Mediacje Rówiesnicze w II LO

Szkolne Centrum Mediacji FIAT PACTUM

3 Września 2018 roku przy II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęło swoją działalność Szkolne Centrum Mediacji FIAT PACTUM.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman, Aurelia Stępień Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrkowska, Prezes Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu Bogna Witek, Janusz Wójcik doradca marszałka ds. dialogu i partnerstwa obywatelskiego, Wiceprezes Stowarzyszenia Droga do Celu Jolanta Dec oraz rodzice licealistów i absolwentów II LO, którym bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc przy tworzeniu Szkolnego Centrum Mediacji Rówieśniczej FIAT PACTUM.
Opiekunem młodych mediatorów jest Pani Marzanna Gądek-Radwanowska – certyfikowany mediator i edukator.