Otrzymaliśmy certfikat

SZKOŁA-AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

8 czerwca 2018 w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowania programu EPAS. Z rąk Pani europoseł Lidii Geringer de Oedenberg oraz Pani Haliny Wysokińskiej - koordynatorki programu otrzymaliśmy certyfikat oraz dyplomy dla Starszych i Młodszych Ambasadorów - nauczycieli (Monika Michaliszyn i Jadwiga Kosalla) i uczniów (Laura Sporek, Agnieszka Pyrsz, Zofia Szafarczyk, Weronika Małota, Oliwia Nowicka, Agata Misterkiewicz, Aleksandra Zduńczuk, Mikołaj Kowalski, Michał Grzegorczyk, Akadiusz Małachowski).
Program ma na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim. Program obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy o faktach dotyczących Unii Europejskiej, lecz także umożliwia doświadczenie, czym jest obywatelstwo europejskie. Celem programu jest upewnienie się, że młodzi ludzie mają świadomość swoich możliwości działania w kontekście integracji europejskiej oraz rozumieją znaczenie głosowania w wyborach europejskich w 2019 r.
Szkoły biorące udział w programie miały do wykonania następujące zadania obowiązkowe:
• założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim. Zadaniem zarówno starszych i młodszych ambasadorów jest zadbanie o jego bieżącą działalność.
• organizację działań poświęconych bieżącej legislacji Parlamentu Europejskiego lub innym istotnym kwestiom europejskim
• wykorzystanie otrzymanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów.
• organizację na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem "Dzień Europy" w okolicach 9 maja.
W naszej szkole w ramach tego działania zorganizowano debatę na temat "Jesteśmy gotowi na Euro".
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w te działania.