Z uczelnią za Pan Brat

Uniwersytet Opolski

W roku szkolnym 2015/2016 czniowie klas maturalnych realizujący rozszerzony program chemii juz dwukrotnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych na wydziale chemii. Inicjatorem i organizatorem tych wyjazdów jest nauczycielka chemii mgr Dorota Gajewska. Ta forma nauki daje między innymi możliwość wykonywania i obserwacji ciekawych doświadczeń oraz poznania specyfiki studiów chemicznych. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży i dzięki otwartości władz uczelni z całą pewnością bedą kontynuowane.
http://uni.opole.pl/
http://chemia.uni.opole.pl/shownews.php?lang=pl&m=1
W zakładce "Materiały do pobrania/chemia" znajdziecie prezentację ilustrującą pobyt naszych uczniów na UO.

W dniu 14 marca 2016 roku odwiedziła naszą szkołę Pani dr Małgorzata Ganczarska z Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. Wraz ze studentkami Wydziału Historyczno-Pedagogicznego przeprowadziła warsztaty kreatywności dla uczniów klas trzecich "Ja i moja przyszłość". Spotkanie zakończyło się prezentacją kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.
http://whp2.uni.opole.pl/show.php?id=5

W dniu 2 czerwca 2016 roku grupa uczniów naszej szkoły odwiedziła Uniwersytet Opolski. Po przyjeździe na kampus odbyło się spotkanie z Maciejem Kochańskim - przewodniczącym Samorządu Studenckiego UO oraz z przedstawicielem firmy SINBAD „Ucz się i pracuj jednocześnie”. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy i udali się na interesujące ich wydziały: Wydział Prawa i Administracji (http://www.prawo.uni.opole.pl/ ), Wydział Chemii (http://wch.uni.opole.pl/ ) , Instytut Matematyki (http://www.math.uni.opole.pl/ ) i Fizyki (http://www.fizyka.uni.opole.pl ) oraz do Radio Sygnały (http://radiosygnaly.pl/ – Studencka Telewizja SETA (http://100.uni.opole.pl/ ). Kolejnym punktem programu był wykład dr. Jarosława Bogackiego. Po przerwie obiadowej w Studenckim Centrum Kultury uczniowie przeszli do Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej ( http://www.wsm.opole.pl/pl/), która proponuje studia na kierunkach: Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Położnictwo, Fizjoterapia i Dietetyka.
Poznanie oferty najbliższego uniwersytetu jest bardzo ważne dla przyszłych kandydatów na studentów. Dziękujemy za tę możliwość.

Dnia 13.06.2016 r. Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w III Matematyczno-Fizyczno-Informatycznej Grze Terenowej na Uniwersytecie Opolskim w ramach XIV Opolskiego Festiwalu Nauki.
Drużyna w składzie: Krzysztof Glacel IIC, Szymon Gajewski IIC i Bartosz Zięba IIC zajęła I miejsce, a drużyna w składzie: Jacek Fica IIA, Piotr Wątorski IIA i Mikołaj Bieniek IIA - II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w województwie opolskim.
Gratulujemy.

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

W ramach projektu współpracy ze szkołami średnimi "Strefa Młodziezy" gościli u nas przedstawiciele Uniwersytetu SWPS z Wrocławia. Tegoroczni maturzyści uczestniczyli w ciekawych warsztatach dotyczących efektywnego zarządzania czasem. Mieli okazję uświadomić sobie, jak ważne jest właściwe rozplanowanie pracy przed czekającymi ich egzaminami.
Spotkanie zakonczyło się krótką prezentacją uczelni.
http://www.swps.pl/wroclaw

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w Opolu

9 grudnia 2015 uczniowie klas trzecich wzięli udział w warsztatach organizowanych przez członków Koła Naukowego WSB - Wydziału Ekonomicznego w Opolu. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu "Bezpieczeństwo w Internecie". Ma on na celu uświadomienie młodzieży, w jaki sposób nieumiejętne korzystanie z internetu oraz nowych technologii i narzędzi typu social media (jak Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter), może wpłynąć na ich życie. Działanie jest odpowiedzią na zatrważającą ilość informacji spływającą z mediów na temat tragedii, jakie wyniknęły z rosnącej skali cyberprzemocy. Jest także uzupełnieniem podstawy programowej szkół ponadgimnazjalnych na temat bezpieczeństwa życia i mienia o najnowszą formę zagrożeń wynikających z cyberprzemocy. Warsztaty pod nazwą "Autoprezentacja i wizerunek w sieci" spotkały sie z dużym zainteresowaniem uczestników. Uczniowie zdobyli umiejętności przewidywania skutków działań w Internecie, radzenia sobie w przypadku nękania, rozpoznawania manipulacji czy unikania źródeł i przejawów agresji w sieci, a także dowiedzieli się, jak chronić siebie i swoja prywatność.

http://www.wsb.pl/opole/

15 grudnia 2016
Uczniowie klasy 3b, 3c, 3d i 3e wzięli udział w warsztatach na temat "Wystąpienia publiczne - jak przeżyć oda do z?" przygotowane przez studentki Wydziału Ekonomicznego WSB w Opolu.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

II LO nawiązało współpracę z WST w Katowicach. Na podstawie podpisanego porozumienia uczniowie naszej szkoły będą mogli brać udział w wykładach otwartych, demonstracjach nowoczesnych technologii, spotkaniach z wybitnymi ludźmi nauki, kultury i polityki, konkursach dla maturzystów oraz imprezach organizowanych przez samorząd studencki, a także w zajęciach tematycznych organizowanych na terenie szkoły przez przedstawicieli uczelni.
Koordynatorem współpracy z WST jest p. Ryszard Wiśniowski.
Tu możecie się zapoznać z ofertą edukacyjną uczelni:
http://www.wst.com.pl/

21 marca 2016 uczniowie klas II uczestniczyli w warsztatach w ramach dni otwartych WST.
Warsztaty obejmowały zajęcia z zakresu architektury, designu, grafiki oraz mechatroniki. Uczestnicy mogli też wziąć udział w grze terenowej, oraz konkursach.

Politechnika Śląska

Dnia 9.03.2016 roku klasa IIIe i IIIb uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez studentów z Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechniki Śląskiej. Zajęcia polegały na przedstawieniu oferty jaką zaprezentowała kandydatom uczelnia z Gliwic, oraz pokazaniu uczniom II LO, doświadczeń z zakresu biotechnologii. Każdy został zaangażowany i brał czynny udział w przeprowadzaniu eksperymentów. Między innymi uczniowie mieli okazję przeprowadzić elektroforezę białek i z bliska przyjrzeć się, jak dokładnie zachodzi owy proces, lub obserwować jak zachowuje się ocet w reakcji z sodą oczyszczoną w oleju. Pod koniec spotkania zostały rozdane ulotki oraz była możliwość rozmowy ze studentami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat uczelni.
Zapraszamy do galerii zdjęć:
https://www.dropbox.com/sh/tjfazswbdzijwjw/AAAb121tD-KiloxSdiKhVn2aa?dl=0

Strona uczelni: http://www.polsl.pl

W roku szkolnym 2016/2017 nasi uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w blokach zajęć na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Oferta dydaktyczna przygotowana przez pracowników uczelni jest niezwykle atrakcyjna. tematyka zajęć wpisuje się w zakres przedmiotów: fizyka, chemia i biologia.
ZAJĘCIA WYJAZDOWE BLOK 1 - 28 października 2016
Uczniowie mieli okazję wgłębić się w następujące tematy:
- Co w trawie piszczy, czyli jak rozpoznać izotopy promieniotwórcze?
- Mechanika newtonowska w sporcie.
- Płyny nienewtonowskie czyli zabawy mechaniką płynów.
- Układ okresowy pierwiastków - próba uporządkowania materii.
- Fantastyczna helisa i biochemiczna kuchnia.
ZAJĘCIA WYJAZDOWE - BLOK 2 - 16 grudnia 2016
Uczniowie klas 1C, 2A, 2B, 2C i 3D wzięli udział w wykładach i pokazach dotyczących sposobów zagospodarowania odpadów, budowy i sposobu działania oczyszczalni ścieków w Polsce i na świecie, składu spalin i ich wpływu na zdrowie człowieka i stan środowiska przyrodniczego, budowy i roli DNA.

BIOBUS w II LO - 3 listopada 2016

Do czego służą kulki alginianowe, a czym jest "wstrząśnięty błękit"? Między innymi tego dowiedzieli się uczniowie naszego liceum podczas wyjątkowego spotkania z BioBusem - Studenckim Kołem Naukowym Biotechnologów z Politechniki Śląskiej - w ramach Roadshow ADAMED SmartUP.
Studenci zachęcali uczniów do poznawania fascynującego świata nauk ścisłych i przyrodniczych oraz uczestnictwa w programie ADAMED SmartUP, który daje szanse na wyjazd na innowacyjny obóz naukowy, a także wygranie stypendium marzeń.
Program ADAMED SmartUP jest realizowany przez Fundację Grupy Adamed. Fundacja Grupy Adamed została stworzona aby wpierać działalność badawczo-rozwojową, naukową i oświatową w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wspierać rozwój młodzieży i środowiska naukowego.
Pomysłodawcą programu ADAMED SmartUP jest Michał Adamkiewicz – który już w wieku 12 lat zbudował własną drukarkę 3D. Uczęszczał na kursy organizowane przez John Hopkins Center for Talented Youth. Te kursy oraz London International Youth Science Forum były inspiracją do projektu ADAMED SmartUP. Z inicjatywy Michała pierwszy tego typu program został stworzony w Polsce.
Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która została utworzona od podstaw na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Dziś firma jest producentem ponad 250 produktów oferowanych pacjentom w 60 krajach świata. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi.

24 marca 2017
Uczniowie klasy 2B i 2C wzięli udział w zajęciach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
W czasie zajęć poznali metody poboru próbek gazowych różnymi metodami, uczestniczyli w wykładom poświęconym złotu, jego występowaniu, właściwościom i wykorzystani oraz zagrożeniom stwarzanym przez odpady komunalne oraz ich wykorzystaniu.

19 kwietnia 2017 roku
Uczniowie klas 2B,2C po raz kolejny wzięli udział w zajęciach na Politechnice Śląskiej. Tym razem były to zajęcia laboratoryjne: "Kuchenne rewolucje czyli kuchnia molekularna"; , "Dobre bakterie-pożeracze trucizn" oraz "Bioluminescencja"
Zajęcia praktyczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży i pozwoliły na samodzielną pracę w laboratorium.

21 kwietnia 2017
Grupa uczniów klas drugich rozszerzających fizykę (pod opieką Pani Katarzyny Iskry-Kiecany) uczestniczyła w zajęciach w bloku fizycznym. Poruszane tematy to: Energetyka Jądrowa - zagrożenia i systemy bezpieczeństwa, Silnik Stirlinga, historia czy przyszłość?, Zobaczyć temperaturę, Energy harvesting czyli pobieranie energii z rozmaitych źródeł.