Uroczystość

pożegnania maturzystów

24 kwietnia w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury Chemik odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych maturzystów. W obecności rodziców, kadry pedagogicznej i władz powiatowych uczniowie odebrali listy gratulacyjne Starosty Powiatu, świadectwa oraz dyplomy za osiągnięcia naukowe, sportowe i zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska lokalnego, szkoły i klasy. Popłynęło wiele podziękowań oraz życzeń powodzenia w nadchodzących zmaganiach egzaminacyjnych.