WAŻNE INFORMACJE

Organizacja zajęć

Informujemy,że w dniu 29.04.2019 r odbędą się lekcje wg nowego planu, który zostanie opublikowany w e-dzienniku oraz na stronie szkoły. Dzień 30.04.2019 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Jednocześnie przypominam, że w dniu 6 i 7 maja, gdy odbywać się będą egzaminy maturalne z języka polskiego i matematyki, uczniowie klas I-II mają lekcje. Środa - 8 maja - będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ze względu na trudności organizacyjne związane z przeprowadzeniem egzaminu z języka angielskiego.