2a 2matematyczny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55       chem.doś.-1/2 #Da 23  
1 8:00- 8:45 u_eszach BT 28 r_fizyka-1/4 KI 30
r_chemia-2/4 #Ca 23
r_geografia-3/4 #Gb 14
r_j.pol-4/4 #Jb 33
r_matematyka SM 13 r_fizyka-1/4 KI 30
r_chemia-2/4 #Ca 23
r_geografia-3/4 #Gb 14
r_j.pol-4/4 #Jb 33
 
2 8:50- 9:35 j.fr-1/4 #Fb 17
j.niem-2/4 #Nb 32
j.ros-3/4 #Rb 36
j.hiszp-4/4 #Hb 26
r_fizyka-1/4 KI 30
r_chemia-2/4 #Ca 23
r_geografia-3/4 #Gb 14
r_j.pol-4/4 #Jb 33
r_matematyka SM 13 r_ang-2/4 Mn 29
r_wos-3/4 #Wa 28
r_informat.-4/4 #Ib 6
 
3 9:45-10:30 r_ang-2/4 Mn 29
r_wos-3/4 #Wa 28
r_informat.-4/4 #Ib 6
j.pol AK 33 j.pol AK 33 r_ang-2/4 Mn 29
r_wos-3/4 #Wa 28
r_informat.-4/4 #Ib 6
 
4 10:50-11:35 j.ang-1/2 WK 25
j.ang-2/2 Mn 29
j.pol AK 33 r_ang-2/4 Mn 29
r_wos-3/4 #Wa 28
r_informat.-4/4 #Ib 6
r_matematyka SM 13 religia AG 36
5 11:40-12:25 mat SM 13 j.ang-1/2 WK 25
j.ang-2/2 Mn 29
wf-1/2 10
wf-2/2 TM 11
j.fr-1/4 #Fb 17
j.niem-2/4 #Nb 32
j.ros-3/4 #Rb 36
j.ang-1/2 WK 25
j.ang-2/2 Mn 29
6 12:35-13:20 mat SM 13 mat SM 13 wf-1/2 10
wf-2/2 TM 11
u_hist.i sp. JK 15 j.ang-1/2 WK 25
j.ang-2/2 Mn 29
7 13:25-14:10 zaj. wych. SM 13 r_matematyka SM 13 r_fizyka-1/4 KI 30
r_chemia-2/4 #Ca 23
r_geografia-3/4 #Gb 14
r_j.pol-4/4 #Jb 33
u_hist.i sp. JK 15 wf-1/2 10
wf-2/2 TM 11
8 14:15-15:00   j.hiszp-4/4 #Hb 26   j.pol AK 33 religia AG 36
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-28
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum