I Festiwal Praw Człowieka

Czas na finał

Wielka gala I Festiwalu Praw Człowieka odbyła się w środę 26 kwietnia w Domu Kultury "Chemik". Organizatorem wydarzenia było II LO im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu. Festiwal został objęty patronatem przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko–Kozielskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.
Celem festiwalu była promocja szeroko rozumianych praw człowieka oraz edukacja w przedszkolach, szkołach oraz w środowisku lokalnym. Na uroczystość zaproszone zostały placówki oświatowe z całego powiatu.
Galę otworzyła dyrektor II LO Katarzyna Arciszewska-Stępień wraz z pomysłodawczynią festiwalu, Marzanną Gądek-Radwanowską, nauczycielką liceum.
Uczniowie przygotowywali szereg widowiskowych działań: pantomimę, spoty reklamowe, plakaty i rysunki. To ostatnie dotyczyło głównie przedszkoli i szkół podstawowych. Następnie nauczyciele, opiekunowie i przedstawiciele współpracujących instytucji oraz organizacji ocenili przygotowane zadania.
Do współpracy przystąpiło 15 placówek oświatowych z całego powiatu, a wśród nich przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
W trakcie imprezy pojawiały się również ciekawe przerywniki, takie jak występ Anny Jelinek z dziećmi szkoły specjalnej, którzy wykonali piosenkę "Masz prawo" autorstwa Anny Jelinek. Autorka podarowała piosenkę organizatorom festiwalu, by w kolejnych edycjach była tematem przewodnim.
W imprezie nie mógł uczestniczyć Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, ale jego przedstawicielka przekazała specjalne pismo wystosowane przez rzecznika na ręce dyrekcji II LO, wyraziła również nadzieję, że festiwal będzie miał swoją kolejną edycję na rok, władzom liceum pogratulowała wspaniałej inicjatywy.
- Wstajemy rano, wychodzimy do szkoły, uczymy się, mamy bezpieczny dom, ale pamiętajcie, że nic nie jest dane raz na zawsze i wszystko to może bardzo szybko przybrać inną rzeczywistość, wskutek działań ludzi, na które my w danej chwili nie mamy bezpośredniego wpływu, dlatego tak ważne jest, abyśmy również wiedzieli, jak o nasze prawa walczyć – mówił podczas otwarcia wicestarosta Józef Gisman.
Dlaczego należy nagłaśniać kwestie związane z prawami człowieka? Czy młodzież ma ich świadomość? Odpowiada starosta Małgorzata Tudaj, która objęła festiwal swym patronatem:
- Świadomość młodych ludzi jest coraz większa, szczególnie w kontekście mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco można śledzić wydarzenia z całego świata. Nie chodzi tu o kraje opanowane przez wojnę, gdzie nie ma mowy o żadnych prawach, ale o te, gdzie praworządność jest łamana. Z pewnością młodzi ludzie widzą i wiedzą coraz więcej, nic jednak nie zastąpi rzetelnej edukacji na poziomie szkolnym, ale też tej, jaką wynoszą oni z domu, stąd ogromna rola nie tylko pedagogów, ale również rodziców.
Projekt wspierany był również przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu, Amnesty International Polska, Fundację Wiedzieć Więcej oraz Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kędzierzynie–Koźlu. Podczas gali finałowej swoje występy dali wychowankowie II LO: szkolny chór, zespół taneczny oraz młodzi aktorzy.
(źródło: Nowa Gazeta Lokalna/Lokalna 24)