2b 2biologiczny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55       chem.doś.-1/2 #Da 23  
1 8:00- 8:45   r_j.pol-1/4 #Ja 24
r_chemia-2/4 #Ca 23
j.hiszp-4/4 MS 25 r_j.pol-1/4 #Ja 24
r_chemia-2/4 #Ca 23
 
2 8:50- 9:35 j.fr-1/4 #Fb 17
j.niem-2/4 #Nb 32
j.ros-3/4 #Rb 36
r_j.pol-1/4 #Ja 24
r_chemia-2/4 #Ca 23
u_hist.i sp. BT 14 r_matematyka-1/4 #Mb 27
r_ang-2/4 #Ab 31
 
3 9:45-10:30 r_matematyka-1/4 #Mb 27
r_ang-2/4 #Ab 31
j.ang-1/2 WK 25
j.ang-2/2 Mn 29
j.pol UK 35 r_matematyka-1/4 #Mb 27
r_ang-2/4 #Ab 31
religia AG 36
4 10:50-11:35 mat IP 27 j.ang-1/2 WK 25
j.ang-2/2 Mn 29
r_matematyka-1/4 #Mb 27
r_ang-2/4 #Ab 31
mat IP 27 u_hist.i sp. BT 28
5 11:40-12:25 j.pol UK 35 wf-2/3 TM 10
wf-3/3 #Sd 11
r_biologia RD 12 j.fr-1/4 #Fb 17
j.niem-2/4 #Nb 32
j.ros-3/4 #Rb 36
mat IP 27
6 12:35-13:20 j.hiszp-4/4 MS 25 j.pol UK 35 r_biologia RD 12 r_biologia RD 12 r_biologia RD 12
7 13:25-14:10 wf-2/3 TM 10
wf-3/3 #Sd 11
j.pol UK 35 r_j.pol-1/4 #Ja 24
r_chemia-2/4 #Ca 23
r_biologia RD 12 j.ang-1/2 WK 25
j.ang-2/2 Mn 29
8 14:15-15:00 wf-2/3 TM 10
wf-3/3 #Sd 11
  religia AG 36 zaj. wych. MT 32  
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-28
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum