II Festiwal Praw Człowieka

za nami

15 marca 2018 roku w Sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury „Chemik” odbyła się Gala Festiwalu Praw Człowieka zorganizowanego po raz drugi przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Była ona zwieńczeniem różnorodnych działań edukacyjnych podejmowanych przez placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne) w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Uczniowie tworzyli filmy, spoty, przedstawienia teatralne, plakaty promujące prawa człowieka ze szczególnym ukierunkowaniem na prawa dziecka. W tym roku zorganizowano również Turniej Debat Oksfordzkich, w trakcie których uczniowie podejmowali niezwykle ważne kwestie związane z tematyką Festiwalu. Galę uświetnili swoją obecnością goście honorowi, a wśród nich Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Draginja Nadaždin, dyrektor Amnesty International Polska, Józef Gisman – Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Wojciech Jagiełło – Wiceprezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, Mecenas Justyna Metelska – Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Mecenas Bartosz Rodak – członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Katarzyna Sobańska-Laskowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu, Mecenas Jacek Różycki – Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, Mecenas Krzysztof Kiełbicki – Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, Jolanta Jaworek - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu, Danuta Wróbel – Przewodnicząca Rady Powiatu, Aurelia Stępień – Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, Bożena Jankowska – Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, Katarzyna Dysarz – radna miasta i przedstawicielka Rady Rodziców przy II LO oraz dyrektorzy kędzierzyńsko-kozielskich placówek oświatowych, nauczyciele i uczniowie szkół zaangażowanych w realizację projektu.
Festiwal został objęty patronatem honorowym przez kilka ważnych instytucji: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Amnesty International, Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Naczelna Radę Adwokacką, Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.
W trakcie Gali podsumowano wszystkie działania, zaprezentowano najlepsze prace uczniów w poszczególnych kategoriach, a także wręczono dyplomy, wyróżnienia i podziękowania. Wiele wzruszeń dostarczyły również występy artystyczne chóru II LO oraz przedszkolaków i uczniów kilku szkół.
Zaproszeni goście nie kryli wzruszenia i zachwytu, nie szczędzili pochwał i słów uznania dla pomysłodawców, organizatorów oraz dokonań uczestników.
Rzecznik Praw Obywatelskich powiedział m. in.
– Słyszałem z mediów o pierwszej edycji festiwalu, i kiedy zobaczyłem, co robicie w Kędzierzynie-Koźlu, uznałem, że koniecznie muszę wybrać się na kolejną edycję. Sporo jeżdżę po kraju, ale z taką inicjatywą spotykam się po raz pierwszy, gdzie łączycie pokolenia, od dzieci z przedszkoli po młodzież szkolną, i dodajecie różnego rodzaju formy ekspresji. […] Musimy trafiać do wyobraźni, do emocji, i wy to dziś pokazujecie, gratuluję organizatorom – mówił Adam Bodnar.
Dyrekcja II LO serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się w realizację założeń Festiwalu i pracując wspólnie przyczynili się do jego wielkiego sukcesu.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Marzanny Gądek-Radwanowskiej, pomysłodawczyni i koordynatorki Festiwalu.