3c 3biologiczny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 religia AG 35 r_biologia RD 13 j.ang-1/2 AP 34
j.ang-2/2 BW 31
mat MM 16  
2 8:50- 9:35 u_hist.i sp. BT 15 r_biologia RD 13 mat MM 16 r_chemia DG 23 wf-1/2 #Sc 11
wf-2/2 JS 10b
3 9:45-10:30 j.fr-1/4 #Fa 17
j.hiszp-2/4 #Ha 23
j.niem-3/4 MT 32
j.ros-4/4 #Ra 36
r_informat.-1/4 #Ia 6
r_ang-3/4 #Aa 34
r_matematyka-4/4 #Ma 16
r_chemia DG 23 r_chemia DG 23 wf-1/2 #Sc 11
wf-2/2 JS 10b
4 10:50-11:35 r_informat.-1/4 #Ia 6
r_ang-3/4 #Aa 34
r_matematyka-4/4 #Ma 16
r_informat.-1/4 #Ia 6
r_ang-3/4 #Aa 34
r_matematyka-4/4 #Ma 16
j.pol CK 24 j.pol CK 24 mat MM 16
5 11:40-12:25 mat MM 16 r_chemia DG 23 j.pol CK 24 j.pol CK 24 r_biologia RD 13
6 12:35-13:20 wf-1/2 #Sc 11
wf-2/2 JS 10b
u_hist.i sp. BT 33 religia AG 36 zaj. wych. EK 36 r_informat.-1/4 #Ia 6
r_ang-3/4 #Aa 34
r_matematyka-4/4 #Ma 16
7 13:25-14:10   j.ang-1/2 AP 34
j.ang-2/2 BW 31
r_biologia RD 12    
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-28
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum