LAURY

dla młodych aktorów

Teatr Na Krawędzi i Teatr 534 reprezentowały naszą szkołę na XXXVII Ogólnopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich Proscenium w Nysie
Teatr na Krawędzi zajął 1 miejsce za świetną pracę grupy i piękny plastyczny spektakl pt. "Lilie". Teatr 534 ze spektaklem "O nicości w miłości" zajął miejsce 2. z laurką od jury za doskonałe i dojrzałe aktorstwo.
Serdeczne gratulacje dla aktorów oraz opiekunki Pani Kingi Dębskiej.