Świeć życiem

Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo

Ogólnopolska akcja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest odpowiedzią na zagrożenia, które mogą spotkać pieszych bądź biegnących wzdłuż drogi uczestników ruchu drogowego.
W filmie zrealizowanym w ramach inicjatywy, przedstawione zostały niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznego oznakowania przy użyciu elementów odblaskowych lub świetlnych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Porównano, z perspektywy kierowcy, widoczność nieprawidłowo lub zupełnie nieoznakowanych osób biegnących wzdłuż ulicy w warunkach niedostatecznej widoczności oraz osób prawidłowo oznakowanych.
Użycie elementów odblaskowych oraz świetlnych umożliwiło zauważenie osób znajdujących się na drodze z odległości kilkuset metrów, natomiast nieoznakowanych z odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów, co w zdecydowany sposób wpływa na możliwość podjęcia prawidłowej reakcji przez kierującego pojazdem i uniknięcie potrącenia osoby znajdującej się na drodze. Zachęcamy gorąco do obejrzenia i refleksji.

„Świeć życiem – zadbajmy o swoje bezpieczeństwo: