Zajęcia z informatyki

na Politechnice Opolskiej

5 marca uczniowie klas drugich realizujący rozszerzoną informatykę odwiedzili Politechnikę Opolską, a dokładniej Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej. Odbyły się tam warsztaty z ogniwami fotowoltaicznymi oraz warsztaty programowania w C#. Oprócz tego uczniowie obejrzeli laboratoria oraz bliżej poznali życie uczelni.