1b 1biologiczny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 j.ros-2/5 #Rc 36 j.fr-1/4 #Fc 31
j.fr-2/4 #Fd 17
j.niem-4/4 JC 17 j.ros-2/5 #Rc 36 mat SM 13
2 8:50- 9:35 mat SM 13 j.fr-1/4 #Fc 31
j.fr-2/4 #Fd 17
j.niem-4/4 JC 17 j.ros-2/5 #Rc 36 j.ang-1/2 BW 31
j.ang-2/2 26
3 9:45-10:30 hist BT 15 fiz KI 30 przedsięb. AP 34 mat SM 13 e_dla_bezp PJ 14
4 10:50-11:35 wf-1/3 #Sg 10
wf-2/3 JS 10b
wf-3/3 #Sf 11
biol KA 12 chem DG 23 przedsięb. AP 34 wos JK 15
5 11:40-12:25 j.ang-1/2 BW 31
inform-2/2 RW 6
geogr PJ 14 religia AG 36 wf-1/3 #Sg 10
wf-2/3 JS 10b
wf-3/3 #Sf 11
j.pol AK 33
6 12:35-13:20 inform-1/2 RW 6
j.ang-2/2 26
religia AG 36 j.ang-1/2 BW 31
j.ang-2/2 26
wf-1/3 #Sg 10
wf-2/3 JS 10b
wf-3/3 #Sf 11
j.pol AK 33
7 13:25-14:10 j.pol AK 33 hist BT 33 j.ang-1/2 BW 31
j.ang-2/2 26
j.fr-1/4 #Fc 25
j.fr-2/4 #Fd 17
j.niem-4/4 JC 16
wok AK 33
8 14:15-15:00 j.pol AK 33       zaj. wych. AK 33
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-28
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum