Konkurs plastyczno-graficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-graficznym "Save water". Regulamin w dalszej części artykułu.

Regulamin konkursu plastyczno- graficznego
pt. „Save water”
w ramach projektu „Agua” między II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kędzierzynie – Koźlu, a Liceum Luis García Berlanga w Alicante.
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie obu szkół, którzy interesują się artystycznymi formami postrzegania otaczającego nas świata.
2. Tematyką konkursu jest apel nawołujący do oszczędzania wody, bezcennego źródła życia zagrożonego we współczesnym świecie zanieczyszczeniem , bezmyślnym zużyciem, oraz kończącym się zasobami na naszej planecie. Sposób przekazania tej pilnej potrzeby oszczędzania wody zależy od inwencji twórczej autorów nadsyłanych prac i jest to nieograniczone pole możliwości!
3. Prace w formie plakatów mogą być wykonane dowolną techniką , w dowolnej kolorystyce.
4. Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę konkursową w każdej z kategorii : plakat jako praca plastyczna / plakat będący rezultatem grafiki komputerowej.
5. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2019.
6. Prace należy nadsyłać na adres agua.plakat@gmail.com w formacie pdf.
7. Wszelkie prace skopiowane, będące własnością innych autorów nie będą brane pod uwagę w konkursie.
8. W skład jury wchodzą przedstawiciele szkoły polskiej i hiszpańskiej.
9. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 lutego 2019.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u P. M.Szatkowskiej – Strzały i P. K Wajman.