Z uczelnią za Pan Brat

Uniwersytet Opolski

W roku szkolnym 2015/2016 czniowie klas maturalnych realizujący rozszerzony program chemii juz dwukrotnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych na wydziale chemii. Inicjatorem i organizatorem tych wyjazdów jest nauczycielka chemii mgr Dorota Gajewska. Ta forma nauki daje między innymi możliwość wykonywania i obserwacji ciekawych doświadczeń oraz poznania specyfiki studiów chemicznych. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży i dzięki otwartości władz uczelni z całą pewnością bedą kontynuowane.
http://uni.opole.pl/
http://chemia.uni.opole.pl/shownews.php?lang=pl&m=1
Prezentację z pobytu naszych uczniów znajdziecie w Materiałach do pobrania/chemia

W dniu 14 marca 2016 roku odwiedziła naszą szkołę Pani dr Małgorzata Ganczarska z Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. Wraz ze studentkami Wydziału Historyczno-Pedagogicznego przeprowadziła warsztaty kreatywności dla uczniów klas trzecich "Ja i moja przyszłość". Spotkanie zakończyło się prezentacją kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.
http://whp2.uni.opole.pl/show.php?id=5

W dniu 2 czerwca 2016 roku grupa uczniów naszej szkoły odwiedziła Uniwersytet Opolski. Po przyjeździe na kampus odbyło się spotkanie z Maciejem Kochańskim - przewodniczącym Samorządu Studenckiego UO oraz z przedstawicielem firmy SINBAD „Ucz się i pracuj jednocześnie”. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy i udali się na interesujące ich wydziały: Wydział Prawa i Administracji (http://www.prawo.uni.opole.pl/ ), Wydział Chemii (http://wch.uni.opole.pl/ ) , Instytut Matematyki (http://www.math.uni.opole.pl/ ) i Fizyki (http://www.fizyka.uni.opole.pl ) oraz do Radio Sygnały (http://radiosygnaly.pl/ – Studencka Telewizja SETA (http://100.uni.opole.pl/ ). Kolejnym punktem programu był wykład dr. Jarosława Bogackiego. Po przerwie obiadowej w Studenckim Centrum Kultury uczniowie przeszli do Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej ( http://www.wsm.opole.pl/pl/), która proponuje studia na kierunkach: Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Położnictwo, Fizjoterapia i Dietetyka.
Poznanie oferty najbliższego uniwersytetu jest bardzo ważne dla przyszłych kandydatów na studentów. Dziękujemy za tę możliwość.

Dnia 13.06.2016 r. Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w III Matematyczno-Fizyczno-Informatycznej Grze Terenowej na Uniwersytecie Opolskim w ramach XIV Opolskiego Festiwalu Nauki.
Drużyna w składzie: Krzysztof Glacel IIC, Szymon Gajewski IIC i Bartosz Zięba IIC zajęła I miejsce, a drużyna w składzie: Jacek Fica IIA, Piotr Wątorski IIA i Mikołaj Bieniek IIA - II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w województwie opolskim.
Gratulujemy.

13 grudnia 2017
Grupa 23 uczniów z klasy IA, 1B i 1C uczestniczyła w wykładzie dr Marleny Marciniak o Wiliamie Szekspirze w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Opolskim. Przed prezentacją w języku angielskim uczniowie otrzymali quiz o znanym pisarzu i samodzielnie udzielali pisemnie odpowiedzi, aby później skonfrontować ich poprawność w czasie wykładu. Było to doskonałe ćwiczenie rozumienia tekstu mówionego i pisanego, okazja do poznania ciekawostek z życia znanego barda.
Po wykładzie młodzież została zaproszona na spotkanie z rzecznikiem rektora UO p. Maciejem Kochańskim. Była to bardzo cenna rozmowa motywująca uczniów do uczenia się, dokonywania mądrego wyboru studiów, żeby nie żałowali później swoich życiowych decyzji. Uczniowie poznali również zalety studiowania na UO.

21 marca 2019
Grupa uczniów z klas 3b i 3c profil biologiczno - chemiczny wzięła udział w dniu otwartym zorganizowanym w Instytucie Medycyny Uniwersytetu Opolskiego. Uczniowie wysłuchali bardzo ciekawych wykładów, zapoznani zostali z prężnie działającymi kołami naukowymi ( biochemiczne, internistyczne, pediatryczne, onkologiczne ginekologiczne, neonatologiczne i chirurgiczne). W wybranych jednostkach dydaktycznych Instytutu Medycyny zorganizowano dla uczniów zajęcia z możliwością praktycznego uczestnictwa w symulowanych ćwiczeniach związanych z danym przedmiotem. Udział w tych zajęciach był dobrą okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat kształcenia na kierunku lekarskim oraz zapoznaniem z najnowocześniejszymi możliwościami technik edukacyjnych. Wyjazd był bardzo udany, pełen wrażeń. Trzymam kciuki za moich maturzystów aby spełniali swoje marzenia.

ROK SZKOLNY 2019/2020
13 listopada 2019
Grupa uczniów realizujących program geografii rozszerzonej uczestniczyła w seminarium z okazji IV OPOLSKIEGO DNIA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ w ramach obchodów Międzynarodowego GIS Day 2019 zorganizowanym przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego.
Celem seminarium jest popularyzacja Systemów Informacji Geograficznej oraz zapoznanie uczestników z technologią GIS, która umożliwia szybkie oraz efektywne pozyskiwanie, przetwarzanie i zarządzanie danymi przestrzennymi w celu podejmowania strategicznych decyzji w wielu sektorach gospodarki. W ramach seminarium odbędą się wykłady i warsztaty, podczas których zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania stosowane do pozyskiwania i modelowania danych przestrzennych, w tym m.in. oprogramowanie GIS, aplikacje mapowe, skaning laserowy, modelowanie 3D, zobrazowania satelitarne i drony.
http://we.uni.opole.pl/gisday/

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

W ramach projektu współpracy ze szkołami średnimi "Strefa Młodziezy" gościli u nas przedstawiciele Uniwersytetu SWPS z Wrocławia. Tegoroczni maturzyści uczestniczyli w ciekawych warsztatach dotyczących efektywnego zarządzania czasem. Mieli okazję uświadomić sobie, jak ważne jest właściwe rozplanowanie pracy przed czekającymi ich egzaminami.
Spotkanie zakonczyło się krótką prezentacją uczelni.
http://www.swps.pl/wroclaw

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu w Opolu

9 grudnia 2015 uczniowie klas trzecich wzięli udział w warsztatach organizowanych przez członków Koła Naukowego WSB - Wydziału Ekonomicznego w Opolu. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu "Bezpieczeństwo w Internecie". Ma on na celu uświadomienie młodzieży, w jaki sposób nieumiejętne korzystanie z internetu oraz nowych technologii i narzędzi typu social media (jak Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter), może wpłynąć na ich życie. Działanie jest odpowiedzią na zatrważającą ilość informacji spływającą z mediów na temat tragedii, jakie wyniknęły z rosnącej skali cyberprzemocy. Jest także uzupełnieniem podstawy programowej szkół ponadgimnazjalnych na temat bezpieczeństwa życia i mienia o najnowszą formę zagrożeń wynikających z cyberprzemocy. Warsztaty pod nazwą "Autoprezentacja i wizerunek w sieci" spotkały sie z dużym zainteresowaniem uczestników. Uczniowie zdobyli umiejętności przewidywania skutków działań w Internecie, radzenia sobie w przypadku nękania, rozpoznawania manipulacji czy unikania źródeł i przejawów agresji w sieci, a także dowiedzieli się, jak chronić siebie i swoja prywatność.

http://www.wsb.pl/opole/

15 grudnia 2016
Uczniowie klasy 3b, 3c, 3d i 3e wzięli udział w warsztatach na temat "Wystąpienia publiczne - jak przeżyć od a do z?" przygotowane przez studentki Wydziału Ekonomicznego WSB w Opolu.

16 listopada 2017
Uczniowie klasy 3A wzięli udział w warsztatach myślenia projektowego. Zajęcia poprowadzili przedstawiciele uczelni zachęcając uczestników do planowania swojej kariery już na tym etapie edukacji. Przekazane wskazówki mogą się przydać do zaprojektowania przygotowań do egzaminu maturalnego.

9 stycznia 2020
Warsztaty dla uczniów klas trzecich na temat:
1. CV i rozmowa rekrutacyjna - jak się wyróżnić?
2. Kreatywność - jak wzmacniać swój potencjał?
3. Wystąpienia publiczne - jak się nie dać tremie?

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

II LO nawiązało współpracę z WST w Katowicach. Na podstawie podpisanego porozumienia uczniowie naszej szkoły będą mogli brać udział w wykładach otwartych, demonstracjach nowoczesnych technologii, spotkaniach z wybitnymi ludźmi nauki, kultury i polityki, konkursach dla maturzystów oraz imprezach organizowanych przez samorząd studencki, a także w zajęciach tematycznych organizowanych na terenie szkoły przez przedstawicieli uczelni.
Koordynatorem współpracy z WST jest p. Ryszard Wiśniowski.
Tu możecie się zapoznać z ofertą edukacyjną uczelni:
http://www.wst.com.pl/

21 marca 2016 uczniowie klas II uczestniczyli w warsztatach w ramach dni otwartych WST.
Warsztaty obejmowały zajęcia z zakresu architektury, designu, grafiki oraz mechatroniki. Uczestnicy mogli też wziąć udział w grze terenowej, oraz konkursach.

Politechnika Śląska

Dnia 9.03.2016 roku klasa IIIe i IIIb uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez studentów z Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechniki Śląskiej. Zajęcia polegały na przedstawieniu oferty jaką zaprezentowała kandydatom uczelnia z Gliwic, oraz pokazaniu uczniom II LO, doświadczeń z zakresu biotechnologii. Każdy został zaangażowany i brał czynny udział w przeprowadzaniu eksperymentów. Między innymi uczniowie mieli okazję przeprowadzić elektroforezę białek i z bliska przyjrzeć się, jak dokładnie zachodzi owy proces, lub obserwować jak zachowuje się ocet w reakcji z sodą oczyszczoną w oleju. Pod koniec spotkania zostały rozdane ulotki oraz była możliwość rozmowy ze studentami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat uczelni.
Zapraszamy do galerii zdjęć:
https://www.dropbox.com/sh/tjfazswbdzijwjw/AAAb121tD-KiloxSdiKhVn2aa?dl=0

Strona uczelni: http://www.polsl.pl

W roku szkolnym 2016/2017 nasi uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w blokach zajęć na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Oferta dydaktyczna przygotowana przez pracowników uczelni jest niezwykle atrakcyjna. tematyka zajęć wpisuje się w zakres przedmiotów: fizyka, chemia i biologia.
ZAJĘCIA WYJAZDOWE BLOK 1 - 28 października 2016
Uczniowie mieli okazję wgłębić się w następujące tematy:
- Co w trawie piszczy, czyli jak rozpoznać izotopy promieniotwórcze?
- Mechanika newtonowska w sporcie.
- Płyny nienewtonowskie czyli zabawy mechaniką płynów.
- Układ okresowy pierwiastków - próba uporządkowania materii.
- Fantastyczna helisa i biochemiczna kuchnia.
ZAJĘCIA WYJAZDOWE - BLOK 2 - 16 grudnia 2016
Uczniowie klas 1C, 2A, 2B, 2C i 3D wzięli udział w wykładach i pokazach dotyczących sposobów zagospodarowania odpadów, budowy i sposobu działania oczyszczalni ścieków w Polsce i na świecie, składu spalin i ich wpływu na zdrowie człowieka i stan środowiska przyrodniczego, budowy i roli DNA.

BIOBUS w II LO - 3 listopada 2016

Do czego służą kulki alginianowe, a czym jest "wstrząśnięty błękit"? Między innymi tego dowiedzieli się uczniowie naszego liceum podczas wyjątkowego spotkania z BioBusem - Studenckim Kołem Naukowym Biotechnologów z Politechniki Śląskiej - w ramach Roadshow ADAMED SmartUP.
Studenci zachęcali uczniów do poznawania fascynującego świata nauk ścisłych i przyrodniczych oraz uczestnictwa w programie ADAMED SmartUP, który daje szanse na wyjazd na innowacyjny obóz naukowy, a także wygranie stypendium marzeń.
Program ADAMED SmartUP jest realizowany przez Fundację Grupy Adamed. Fundacja Grupy Adamed została stworzona aby wpierać działalność badawczo-rozwojową, naukową i oświatową w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wspierać rozwój młodzieży i środowiska naukowego.
Pomysłodawcą programu ADAMED SmartUP jest Michał Adamkiewicz – który już w wieku 12 lat zbudował własną drukarkę 3D. Uczęszczał na kursy organizowane przez John Hopkins Center for Talented Youth. Te kursy oraz London International Youth Science Forum były inspiracją do projektu ADAMED SmartUP. Z inicjatywy Michała pierwszy tego typu program został stworzony w Polsce.
Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która została utworzona od podstaw na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Dziś firma jest producentem ponad 250 produktów oferowanych pacjentom w 60 krajach świata. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi.

24 marca 2017
Uczniowie klasy 2B i 2C wzięli udział w zajęciach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
W czasie zajęć poznali metody poboru próbek gazowych różnymi metodami, uczestniczyli w wykładom poświęconym złotu, jego występowaniu, właściwościom i wykorzystani oraz zagrożeniom stwarzanym przez odpady komunalne oraz ich wykorzystaniu.

19 kwietnia 2017 roku
Uczniowie klas 2B,2C po raz kolejny wzięli udział w zajęciach na Politechnice Śląskiej. Tym razem były to zajęcia laboratoryjne: "Kuchenne rewolucje czyli kuchnia molekularna"; , "Dobre bakterie-pożeracze trucizn" oraz "Bioluminescencja"
Zajęcia praktyczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży i pozwoliły na samodzielną pracę w laboratorium.

21 kwietnia 2017
Grupa uczniów klas drugich rozszerzających fizykę (pod opieką Pani Katarzyny Iskry-Kiecany) uczestniczyła w zajęciach w bloku fizycznym. Poruszane tematy to: Energetyka Jądrowa - zagrożenia i systemy bezpieczeństwa, Silnik Stirlinga, historia czy przyszłość?, Zobaczyć temperaturę, Energy harvesting czyli pobieranie energii z rozmaitych źródeł.

8 listopada 2017
Uczniowie klas 2B i 2C, w ramach kolejnej edycji programu ,,Śląski Biobus” uczestniczyli w pokazowych zajęciach studentów Biotechnologii. Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów (SKNB) przy Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej jest kołem naukowym na Politechnice Śląskiej o charakterze międzywydziałowym. Studenci w niezwykle ciekawy i przystępny sposób zapoznali uczniów naszej szkoły z podstawowymi zagadnieniami z zakresu biotechnologii i inżynierii genetycznej.

15 grudnia 2017
Uczniowie klas 2B i 2C uczestniczyli w wykładach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tematy wykładów dotyczyły biomimetyków hormonalnych w środowisku człowieka, rekultywacji wód powierzchniowych i pomiaru stanu czystości powietrza w aglomeracjach miejskich.

12 kwietnia 2018
Uczniowie kilkunastu klas wzięli udział w spotkaniu z pracownikami naukowymi Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zostali zapoznani z kierunkami kształcenia na PŚ, ale przede wszystkim uczestniczyli w ciekawych wykładach w ramach bloku biologiczno-chemicznego:
1. Niskie emisje,
2. Świat kolorów
3. Bio-Eko-świat enzymów w ochronie środowiska.
Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, uczniowie wyrazili zainteresowanie zajęciami praktycznymi na uczelni, a maturzyści przyszłymi studiami na wydziale

27 września 2018
Uczniowie klas 3b i 3c wzięli udział w ciekawych zajęciach laboratoryjnych na wydziale chemii.

Uniwersytet Śląski

13 września 2017
Klasy 2B i 2C wzięły udział w zajęciach interaktywnych, wykładach i pokazach Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego -Wszechnicy Śląskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.Uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach: ,,Mikroroboty w kardiochirurgii”, ,,Bioniczne oko” i ,,Rola polimerów w tworzeniu modeli anatomicznych- druk 3D". Zajęcia praktyczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży, pozwoliły na poszerzenie wiedzy z zakresu mikrorobotyki. Wykładowcy podczas zajęć starali się przekazać uczniom nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinąć ciekawość i pasję do nauki, dzięki której każdy może odkryć nieznane dotąd zdolności i umiejętności. Udało się im ze sobą połączyć różne dziedziny wiedzy, czasem nawet tak odległe jak informatyka i biologia tworząc wyjątkowo ciekawe oraz zróżnicowane tematycznie zajęcia.

22 września 2017
Wydział Fizyki
Uczniowie wzięli udział w 3 wykładach z pokazami doświadczalnymi w ramach cyklu „Osobliwości świata fizyki”, dzięki którym mogli usystematyzować swoją wiedzę z zakresu fizyki a także poszerzyć ją o nowe treści oraz oglądnąć ciekawe doświadczenia. Zajęcia przygotowane były w ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego. Projekt skierowany był dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i miał na celu popularyzowanie nauki.
Seans obejmował wykłady o następującej tematyce:
- „Elektromagnetyzm wokół nas”
- „Fizyka na wakacjach”
- „ Ciepło, zimno, gorąco, mróz”
Prezentacje i doświadczenia związane były z prawami fizyki, eksperymentami naukowymi z zakresu zjawisk elektromagnetyzmu a także temperatur, z jakimi mamy do czynienia z laboratoriach i w kosmosie. Wykorzystano znajomości praw fizyki w niecodziennych sytuacjach.
Zajęcia były bardzo ciekawe, wykłady usystematyzowały wiedzę uczniów, a także wniosły nowe treści. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wśród uczniów przeprowadzone doświadczenia.


18 grudnia 2017
Uczniowie klas trzecich wzięli udział w spotkaniu z Tomaszem Narynieckim - przedstawicielem organizacji Kastu International, która jest oficjalnym przedstawicielem ponad 60 zagranicznych uczelni z krajów Unii Europejskiej. Jej celem jest pomoc w aplikacji na studia bezpłatne lub ze wsparciem finansowym, prowadzone w pełni w języku angielskim. Organizacja oferuje całkowicie bezpłatne konsultacje oraz wsparcie w całym procesie aplikacji na studia za granicę.
https://www.kastu.pl/

11 stycznia 2019
W ramach wycieczki przedmiotowej uczniowie klasy 2E uczestniczyli w Nocy Biologów na Uniwersytecie Śląskim. Zanim jednak zagłębili wiedzę nt. zasadności i bezpieczeństwa stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (popularny ibuprofen i paracetamol) jak również kwestii obecności tych leków w środowisku i ich wpływu na organizmy żywe dotlenili swoje umysły na największym parku trampolin na Śląsku. Po wykładzie przyszedł czas na wisienkę na torcie – uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych sercu. W trakcie interaktywnych zajęć uczestnicy mieli możliwość zobaczenia sekcji prawdziwego serca. Najpierw uczestnicy dowiedzieli się lub przypomnieli sobie czym jest i jak funkcjonuje układ krwionośny, by potem uczestniczyć w sekcji narządu. Każda osoba mogła dotknąć tętnic, zastawek, przedsionków, komór serca – bo biologię poznaje się nie tylko wzrokiem.

Uniwersytet Jagielloński

11 kwietnia 2018
Uczniowie klasy 2a i grupa uczniów z 1a wzięli udział w wykładzie „Fizyka w Gwiezdnych Wojnach” na Wydziale Fizyki i Astronomii UJ. Wykładowca wykorzystał sceny z filmu „Gwiezdne wojny” i próbował interpretować je w kategoriach praw fizyki demonstrując efekty specjalne w doświadczeniach fizycznych, w których również wzięli udział nasi uczniowie ochotnicy.
Po prezentacji dotyczącej oferty edukacyjnej uczelni w Muzeum UJ Collegium Maius uczniowie mogli zobaczyć ślady z życia naszego patrona dotyczące jego edukacji i pracy jako astronoma, m.in. faksymile manuskryptu De revolutionibus orbium coelestium.

Uniwersytet Wrocławski

20 kwietnia 2018
„Drony w służbie geografii/kartografii/hydrografii”. „Świat w obliczu głodu. Czy rozwiązanie problemu jest możliwe?”. „Wielkie katastrofy lawinowe w Karkonoszach”, to tematy prelekcji, w których uczestniczyli uczniowie klas drugich (A i D) biorący udział w Dniach Otwartych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz obchodach 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Podsumowując wyjazd jednym zdaniem należy stwierdzić, że geografia to pasjonująca dyscyplina wiedzy, która łączy zagadnienia przyrodnicze i społeczne.

Politechnika Opolska

5 marca 2019
Uczniowie klas drugich realizujący rozszerzoną informatykę odwiedzili Politechnikę Opolską, a dokładniej Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej. Odbyły się tam warsztaty z ogniwami fotowoltaicznymi oraz warsztaty programowania w C#. Oprócz tego uczniowie obejrzeli laboratoria oraz bliżej poznali życie uczelni.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

15 marca 2019
Uczniowie klasy biologicznej 2e z przedstawicielami klasy 2b wzięli udział w Dniach Otwartych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestniczyli w intrygująco brzmiącym wykładzie „Jak ugryźć robala?” oraz prelekcji na temat hodowli zachowawczych wybranych gatunków zwierząt. Mieli okazję poznać uczelnię od środka oraz zapoznać się z opinią studentów. To już kolejny "wypad" tej klasy po wizycie na Wy­dzia­le Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Miejmy nadzieję, że pomoże to naszym uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

14 grudnia 2019
Bardzo ciekawe zajęcia odbyli uczestnicy warsztatów zorganizowanych w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Antropolog Agata Thannhäuser omówiła, czym zajmuje się współczesna medycyną sądowa. Medycyna sądowa to specjalność medyczna zajmująca się zagadnieniami z obszaru życia i śmierci w świetle prawa. Medycyna sądowa jest ściśle związana z kryminalistyką i wykorzystuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk medycznych oraz przyrody i biologii.

Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

18 marca 2019
Przedstawiciele WSZ w Nysie odwiedzili naszą szkołę, by przybliżyć tegorocznym absolwentom swoją ofertę edukacyjną.

PRZYDATNE PORTALE INFORMACYJNE

Szukasz informacji o uczelniach? Poszukujesz najlepszej dla siebie? Proponujemy znakomite źródła informacji:
1. Portal OTOUCZELNIE - https://www.otouczelnie.pl
2.