ŚWIATOWY DZIEŃ

RZUCANIA PALENIA

21 listopada2019
Światowy Dzień Rzucania Palenia

Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce przeprowadzonych przez Kantar Polska w 2019 r. na zlecenie GIS jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową regularnych palaczy – z 31% w 2011 r. do 21% w 2019 r. oraz wzrost liczby osób, które nigdy nie paliły.
Z kolei w 2019 r. zauważalny jest spadek liczby osób o 7%, które próbowały rzucić palenie, z 23% - w porównaniu z wynikami z 2017 r.
Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada.
W Polsce obchodzony jest od 1991 r. Pomysł akcji narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 r. zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów.
W efekcie aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada – tydzień przed obchodzonym
w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia – za Dzień Rzucania Palenia.