogła wziąć udział w trzech konkurencjach. Został przygotowany quiz matematyczno-fizyczny, w którym wzięły udział dwuosobowe drużyny z poszczególnych klas. Na korytarzu prezentowano stoiska tematyczne, m.in.: matematyka na wesoło, matematyka na sodko, fizyka w życiu codziennym. Poszczególne klasy przygotowały również plakaty promujące fizykę, matematykę lub liczbę Pi.

FESTIWAL PRAW CZŁOWIEKA

26 kwietnia 2017
W MOK "Chemik" odbyła się uroczysta gala I Festiwalu Praw Człowieka zorganizowanego z inicjatywy Marzanny Gądek-Radwanowskiej przez II LIceum Ogólnokształcące. Impreza odbywała się pod patronatem Starosty Powiatu Kędzierzyńsko–Kozielskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.
Celem festiwalu była promocja szeroko rozumianych praw człowieka oraz edukacja w przedszkolach, szkołach oraz w środowisku lokalnym. Na uroczystość zaproszone zostały placówki oświatowe z całego powiatu.
Galę otworzyła dyrektor II LO Katarzyna Arciszewska-Stępień wraz z pomysłodawczynią festiwalu, Marzanną Gądek-Radwanowską, nauczycielką liceum.
Uczniowie przygotowywali szereg widowiskowych działań: pantomimę, spoty reklamowe, plakaty i rysunki. To ostatnie dotyczyło głównie przedszkoli i szkół podstawowych. Następnie nauczyciele, opiekunowie i przedstawiciele współpracujących instytucji oraz organizacji ocenili przygotowane zadania.
Do współpracy przystąpiło 15 placówek oświatowych z całego powiatu, a wśród nich przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
W trakcie imprezy pojawiały się również ciekawe przerywniki, takie jak występ Anny Jelinek z dziećmi szkoły specjalnej, którzy wykonali piosenkę "Masz prawo" autorstwa Anny Jelinek. Autorka podarowała piosenkę organizatorom festiwalu, by w kolejnych edycjach była tematem przewodnim.
W imprezie nie mógł uczestniczyć Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, ale jego przedstawicielka przekazała specjalne pismo wystosowane przez rzecznika na ręce dyrekcji II LO, wyraziła również nadzieję, że festiwal będzie miał swoją kolejną edycję na rok, władzom liceum pogratulowała wspaniałej inicjatywy.
- Wstajemy rano, wychodzimy do szkoły, uczymy się, mamy bezpieczny dom, ale pamiętajcie, że nic nie jest dane raz na zawsze i wszystko to może bardzo szybko przybrać inną rzeczywistość, wskutek działań ludzi, na które my w danej chwili nie mamy bezpośredniego wpływu, dlatego tak ważne jest, abyśmy również wiedzieli, jak o nasze prawa walczyć – mówił podczas otwarcia wicestarosta Józef Gisman.
Dlaczego należy nagłaśniać kwestie związane z prawami człowieka? Czy młodzież ma ich świadomość? Odpowiada starosta Małgorzata Tudaj, która objęła festiwal swym patronatem:
- Świadomość młodych ludzi jest coraz większa, szczególnie w kontekście mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco można śledzić wydarzenia z całego świata. Nie chodzi tu o kraje opanowane przez wojnę, gdzie nie ma mowy o żadnych prawach, ale o te, gdzie praworządność jest łamana. Z pewnością młodzi ludzie widzą i wiedzą coraz więcej, nic jednak nie zastąpi rzetelnej edukacji na poziomie szkolnym, ale też tej, jaką wynoszą oni z domu, stąd ogromna rola nie tylko pedagogów, ale również rodziców.
Projekt wspierany był również przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu, Amnesty International Polska, Fundację Wiedzieć Więcej oraz Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kędzierzynie–Koźlu. Podczas gali finałowej swoje występy dali wychowankowie II LO: szkolny chór, zespół taneczny oraz młodzi aktorzy.
(źródło: Nawa Gazeta Lokalna/Lokalna 24)

2017/2018
II FESTIWAL PRAW CZŁOWIEKA
O projekcie
II Festiwal Praw Człowieka jest kolejną edycją projektu zapoczątkowanego w zeszłym roku szkolnym. Uczestnicy zebrania organizacyjnego, które odbyło się 23 listopada w II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu, podjęli decyzję o tematyce II Festiwalu, są nią Prawa Dziecka. Zebranie organizacyjne zaproponowało ścisłe określenie wymagań dotyczących podejmowanych działań. Uczniowie placówek oświatowych uczestniczących w projekcie mogą przygotować:
a) plakat w rozmiarach a2 lub A3 [3 z każdej placówki]
b) formę teatralną do 10 minut [1 z każdej placówki]
c) film do 2 min [1 z każdej placówki]
d) spot reklamowy 23-30 sek. [1 z każdej placówki]
Zapraszamy również pilotażowo do dwóch nowych zadań:
e) piosenka o prawach człowieka [solista lub zespół 3-4 osób 1 z każdej placówki]
d) turniej debat oksfordzkich na temat praw człowieka/dziecka dla uczniów kl. gimnazjum i ponadgimnazjalnych[ jedna 4 osobowa drużyna na szkołę]

Postęp działań
23 listopada 2017 zebranie organizacyjne / zgłoszenie placówek do projektu
10 grudnia 2017 ostateczny termin zgłoszenia przedszkoli i szkół do projektu poprzez logowanie na platformie eTweeningowej
02 stycznia 2018 zgłoszenie do organizatora projektu informacji o przygotowywanym działaniu i ilości osób zaangażowanych w projekt
05 stycznia 2018 szkolenie techniczne dla drużyn startujących w Turnieju Debat
Oksfordzkich w II LO przekazanie drużynom tez do dyskusji
31 stycznia 2018 powołanie komisji oceniającej przebieg Turnieju Debat Oksfordzkich
31 stycznia 2018 zamieszczenie informacji o II Festiwalu Praw Człowieka na stronie placówki, która przystąpiła do projektu
02 lutego 2018 Turniej Debat Oksfordzkich
16 lutego 2018 koniec zbierania prac przez zespół oceniający
16 lutego odbiór plakatów promujących II Festiwal Praw Człowieka i wyeksponowanie ich w placówce uczestniczącej w projekcie
22 lutego 2018 obrady zespołu oceniającego
15 marca 2018 Gala II Festiwalu Praw Człowieka

8-9 grudnia 2017
I OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAW OBYWATELSKICH
Z inicjatywy Pani Marzanny Gądek-Radwanowskiej grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w I Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich w Warszawie. Program Kongresu był bardzo bogaty, odbyło się 36 paneli na ważne tematy - od spraw specjalistycznych po ogólne, dotyczące każdego z nas. Uczestniczyło w nich w sumie ponad 1500 osób z całego kraju i zagranicy, na miejscu i drugie tyle widzów transmisji online. Głos zabierało ponad 150 panelistów. U źródeł organizacji Kongresu legło przekonanie, że prawa człowieka to nie tylko Konstytucja i wielkie prawnicze debaty. To jak respektowane są prawa obywateli, rozstrzyga się codziennie w tysiącu sprawach pozornie bardzo specjalistycznych. To są kwestie, o których należy rozmawiać.
W tym roku Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich kończy 30 lat. Postanowiono więc zastanowić się, jakie nowe wyzwania stoją przed Polakami.
Adam Bodnar, który od września 2015 r. jest siódmym rzecznikiem praw obywatelskich, chcąc uhonorować dorobek Poprzedników zaproponował ich spotkanie na Pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich organizowanym we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).
Wśród wielu poruszanych tematów na Kongresie podjęto kwestie praw człowieka widzianych z perspektywy różnych pokoleń, metod nauczania o prawach człowieka, roli sądów w służbie obywatelom, ochrony praw obywatelskich.
W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klasy ID, IC, IA i IID pod opieką Pani M. Gądek-Radwanowskiej.
Mecenas Jacek Różycki tak napisał w swojej spontanicznej relacji:
[...] wśród uczestników dyskusji znalazła się także delegacja uczennic i uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego z Kędzierzyna-Koźla wraz ze swoją Nauczycielką (tak – przez wielkie „N”) – niezawodną Marzanną Gądek-Radwanowską. Ten fakt radował mnie szczególnie – z bardzo wielu przyczyn. Wspaniała kędzierzyńska młodzież to bowiem – przede wszystkim – beneficjenci naszych działań. Ale także i ich kreatorzy – oprócz uczestnictwa w „Tygodniu Konstytucyjnym” organizują „u siebie” cudowny Festiwal Praw Człowieka – inicjatywę edukacyjną, która angażuje w prawa człowieka szkoły wszystkich szczebli całego powiatu. Mam zaszczyt w tym wszystkim uczestniczyć. Rzecznik Praw Obywatelskich, Komisja Praw Człowieka przy NRA, Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu oraz nasza izbowa Komisja ds. Ochrony Praw i Wolności Obywatelskich także. Bo „chce się” „tylko” kilkunastu osobom. Gorąco wierzę, że temat podchwyci kilkaset następnych."
Dziękujemy uczestnikom za godne reprezentowanie II LO.

5 stycznia 2018
w II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu odbyły się, w ramach II Festiwalu Praw Człowieka warsztaty przygotowujące uczniów Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego do Turnieju Debat Oksfordzkich na temat praw dziecka. W warsztatach, obok 9 drużyn II LO, 8 drużyn ze szkół z terenu powiatu.
W ramach warsztatów mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole drużyny z PSP nr 3 pod opieką Pana Adama Liperta, PSP nr 19 pod opieką Pani Korneli Lerch - Kozuli, PSP nr 12 pod opieką Pani Adriany Piliszko, PSP nr 6 pod opieką Pani Agnieszki Kamuselli, PSP nr 1 pod opieką Pani Anny Jaksiewicz, ZS nr 3 pod opieką Pani Jolanty Hyli oraz z I LO pod opieką Pani Grażyny Stelmach.
Warsztaty na temat "Debata oksfordzka krok po kroku" prowadzili uczniowie II LO. W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzieli się czym jest debata oksfordzka i jakie są zasady jej przebiegu. Omówiono m.in. historię debaty oksfordzkiej, przedstawiono Regulamin oparty na konwencji Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, przedstawiono cel debaty, zasygnalizowano jak powinien wyglądać strój mówców pokazano rozkład sali w debacie oksfordzkiej.
Omówiono też techniczne zasady przebiegu debaty oksfordzkiej i zasady wystawiania punktów. Uczestnicy szkolenia wykazali olbrzymie zainteresowanie tematem, a udział symulacjach, które odbyły się po zakończeniu szkolenia sprawił im dużą przyjemność.

W najbliższym czasie drużyny II LO czeka wewnętrzna rozgrywak, która zadecyduje kto będzie reprezentował naszą szkołę namiędzyszkolnym Turnieju Debat Oksfordzkich, który odbędzie sie w naszej szkole 02.02.2018 r