II Festiwal Praw Człowieka

Gala podsumowująca działania już wkrótce

II Festiwal Praw Człowieka jest kolejną edycją projektu zapoczątkowanego w zeszłym roku szkolnym. Uczestnicy zebrania organizacyjnego, które odbyło się 23 listopada w II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu, podjęli decyzję o tematyce II Festiwalu, są nią Prawa Dziecka. Zebranie organizacyjne zaproponowało ścisłe określenie wymagań dotyczących podejmowanych działań. Uczniowie placówek oświatowych uczestniczących w projekcie mogą przygotować:
a) plakat w rozmiarach a2 lub A3 [3 z każdej placówki]
b) formę teatralną do 10 minut [1 z każdej placówki]
c) film do 2 min [1 z każdej placówki]
d) spot reklamowy 23-30 sek. [1 z każdej placówki]
Zapraszamy również pilotażowo do dwóch nowych zadań:
e) piosenka o prawach człowieka [solista lub zespół 3-4 osób 1 z każdej placówki]
d) turniej debat oksfordzkich na temat praw człowieka/dziecka dla uczniów kl. gimnazjum i ponadgimnazjalnych[ jedna 4 osobowa drużyna na szkołę]
Zapraszamy do działania i zainteresowania postępami prac!