RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W dniu 25.05.2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1). W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia informujemy, iż z treścią KLAUZULI INFORMACYJNEJ możecie się Państwo zapoznać tutaj:
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/regulaminy-rodo-klauzula-informacyjna.pdf