Warsztaty geograficzne

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Uczniowie realizujący geografię na poziomie rozszerzonym uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej, której głównym celem było bliższe poznanie walorów przyrodniczych w tym geologicznych, parku krajobrazowego.