Ostatnie pożegnanie

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.
Wisława Szymborska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Ludwiki Ambroz-Bek.

Odeszła od nas osoba, która mocno i na trwałe zapisała się na kartach historii II LO. Spędziła w nim niemal całe swoje zawodowe życie pracując w latach 1961-1995 jako nauczycielka języka polskiego i przez wiele lat pełniąc obowiązki wicedyrektora szkoły.
Żegnamy nie tylko wspaniałego człowieka, ale przede wszystkim oddaną pracy wychowawczej i pedagogicznej nauczycielkę, która pomagała młodym ludziom odkrywać piękno polskiej mowy i literatury, była dla nich inspiracją, rozbudzała pasje i wspierała rozwój talentów.
Praca pedagogiczna była pasją jej życia, a doświadczenie, mądrość i elegancja wzorem i darem dla pokoleń nauczycieli i uczniów.

Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.