Śląski Biobus

Warsztaty dla klas IIB i IIC

8 listopada 2017 roku uczniowie klas 2B i 2C, w ramach kolejnej edycji programu ,,Śląski Biobus” uczestniczyli w pokazowych zajęciach studentów Biotechnologii. Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów (SKNB) przy Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej jest kołem naukowym na Politechnice Śląskiej o charakterze międzywydziałowym. Studenci w niezwykle ciekawy i przystępny sposób zapoznali uczniów naszej szkoły z podstawowymi zagadnieniami z zakresu biotechnologii i inżynierii genetycznej.