Wyjazdowa lekcja biologii i chemii

2B i 2C na Politechnice Śląskiej

15 grudnia 2017 roku uczniowie klas 2B i 2C uczestniczyli w wykładach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tematy wykładów dotyczyły biomimetyków hormonalnych w środowisku człowieka, rekultywacji wód powierzchniowych i pomiaru stanu czystości powietrza w aglomeracjach miejskich.
Pozdrawiam.R.Dworaczek