Projekt mobilności zagranicznej

Nasza kadra podnosi kwalifikacje

Kolejni nauczyciele po kursie w ramach programu POWER (Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój)
W dniach 30.09-8.10.2017 dwóch nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w międzynarodowych kursach przedmiotowych: Małgorzata Sypko oraz Marek Słota odpowiednio w matematycznym oraz wychowania fizycznego.
Mobilność miała miejsce w Worcester w Anglii. Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim.
Zaprezentowane pomysły i koncepcje nauczyciele wykorzystają w codziennej pracy z uczniami oraz przekażą nowe idee w swoich komisjach przedmiotowych.