PORTUGALIA

II TURA REKRUTACJI

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Od 13 grudnia rozpoczynamy rekrutację do drugiego działania w ramach przedsięwzięcia:„ Od ucznia do młodego europejskiego lidera – międzynarodowa współpraca uczniów kluczem do lepszego kształtowania kompetencji przydatnych młodym ludziom we współczesnym świecie. ” 2019-1-PMU-1178 realizowanego w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Czytaj dalej http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/inne-informacja-ii-tura-rekrutacji-pmu.pdf
Regulamin II tury rekrutacji http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/inne-regulamin-ii-tura-pmu.pdf